Call Center 02-243-2902 ต่อ 101-110

เวลาทำการ 8:30-16:30 วันจันทร์ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

เข้าสู่ระบบ
โครงการฝึกอบรมระบบ e-Plan
ขั้นตอนการสมัคร ThaiD สำหรับการเข้าสู่ระบบ e-Plan ใหม่
สมาชิกใหม่ที่เข้าใช้งาน SSO ครั้งแรกต้องระบุข้อมูลส่วนตัว แล้วเลือกระบบ e-Plan เพื่อขอสิทธิ์ใช้งาน

ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมระบบ e-Plan

รุ่นที่ 1 - 10 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2567

 24 ตุลาคม 2566
 counter ครั้ง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมeplan1,2และ4

 17 พฤศจิกายน 2566
 counter ครั้ง

ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ

ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมฯ

 10 พฤศจิกายน 2566
 counter ครั้ง

คู่มือและระเบียบกฏหมาย...

สถานที่ตั้ง

...

ที่อยู่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300


...

เวลาทำการ
วันจันทร์ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30น.-16:30น.ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 02-243-2902 ต่อ 101-110