FAQ : คำถามทั่วไป

หัวข้อ เนื้อหา
การอบรมระบบ e-plan ปี 53 จะเปิดให้มีการอบรมหรือไม่ สำหรับการอบรมระบบ e-plan ปี 53 หากมีการเปิดอบรมทางกรมฯจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเมนูข้อความหรือหนังสือสั่งการ รายละเอียด อปท. สามารถศึกษาได้จากคู่มือในระบบแต่หากยังมีปัญหา/ข้อสงสัย ในการกรอข้อมูลกรุณาติดต่อ call center
ไม่สามารถเข้ารหัสผ่านเนื่องจากใช้ Firefox แก้ไขอย่างไร ตอบ ระบบ e-Plan (new) ปี 53 ณ ตอนนี้ยังไม่รองรับ Browser ที่เป็น Firefox ควรใช้เป็น IE 6.0 ขึ้นไปก่อน ซึ่งจะเร่งให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
รหัสของเจ้าหน้าที่กองการศึกษามีไว้ทำอะไร มีไว้สำหรับปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลในรหัสของกองการศึกษาทางกรมฯ จะลงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ อปท. เข้าไปปรับปรุงข้อมูล
กรณีที่ขอรหัสและpassword ใหม่ มีอะไรบ้าง - จนท. ย้าย แล้ว จนท. คนใหม่ไม่สามารถติดต่อขอรหัสและ passwordได้

- จนท.ส่วนอื่น (กองคลังและกองการศึกษา)ไม่ทราบรหัสต้องติดต่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ก่อน(สถ.ให้รหัสและpassword ของกองคลังและกองการศึกษาไว้ที่ จนท.วผ)
- จนท.เปลี่ยนรหัส แล้วลืมรหัสและpasswordทำให้เข้าระบบไม่ได้
- กรณีในบาง อปท. ใช้ Internet เป็น Firefox (จะขึ้นข้อความ ชื่อและรหัสผู้ใช้ไม่ถูกต้อง) เมื่อใส่รหัสและpassword แล้วจะไม่สามารถเข้าระบบได้ ต้องใช้เป็น Internet Explorer เท่านั้น
- เข้าไม่ได้เนื่องจากรหัสล๊อกเพราะใส่รหัสผิด 3 ครั้ง
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บันทึกข้อมูลซ้ำกัน จะมีการแก้ไขอย่างไร กรณีที่มีการบันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกช่องสี่เหลี่ยมหน้าโครงการแล้วทำการลบข้อมูล
การยกฐานะหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อ อปท. ต้องดำเนินการอย่างไร กรณี อปท. มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ อปท. ให้ติดต่อมาที่ Call Center และ จนท. Call Center จะดำเนินการแจ้งโปรแกรมเมอร์ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
การโยกย้ายโครงการการแผนปี 56 มาไว้ที่ปี 55 จะต้องทำอย่างไร ที่เมนูเปลี่ยนแปลงแผนจะมีปุ่มที่ชื่อว่า โยกย้าย ให้ทำการกดโครงการที่ต้องการโยกย้าย โครงการนั้นจะถูกโยกย้ายมาไว้ในโครงการที่เพิ่มและโยกย้าย
ขอข้อมูลลง CD , HD Drire เกี่ยวกับการอบรมด้วย โครงการได้นำข้อมูลในการอบรมบันทึกใส่ใน DVD และทำการแจกให้ผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว
โครงการรายจ่ายค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2554 ต้องลงหรือไม่ ถ้าลงจะต้องดำเนินการอย่างไร การลงข้อมูลรายจ่ายค้างจ่าย จะต้องย้อนกลับไปลงข้อมูลในปีงบประมาณเดิมเพื่อทางระบบจะได้ทราบว่าเป็นการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณใด
ปัจจุบันเบี้ยยังชีพใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยากทราบว่าต้องเบิกจ่ายในแผนหรือไม่ เนื่องจากถ้าลงเราเลือกงบประมาณว่า อุดหนุนเฉพาะกิจแล้วลงวันอนุมัติ กับวันประกาศให้ประชาชนทราบจะลงวันไหน ในเมื่อไม่ได้ใช้เงินในข้อบัญญัติ ถ้าโครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณและเป็นโครงการเพื่อการลงทุนต้องนำลงในระบบทุกโครงการ สำหรับวันที่อนุมัติงบประมาณ กับวันที่ประกาศให้ประชาชนทราบ ให้ใช้วันที่ในหนังสือที่ อปท.ได้รับแจ้งโอนงบประมาณ
ปัญหาการ login เข้าใช้งานระบบ eplan แล้วระบบ logout ออกก่อนเวลาที่ตั้งในระบบ ปกติแล้วการใช้งานระบบ eplan หากมีการ login แล้วสามารถใช้งานระบบได้ตลอดยกเว้นหากทิ้งเครื่องหรือไม่คีย์ข้อมูลระบบ eplan เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงระบบจะมีการ logout โดยอัตโนมัติ
แต่มีอีกกรณีที่ทางอปท.ได้แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบ eplan ว่าระบบมักจะ logout เองตลอดก่อนเวลาที่ได้ตั้งไว้ เช่น ไม่เกิน 5 นาทีก็มีการ logout ออกโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขให้ตรวจสอบดังนี้
1. Ip address ที่เชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบงานแผน ก่อน login และหลังจากที่มีการ logout อัตโนมัติว่าเป็น ip ชุดเดียวกันหรือไม่ หาก ip เป็นคนละชุดแสดงว่าเป็นที่ระบบเครือข่ายของ อปท.
2. หากเป็นที่ระบบเครือข่าย สาเหตุหลักๆมีดังนี้
2.1 Internet ของ อปท. มี gateway มากกว่า 1 ตัวหรือมากกว่า 1 public ip
2.2 public ip ของทางผู้ให้บริการ internet มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบ internet ของ อปท. หลุดหรือมีปัญหา
2.3 pubblic ip ของผู้ให้บริการ internet เปลี่ยนแปลงเอง
ปัญหาดังกล่าวที่ระบุมาให้ทาง อปท.คุยกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ TOT โดยชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานระบบ eplan
ไฟล์ภาพแผนที่ใช้สกุลอะไร zise เท่าไร เพราะลงไปแล้วระบบอ่านไม่ได้ สกุล gif,jpg ขนาด 60
เมื่อ login เข้าระบบแล้ว ระบบจะฟ้องว่า ?คุณไม่ได้ใช้ระบบเกินเวลาที่กำหนดกรุณา login ใหม่อีกครั้ง? จะต้องทำการแก้ไขอย่างไร ตอบ ให้เข้าไปปรับที่ Tools แล้วเลือกที่ internet options เลือกที่ privacy ปรับ settings ให้เป็น medium แล้วคลิ๊กที่ pop-up Blocker เพื่อเอาเครื่องหมาย ถูก ออก แล้วกด ok
ไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้เนื่องจากรหัสผิดหรือรหัสล๊อคจะต้องทำย่างไร กรุณาติดต่อ Call Center 02-243-2902 , 02-243-2903 , 02-243-2906 , 02-243-2943 , 086-344-7921, 086-344-7921 , 02-243-3821 เพื่อทำการปลดล๊อครหัสหรือตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แยกภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการกรอกบันทึกข้อมูลให้ชัดเจน เช่น จนท.วิเคราะห์ ทำอะไรในส่วนไหน จนท.ช่าง จนท.คลังและจนท.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สถ. มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการแบ่งงานในระบบe-Plan ตามหนังสือ มท 0๘๑0.๕/ว 2328 ลงวันที่ 27 พ.ย.๕๒ ซึ่งได้แจกจ่ายในเอกสารอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมแล้ว