ประกาศ! เเจ้งกำหนดการฝึกอบรม e-Plan-eMENSCR ปี 2564 อีกครั้ง ในเดือนมกราคม 2565 - ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกรุณาโหลดแอพหมอพร้อมไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน เพื่อใช้ยืนยันความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่อบรม - หรือแสดงผลตรวจ ATK ในกรณีทียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน   || ขอความร่วมมือ อปท. สอบถามข้อมูล e-Plan ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022432902   || สายด่วน e-Plan ทางไลน์ไอดี 022434532 และหมายเลขโทรศัพท์ 0920254884 (ในกรณีที่ติดต่อ Call Center ไม่ได้หรือมีเหตุด่วนเท่านั้น)   || ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 17 (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมรุ่นที่17 เพิ่มเติม สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับผู้ประสานงานโครงการ)   || โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   || ว382 แจ้งเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม e-Plan - eMENSCR(หลังโควิด)   || บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมฯ (e-Plan - eMENSCR)ปี64 (จัดรุ่นใหม่)   || รหัส อปท. สำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม   ||

ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้