โปรดทราบ ขอความร่วมมือ อปท. สอบถามข้อมูล e-Plan ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022432902 เป็นลำดับแรก ก่อนโทรเข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่   || สายด่วน e-Plan ทางไลน์ไอดี 022434532 และหมายเลขโทรศัพท์ 0920254884 (โปรดโทรในกรณีที่ติดต่อ Call Center ไม่ได้เท่านั้น)   || รายชื่อผู้อบรม e-Plan 63 รุ่นที่ 13-24   || โครงการ e-Plan 63 จัดอบรมต่อระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 63   || สถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.ฯ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ห้องประชุมภาณุรังษี ติดต่อโรงแรมฯ โทร. 0-2422-9222   ||

รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คู่มือและระเบียบกฏหมาย