ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 19-20   || ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 15-18   || ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 11-14   || รายชื่อผู้ประสานงาน 1. นางวิชญา สุขกระจ่าง โทร 0920255885 0997319995 084059 9011 || 2.นายกอบชาติ วิเชียรศรี โทร 0924628113 || 3.นายธนาคม ทิพย์สภาพกุล โทร 0993525499 || 4.นางสาวนิศรา ปานช้าง โทร 0842292266 || 5.นายภูมิ ปฏิสันถาวร โทร 092025 4884   || ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 7 - 10 (แก้ไขแล้ว ณ วันที่ 20/1/2563)   || ด่วน...เอกสารรายละเอียดโครงการอบรมฯแผน5ปี (e-Plan - eMENSCR)ปี63 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ ห้องภาณุรังษี แบบฟอร์มการลงทะเบียน โทร. 02-243-2902 ต่อ 101-110    || แจ้งขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 13 - 34   || สถานที่ อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. ฯ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม ห้องประชุมภาณุรังษี   || ใบชำระค่าลงทะเบียน   ||

รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวสาร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คู่มือและระเบียบกฏหมาย