รายชื่อผู้อบรม e-Plan 63 รุ่นที่ 13-24 (ไม่อนุญาตให้ย้ายรุ่นการอบรม)   || โครงการ e-Plan 63 จัดอบรมต่อระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 63   || สายด่วนอบรม e-Plan 63 โทรศัพท์ 09-2025-4884   || สถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.ฯ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ห้องประชุมภาณุรังษี ติดต่อโรงแรมฯ โทร. 0-2422-9222   || โทร. 02-243-2902 เพื่อสอบถามการลงระบบ e-Plan    ||

รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น


แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คู่มือและระเบียบกฏหมาย