รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7255248241ทำแล้ว 23/12/25592366414038
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7229156137ทำแล้ว 31/10/25591105333333
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7185123128ทำแล้ว 31/10/2559175152232323
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7143184176ทำแล้ว 25/07/256147168150150148
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7268269269ทำแล้ว 31/10/25591356242423
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7194180172ทำแล้ว 31/10/25593177252422
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7471474474ทำแล้ว 31/10/2559162125787878
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7224189152ทำแล้ว 31/10/255986121010
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7197197197ทำแล้ว 31/10/25591377444444
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7298298298ทำแล้ว 31/10/255910896302722
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว71369790ทำแล้ว 31/10/25593577514545
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8241241241ทำแล้ว 31/10/25593672414140
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว71039696ทำแล้ว 28/12/25592540281412
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว712110494ทำแล้ว 28/09/256114801084
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 28/11/25593873444341
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7127122134ทำแล้ว 31/10/25591158282619
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 31/10/25591449191819
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7169169169ทำแล้ว 31/10/25592654353534
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8465464464ทำแล้ว 27/09/25617592262626
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว778104101ทำแล้ว 31/10/2559249222
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7159162156ทำแล้ว 31/10/25592158392929
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7998776ทำแล้ว 31/10/25593638312828
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7160157160ทำแล้ว 28/10/25598251833
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7140120120ทำแล้ว 31/10/25591085675139
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8287287287ทำแล้ว 31/10/25594414910983109
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7502477476ทำแล้ว 02/08/256194100595648
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว8190190190ทำแล้ว 31/10/25593933544
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7201199199ทำแล้ว 01/08/25616624888
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว7326326328ทำแล้ว 31/10/255953801744
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7288287287ทำแล้ว 08/05/25611085525250
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7364364364ทำแล้ว 13/12/255977633
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7159151146ทำแล้ว 31/10/255969863366
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว7133129120ทำแล้ว 09/02/25612567464645
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7318318318ทำแล้ว 12/06/256113372333
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว7194274274ทำแล้ว 31/05/25614268333333
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7525757ทำแล้ว 09/08/25613167564545
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7174168169ทำแล้ว 27/10/25593513495
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7180186186ทำแล้ว 18/05/25622171414139
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7277278278ทำแล้ว 31/10/2559148222
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7252254252ทำแล้ว 26/10/2559406428169
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7171220243ทำแล้ว 05/04/25613392616161
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5171149130ทำแล้ว 30/04/256110678544847
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว7998884ทำแล้ว 31/10/2559942131312
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7111136160ทำแล้ว 27/10/25593347363534
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7133134128ทำแล้ว 31/10/25592866474747
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7196184157ทำแล้ว 31/10/25593152272523
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7332337332ทำแล้ว 01/05/2561476333331
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7216123214ทำแล้ว 15/11/255913376422928
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7163148121ทำแล้ว 18/11/25596967292929
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7302233139ทำแล้ว 31/10/2559555352929
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7468436374ทำแล้ว 30/10/2559111103544339
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว6235132130ทำแล้ว 28/10/25595178333
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว717614998ทำแล้ว 28/10/2559878595959
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 31/10/25595665372930
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7103113107ทำแล้ว 31/10/25592066514950
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7145134132ทำแล้ว 31/10/25594162766
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว71439492ทำแล้ว 17/12/256118100716360
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7110104101ทำแล้ว 31/10/25595884656565
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7124128128ทำแล้ว 06/11/25612467505047
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7151151151ทำแล้ว 28/10/2559310744
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว16123126127ทำแล้ว 21/10/255918548191918
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7277294278ทำแล้ว 31/10/2559401301667
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7236236236ทำแล้ว 31/10/25593169292523
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7188172170ทำแล้ว 28/10/25598107666664
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว7269269267ทำแล้ว 01/02/2561874217109
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7166167166ทำแล้ว 26/12/2559455312722
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7210212202ทำแล้ว 31/10/25593272383737
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7245203196ทำแล้ว 31/10/25593669532
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7467467467ทำแล้ว 15/11/25592851272725
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7272272272ทำแล้ว 03/11/25591524844
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7353352354ทำแล้ว 03/08/2561111222
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6207207207ทำแล้ว 11/01/25603581646464
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7152149149ทำแล้ว 31/10/2559936232222
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7162157154ทำแล้ว 28/10/2559659373737
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7200197196ทำแล้ว 26/09/256179313029
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว7164156156ทำแล้ว 25/02/25592164504949
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว7262260260ทำแล้ว 31/10/25593611222
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7450450450ทำแล้ว 31/10/255946222122
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7558558558ทำแล้ว 31/10/25594143988
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว7147175175ทำแล้ว 30/06/25601325333
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7457459459ทำแล้ว 08/08/25614134222
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว713112199ทำแล้ว 26/10/25591770615858
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7271158102ทำแล้ว 31/10/25595541555
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7140129128ทำแล้ว 30/04/25612673272625
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7288278279ทำแล้ว 10/11/2559352554
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7280280280ทำแล้ว 31/10/25595048333333
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 09/11/2559324877
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7797072ทำแล้ว 25/10/25595292616160
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7122108104ทำแล้ว 11/10/25611863474747
รวม 89 อปท.8963219,45718,73418,333893,2996,0132,9602,6592,589
ข้อมูล ณ 07/08/2563