รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว514510088ทำแล้ว 30/11/25598982797976
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6239235230ทำแล้ว 16/10/2561505319282282275
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6251205203ทำแล้ว 30/11/255923112474747
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7870871874ทำแล้ว 27/10/2559636891199
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4114104104ทำแล้ว 31/10/25592967444444
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว713910197ทำแล้ว 13/07/25611147222
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7656565ทำแล้ว 31/10/25591821212121
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7278224222ทำแล้ว 28/10/255922251766
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6280270112ทำแล้ว 31/10/25595637101010
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7163165166ทำแล้ว 01/10/25613046434339
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4125107104ทำแล้ว 31/10/255968888
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6357356356ทำแล้ว 21/11/255910468544946
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5463464464ทำแล้ว 31/10/2559150222222
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว4148146143ทำแล้ว 31/10/2559334141313
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว8849489ทำแล้ว 28/10/25595767535353
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6109176176ทำแล้ว 28/10/255918120119119118
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5373232ทำแล้ว 26/12/25592635272727
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9262262262ทำแล้ว 27/10/25594297626057
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว414411397ทำแล้ว 07/09/25611348404039
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6156126115ทำแล้ว 31/10/2559287555454
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว61639996ทำแล้ว 28/10/25597135483333
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5212201162ทำแล้ว 26/07/256158414141
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4212164169ทำแล้ว 28/09/25615345544
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว4132112105ทำแล้ว 23/11/25594265646464
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4451447447ทำแล้ว 31/10/25591411785
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9599597587ทำแล้ว 15/11/255949363535
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว494105117ทำแล้ว 13/01/25627215877
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7195148317ทำแล้ว 21/11/25596666282317
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว4111120106ทำแล้ว 22/11/25593832222
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว812312097ทำแล้ว 27/10/25596379636362
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5261186129ทำแล้ว 29/11/2559285120109
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว7155147137ทำแล้ว 09/08/256115170353432
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว5241216208ทำแล้ว 10/08/2561846464644
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8157157157ทำแล้ว 28/11/255932886
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4284228232ทำแล้ว 30/11/25592540141414
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6279156152ทำแล้ว 23/02/256149141414
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว4129133123ทำแล้ว 23/11/255911812127
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5306306308ทำแล้ว 12/10/256199646264
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว5155142117ทำแล้ว 29/11/255920181818
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4221221221ทำแล้ว 27/10/25594957333130
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6181181177ทำแล้ว 31/10/25592756272626
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8250250250ทำแล้ว 15/11/25597379353229
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6227263212ทำแล้ว 31/10/255922108484130
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว510711294ทำแล้ว 04/11/25593229282626
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว61504853ทำแล้ว 07/01/25621313131311
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4196182173ทำแล้ว 12/02/25614389555
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5138129129ทำแล้ว 10/10/25614043202020
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 14/11/2559325754
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6120113113ทำแล้ว 15/11/25594651515050
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว6727775ทำแล้ว 11/04/256114649433940
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว6164155132ทำแล้ว 31/10/25592140373026
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10379300285ทำแล้ว 31/10/255913013866
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6517692ทำแล้ว 31/10/25591765494844
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว58810199ทำแล้ว 19/12/2561164636061
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว5123144141ทำแล้ว 01/10/25613140201515
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6636162ทำแล้ว 02/11/25594728161313
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว6587365ทำแล้ว 28/10/25593726151414
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5797272ทำแล้ว 14/11/25592467292828
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว698136135ทำแล้ว 31/10/25598794482323
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว7335320316ทำแล้ว 28/10/25591953281717
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว9495233ทำแล้ว 20/04/25613243281919
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว5999887ทำแล้ว 29/09/255919356333331
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7416411403ทำแล้ว 06/06/256162423936
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว611022233ทำแล้ว 11/01/2562123544
รวม 64 อปท.6437512,61211,94711,367643,2443,8422,2842,1232,052
ข้อมูล ณ 06/08/2563