รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว7187147143ทำแล้ว 10/02/256017314010510195
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว514210687ทำแล้ว 28/10/25591196767574
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4163175160ทำแล้ว 31/10/25593876505050
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6270272271ทำแล้ว 31/10/255966222019
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4345346347ทำแล้ว 31/10/2559673111
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว41049295ทำแล้ว 31/10/25592463242422
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว4726769ทำแล้ว 31/10/25596466434343
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว6316303221ทำแล้ว 20/07/25612418554
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว6117101105ทำแล้ว 28/10/25592138201819
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว611910091ทำแล้ว 31/10/25592771666
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว7200175171ทำแล้ว 31/10/2559176565656
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4421424415ทำแล้ว 31/10/2559754303030
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7195188184ทำแล้ว 28/10/25599694454238
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5112155157ทำแล้ว 04/05/25616992411412
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5156115106ทำแล้ว 28/10/2559194232219
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว5205215220ทำแล้ว 21/10/25596987393535
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5159140152ทำแล้ว 31/07/25613266151214
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว5667073ทำแล้ว 15/05/256159555
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8329390385ทำแล้ว 17/07/256138242021
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5266266263ทำแล้ว 31/10/2559287413127
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4173174173ทำแล้ว 28/10/25591459666
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว4211174165ทำแล้ว 31/10/25591798474645
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6166155150ทำแล้ว 7543262619
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6181207156ทำแล้ว 28/09/25616852422
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว6213219223ทำแล้ว 31/10/255913106656464
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4306314313ทำแล้ว 31/10/25592163404040
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว4126100103ทำแล้ว 31/10/2559355353432
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6166109109ทำแล้ว 31/10/255963464441
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5145133131ทำแล้ว 09/11/25592583353526
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4373337305ทำแล้ว 21/09/25597231171717
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4555053ทำแล้ว 06/09/25611181311099874
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6325265192ทำแล้ว 31/10/2559797323027
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5110129145ทำแล้ว 21/01/256254272519
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5288288288ทำแล้ว 27/10/25591340261716
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9279277278ทำแล้ว 31/10/255943222
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5143142143ทำแล้ว 31/10/256012257404039
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5206198181ทำแล้ว 23/04/2561859565653
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว5585452ทำแล้ว 14/06/25611529191918
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว61058769ทำแล้ว 31/10/25596687393827
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว5988777ทำแล้ว 31/10/25591945242424
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5215200219ทำแล้ว 27/10/25594160171313
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4368380333ทำแล้ว 14/08/256177464643
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6664845ทำแล้ว 31/10/255910151413729
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว6180129114ทำแล้ว 28/10/25591737121210
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว46684179ทำแล้ว 10/05/25619118322
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว5232176113ทำแล้ว 31/07/2561232383736
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7318248197ทำแล้ว 18/12/2561455363031
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5998373ทำแล้ว 31/10/2559652310109
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4146141127ทำแล้ว 31/10/25594522151515
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5117100111ทำแล้ว 31/10/2559957474747
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6172175175ทำแล้ว 25/04/25612384636355
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4181145121ทำแล้ว 31/10/255912896686868
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว516511596ทำแล้ว 01/08/2561856191411
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6183178178ทำแล้ว 31/10/2559533332727
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4163136130ทำแล้ว 31/10/255934171717
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว7164195205ทำแล้ว 17/08/25612532161311
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว518911179ทำแล้ว 01/08/256111937333
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5112112118ทำแล้ว 28/10/25599264353126
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5423424424ทำแล้ว 31/10/2559828654
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8629521449ทำแล้ว 31/10/2559131433
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว611710191ทำแล้ว 31/10/2559172712108
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4147124122ทำแล้ว 28/10/25595755332824
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว515310499ทำแล้ว 31/10/25594141373631
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว5184255124ทำแล้ว 31/07/25611461424237
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4266250224ทำแล้ว 31/10/25596956313129
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4213211211ทำแล้ว 31/10/255914541353433
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว4160125109ทำแล้ว 31/10/25591651423635
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว5575576576ทำแล้ว 31/10/2559936997
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4396396396ทำแล้ว 31/10/25595247393737
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว8333347346ทำแล้ว 28/10/25593171373735
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4959394ทำแล้ว 28/10/255947323231
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5279277276ทำแล้ว 27/10/255999222
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว9202220220ทำแล้ว 31/10/2559247363633
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8928593ทำแล้ว 31/10/25592732111110
รวม 74 อปท.7439315,07114,21113,488742,5734,6842,2652,1281,973
ข้อมูล ณ 06/08/2563