รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว91,0261,022609ทำแล้ว 17/12/25612623367
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6354355358ทำแล้ว 31/10/255962116808079
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6187142132ทำแล้ว 29/12/25595990464644
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว78310690ทำแล้ว 27/07/256166114595958
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6239215206ทำแล้ว 01/08/256150289555
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว652626ทำแล้ว 01/05/25615156131212
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว61329079ทำแล้ว 31/10/255956801312
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5133116110ทำแล้ว 17/05/25621281031898
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว61009485ทำแล้ว 10/09/2561545121211
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8155177163ทำแล้ว 30/11/25592026131313
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6143155159ทำแล้ว 30/11/2559749986
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6176171140ทำแล้ว 31/10/25596576363635
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61049185ทำแล้ว 06/06/256176272727
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7906591ทำแล้ว 28/10/25593945121211
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6182176162ทำแล้ว 28/11/25599833222
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7158157156ทำแล้ว 06/08/25618580484848
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว71408383ทำแล้ว 23/11/25593261525248
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว5151126118ทำแล้ว 26/12/25593565403423
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6856665ทำแล้ว 30/11/2559646171613
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6888688ทำแล้ว 31/10/25594870141311
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว61268884ทำแล้ว 02/11/25602065383835
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6372332ทำแล้ว 29/11/255910275985
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว714410998ทำแล้ว 18/06/256186103504949
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6341277278ทำแล้ว 31/10/255912121112
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7998579ทำแล้ว 15/12/255915371063
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6286286286ทำแล้ว 31/10/2561147181814
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6232208188ทำแล้ว 26/07/256183125151414
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6354360364ทำแล้ว 28/11/255917173141414
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว9768675ทำแล้ว 30/11/25612147403840
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5159162161ทำแล้ว 25/11/25591043262311
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6188166160ทำแล้ว 30/11/25591340212020
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว6186197198ทำแล้ว 01/10/256115333
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 31/10/255914141412
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว622328153ทำแล้ว 25/12/256181511988
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 15/12/25591444353534
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6119132120ทำแล้ว 31/10/255997716970
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5127130120ทำแล้ว 14/12/255918461289
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว6616450ทำแล้ว 18/07/2561755515149
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6172145141ทำแล้ว 30/11/25594793646462
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6278271267ทำแล้ว 08/10/25613757161313
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6928890ทำแล้ว 15/12/25596435767
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6353248150ทำแล้ว 15/11/25594959353534
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว5746669ทำแล้ว 30/11/255929181515
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6192164142ทำแล้ว 31/01/2561120151514
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว614511098ทำแล้ว 15/12/25591851413733
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว7887796ทำแล้ว 10/09/25613938312021
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6277169138ทำแล้ว 28/10/255912646333130
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6175170159ทำแล้ว 28/11/255911088676553
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6235206138ทำแล้ว 23/07/2561149313130
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6137147138ทำแล้ว 15/12/255938151515
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว983421ทำแล้ว 28/11/255914529252423
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7225225191ทำแล้ว 31/10/255925842655
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว614210281ทำแล้ว 31/10/255912372353332
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว7607163ทำแล้ว 31/10/25591546313131
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6228227228ทำแล้ว 15/11/25593121064
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว6835267ทำแล้ว 31/10/25594961373535
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว61238285ทำแล้ว 31/10/25592560313131
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5312307294ทำแล้ว 25/07/2561525161515
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8254232233ทำแล้ว 30/11/25592782595957
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว61357455ทำแล้ว 31/10/25592129433
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว63477ทำแล้ว 29/11/2559732313023
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6103100106ทำแล้ว 21/11/25592355535048
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7319240255ทำแล้ว 30/12/2559523121212
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6101113127ทำแล้ว 30/11/25591561464443
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6364329305ทำแล้ว 30/11/2559121636259
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6329313332ทำแล้ว 31/10/25591641414025
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6223270119ทำแล้ว 29/12/25591042141414
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว7183178178ทำแล้ว 30/12/25592058433939
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6209140128ทำแล้ว 09/10/25618449262119
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว6184176175ทำแล้ว 25/11/25594877767675
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว61189687ทำแล้ว 25/02/25621436303029
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5676964ทำแล้ว 31/10/255913848171413
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว7227214212ทำแล้ว 30/11/255911551985
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6210219224ทำแล้ว 31/10/25593968525250
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6283233201ทำแล้ว 26/12/2559346654
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว549265ทำแล้ว 31/10/255922261054
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว5367371374ทำแล้ว 17/05/2562224444
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5590416464ทำแล้ว 25/07/256152501955
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6947173ทำแล้ว 30/11/255969103777571
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6305305291ทำแล้ว 25/11/25597157494744
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6162167171ทำแล้ว 09/11/25617560151513
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6571572572ทำแล้ว 24/07/2561298122333233
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6169170170ทำแล้ว 27/12/256116964535048
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9227224222ทำแล้ว 29/11/255910453323230
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว681120112ทำแล้ว 29/10/2561856403940
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6449321263ทำแล้ว 10/08/2561972535353
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6195173172ทำแล้ว 25/11/25591940131313
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6296298296ทำแล้ว 28/10/255922610109
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว698101103ทำแล้ว 31/10/25591821131313
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6295296296ทำแล้ว 15/12/255933666
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6151145133ทำแล้ว 11/09/25615752383536
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6181180139ทำแล้ว 28/11/25591378646458
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว510396101ทำแล้ว 31/10/25594288757473
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6989089ทำแล้ว 31/10/25591765544848
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6353356358ทำแล้ว 31/10/2559667444440
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว7150161139ทำแล้ว 22/05/2561856441412
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว6504446ทำแล้ว 31/10/25594585161515
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6858486ทำแล้ว 15/02/25622642363532
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6917539ทำแล้ว 28/11/2559344363636
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6378364ทำแล้ว 16/11/25591342618109
รวม 100 อปท.10061819,22617,37515,8451004,3435,8323,0252,7782,631
ข้อมูล ณ 06/08/2563