รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8153168149ทำแล้ว 30/11/2559152199165165158
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7206197191ทำแล้ว 06/11/256138175474747
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5559288281ทำแล้ว 01/08/2561592941419082
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8792792792ทำแล้ว 30/11/25592888616159
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10254184132ทำแล้ว 15/12/25596098723111
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7338259193ทำแล้ว 23/11/2561109182165161160
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7136156156ทำแล้ว 15/12/255995108797979
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6283224195ทำแล้ว 06/08/256154140127119106
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8169155146ทำแล้ว 09/12/25599474524040
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7232245223ทำแล้ว 26/01/256053115867675
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5857977ทำแล้ว 30/11/25592465292828
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6202174249ทำแล้ว 30/11/25593747292926
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9555284271ทำแล้ว 01/04/256289150888585
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7341328325ทำแล้ว 26/09/2561155160626261
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4283271271ทำแล้ว 15/12/255936755
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว59681100ทำแล้ว 30/11/25591078676664
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191189186ทำแล้ว 21/06/2561160232321
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว7180142130ทำแล้ว 11/04/25612887868436
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7112110114ทำแล้ว 01/12/25593766222221
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6152140156ทำแล้ว 11350373635
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7252261261ทำแล้ว 17/07/25613349221919
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7169174155ทำแล้ว 14/12/2560437212120
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6929290ทำแล้ว 15/12/25596368373332
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7136126114ทำแล้ว 09/11/25617211176
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 01/10/25604644222222
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6134120120ทำแล้ว 14/12/255955102928887
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6246216233ทำแล้ว 10/11/2561869453108
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6878582ทำแล้ว 18/09/256150242424
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว77088101ทำแล้ว 14/12/25591053363634
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว7194182165ทำแล้ว 30/11/25593364393939
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6728729729ทำแล้ว 30/11/25593251282825
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6410410410ทำแล้ว 15/12/255953262526
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6535655ทำแล้ว 30/11/25591339262619
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว7877169ทำแล้ว 28/11/25598564373533
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว7147139129ทำแล้ว 14/12/25592984464643
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6129128154ทำแล้ว 05/10/25615959555554
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7183141122ทำแล้ว 15/12/25593385696969
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7309245239ทำแล้ว 02/08/256198113414132
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7148142143ทำแล้ว 15/12/25597775403730
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8193198205ทำแล้ว 01/11/256165151515
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7133129105ทำแล้ว 14/09/25616562424241
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว7189130127ทำแล้ว 18/10/25615852291514
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5112112111ทำแล้ว 30/11/25591990696969
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4165148148ทำแล้ว 15/02/256197146565652
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7132139143ทำแล้ว 28/11/25592054434343
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6368330285ทำแล้ว 29/12/255920587291919
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5114107106ทำแล้ว 30/11/25593875484848
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5736967ทำแล้ว 09/12/25593066615857
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5134119110ทำแล้ว 15/03/25627696491913
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6191194191ทำแล้ว 28/11/255993222
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7184203175ทำแล้ว 30/11/25591912333
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5300276249ทำแล้ว 13/12/25597573272523
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7797675ทำแล้ว 11/02/25625113131313
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว79810196ทำแล้ว 28/12/2559774171514
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว813110697ทำแล้ว 18/12/25614257323225
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6127134135ทำแล้ว 31/10/25613486737372
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7189188188ทำแล้ว 17/05/25623246444
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว6807775ทำแล้ว 30/11/2559147151514
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7989992ทำแล้ว 15/02/25602628282828
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6254254253ทำแล้ว 30/11/2559364333
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6147122124ทำแล้ว 16/12/25595360484239
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว7195196196ทำแล้ว 30/11/25591134131310
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6237232228ทำแล้ว 28/08/2561122131313
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7256255250ทำแล้ว 28/12/2559549141313
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7184203199ทำแล้ว 30/12/2559885555553
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7787982ทำแล้ว 30/11/25592651353533
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9145152144ทำแล้ว 10/08/25613568514848
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7112105102ทำแล้ว 30/11/25593960474746
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว5189142110ทำแล้ว 05/12/25615579423534
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6210212212ทำแล้ว 30/11/25597017151513
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6989292ทำแล้ว 14/12/25594558443723
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5191190189ทำแล้ว 23/12/25594074575748
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว6827470ทำแล้ว 28/11/255950292928
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4848477ทำแล้ว 28/02/25621939222222
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว71019694ทำแล้ว 28/12/25591454434238
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7176169173ทำแล้ว 29/11/25591364585858
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6235255261ทำแล้ว 16/03/25612562343428
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6142139127ทำแล้ว 30/12/2559941131311
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7222222222ทำแล้ว 30/11/25597073434242
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว7706861ทำแล้ว 29/11/2559533252522
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว713599102ทำแล้ว 28/11/255910750474746
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7196161157ทำแล้ว 20/12/25591095666564
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7248237230ทำแล้ว 27/01/25602747252524
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6246245242ทำแล้ว 29/11/25593035212018
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9162161161ทำแล้ว 30/11/2559144282725
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว8279234214ทำแล้ว 30/11/255933181124123101
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6135110105ทำแล้ว 31/10/2559173119432827
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6242223225ทำแล้ว 12/07/25622847191615
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7198186191ทำแล้ว 14/11/25592783151212
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว7145162142ทำแล้ว 29/11/25595991434340
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6124125128ทำแล้ว 24/07/25629632143
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7329334334ทำแล้ว 15/11/2559645202018
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว810899101ทำแล้ว 30/11/25592067131312
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7158151149ทำแล้ว 30/11/25592959191717
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6138122120ทำแล้ว 08/03/25623222191818
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว5638071ทำแล้ว 28/05/25617552393634
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7220210198ทำแล้ว 30/11/25591386474139
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5938884ทำแล้ว 14/09/25601758333233
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7175159149ทำแล้ว 3568423530
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7234234234ทำแล้ว 15/12/25596845333129
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6146111109ทำแล้ว 30/11/25592975544949
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8840840840ทำแล้ว 30/11/2559606313118
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7259258225ทำแล้ว 26/12/255910786252119
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว714496113ทำแล้ว 26/12/25593377666664
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว91027474ทำแล้ว 10/07/2561233710109
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6176176176ทำแล้ว 29/11/255919191323232
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7279273279ทำแล้ว 30/11/25596042343229
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8407410405ทำแล้ว 17/09/25612474343232
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7298284284ทำแล้ว 25/01/25603445262625
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว8184165139ทำแล้ว 15/12/25592651343433
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7195153134ทำแล้ว 30/11/25599872575247
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5134133133ทำแล้ว 20/12/25592752111111
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว6866666ทำแล้ว 13/12/255914322
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6205191174ทำแล้ว 14/08/2561546242020
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5181165165ทำแล้ว 29/11/25593913422
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว8189183178ทำแล้ว 12/09/25612437181717
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8128128127ทำแล้ว 30/11/25595364292521
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6140139139ทำแล้ว 08/08/25619745222120
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7173170171ทำแล้ว 47105292523
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5427427427ทำแล้ว 21/11/2559292454543
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8178158132ทำแล้ว 28/11/25591538272726
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7385382383ทำแล้ว 26/12/25596091585550
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6311307307ทำแล้ว 15/12/25595051333333
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7897786ทำแล้ว 29/11/25591742343330
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7123118116ทำแล้ว 29/11/25593155454340
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว710310697ทำแล้ว 18/10/25616461393837
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7283271271ทำแล้ว 07/11/25611171199
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7180184169ทำแล้ว 26/07/2561336363535
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7213218126ทำแล้ว 11/10/25611516111111
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4135134143ทำแล้ว 30/12/25592146252221
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6420398378ทำแล้ว 13/02/2561722171716
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6132110106ทำแล้ว 13/01/25603361522
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7190154150ทำแล้ว 13/12/25593460272424
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7111114109ทำแล้ว 30/11/25593555403938
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว7858381ทำแล้ว 28/11/25594753272624
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7212185196ทำแล้ว 29/11/255910153161414
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7214213199ทำแล้ว 23/12/25594586565653
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว6131123119ทำแล้ว 29/11/25595229141312
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว775129111ทำแล้ว 30/12/25597590464644
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9154302231ทำแล้ว 10/08/2561364353434
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว7746666ทำแล้ว 30/11/25591969303030
รวม 141 อปท.14193327,70126,03225,2161415,8169,5195,4485,0354,709
ข้อมูล ณ 06/08/2563