รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7202166145ทำแล้ว 18/09/2561242237199174102
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8214215214ทำแล้ว 30/11/25593969282015
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว83981102ทำแล้ว 29/06/25614959333332
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8989899ทำแล้ว 10/08/25611663221717
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว7279245235ทำแล้ว 30/11/2559121108252525
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว56561182ทำแล้ว 31/10/25592621212120
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว4404343ทำแล้ว 30/11/2559124132318
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว8948387ทำแล้ว 14/09/25617139282828
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8161190168ทำแล้ว 30/11/255910773615959
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว479176110ทำแล้ว 30/11/255960534946
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61109992ทำแล้ว 15/12/2559563302222
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว89710199ทำแล้ว 31/10/2559181066
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว8118132132ทำแล้ว 25/07/25611746282828
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6524848ทำแล้ว 30/11/2559938242423
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6192192208ทำแล้ว 30/12/25597245373635
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6146145149ทำแล้ว 29/11/255946353231
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6894123ทำแล้ว 09/11/25595514777
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว4126125123ทำแล้ว 30/11/25594212127
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6192176166ทำแล้ว 21/12/255940721211
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8434240ทำแล้ว 04/09/25612739222
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว7916969ทำแล้ว 30/11/25592041232323
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว711510999ทำแล้ว 31/05/25614556232323
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4888371ทำแล้ว 31/10/25593853333232
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว7106107108ทำแล้ว 01/11/25592337666
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5213234233ทำแล้ว 29/12/2559252915128
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9181148151ทำแล้ว 15/12/25592271593221
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8107112112ทำแล้ว 11/06/25625170555
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5181167163ทำแล้ว 28/11/25591947121212
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6504346ทำแล้ว 27/02/25611020433
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว7243243243ทำแล้ว 28/09/256123442
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว51378782ทำแล้ว 20/08/256113521111111
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7194175176ทำแล้ว 2160323231
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7179159143ทำแล้ว 31/10/255924322
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8174213212ทำแล้ว 27/07/256016401042
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6116114111ทำแล้ว 2533291911
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5189189189ทำแล้ว 29/11/25592746221915
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว8141127127ทำแล้ว 29/10/2561103111737371
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว7250239251ทำแล้ว 14/11/25592661554748
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6109105107ทำแล้ว 29/12/25593793231110
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว41139989ทำแล้ว 24/04/25612472702669
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8231218217ทำแล้ว 29/11/25591069574342
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5282299301ทำแล้ว 29/11/256130151515
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว713011093ทำแล้ว 28/10/255950363227
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7653278 ยังไม่อนุมัติ 19534282828
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว712411988ทำแล้ว 11/04/2561343106343430
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว751124115ทำแล้ว 19/12/25594055353025
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว8160136124ทำแล้ว 08/08/25612151202020
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7235205193ทำแล้ว 28/09/256130702677
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5172169156ทำแล้ว 28/11/25595552998
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว5119113112ทำแล้ว 29/11/25593733292928
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว61028478ทำแล้ว 05/09/25613847877
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว6233439ทำแล้ว 23/07/25615543232018
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว72805941ทำแล้ว 31/10/25594658282625
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9318325317ทำแล้ว 29/11/25593252424141
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว7158155147ทำแล้ว 30/11/25594922777
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7148134131ทำแล้ว 28/11/255972108929291
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6342726ทำแล้ว 12/10/25613544403938
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5363359265ทำแล้ว 10/11/25592426212121
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว6123121122ทำแล้ว 19/03/25619390999
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว81147978ทำแล้ว 31/10/1028341301211
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5103103103ทำแล้ว 21/11/25595360755
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7288238238ทำแล้ว 31/10/2559343191716
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว8141141141ทำแล้ว 30/11/255952111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว51047076ทำแล้ว 14/12/25616959444041
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6225178176ทำแล้ว 29/11/255930141413
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว71,0931,0941,094ทำแล้ว 13/07/25611618181610
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8190183181ทำแล้ว 29/11/2559450666
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6822843ทำแล้ว 10/11/25595948454039
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7745959ทำแล้ว 18/10/25613042854
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว59810295ทำแล้ว 30/11/25594378676766
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว7258218154ทำแล้ว 26/12/25598348181615
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว8171110108ทำแล้ว 21/02/256212222
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว7290301345ทำแล้ว 01/03/2561234985
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8204204204ทำแล้ว 16/11/2559249393433
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7383732ทำแล้ว 29/12/25597744444444
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7189148166ทำแล้ว 03/11/2559220332
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7212213213ทำแล้ว 27/12/256122352282524
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว7326299273ทำแล้ว 24/12/25617344999
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6180169170ทำแล้ว 07/12/25592443111
รวม 79 อปท.7952012,91112,07811,839783,5174,0982,1821,8971,753
ข้อมูล ณ 06/08/2563