รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7648653650ทำแล้ว 23/12/25599897755555
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6273262257ทำแล้ว 30/11/25592145222
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6758396ทำแล้ว 14/11/25613969575756
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6185170182ทำแล้ว 25/11/2559218555
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว8245241232ทำแล้ว 30/11/2559840665
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11140165130ทำแล้ว 30/11/25595934212120
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6847877ทำแล้ว 30/11/2559235171717
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6130135136ทำแล้ว 30/11/25591441111111
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6627776ทำแล้ว 30/11/25593658323230
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6236236236ทำแล้ว 14/11/25613732321810
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว6919293ทำแล้ว 30/11/25595142383837
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว6887979ทำแล้ว 30/11/255958262423
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6140137136ทำแล้ว 30/11/25591457252221
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว5311311311ทำแล้ว 29/11/25599466555
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว6122100104ทำแล้ว 29/11/255937555
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6294295296ทำแล้ว 28/11/2559235181816
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว6123124124ทำแล้ว 24/11/255991108301614
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6999893ทำแล้ว 30/11/255919321388
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6303247183ทำแล้ว 28/11/255918666
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว6236327280ทำแล้ว 25/11/2559862222222
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6168161166ทำแล้ว 29/11/2559225999
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7272266254ทำแล้ว 22/11/2559738262619
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5164139109ทำแล้ว 22/11/255915666
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6314312288ทำแล้ว 30/11/255940997
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว6284303355ทำแล้ว 22/12/2559612952
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6521521521ทำแล้ว 28/11/25595757242324
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว5354348ทำแล้ว 29/11/25593429555
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว5353639ทำแล้ว 29/11/25591641222116
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6108103100ทำแล้ว 30/11/25594147382525
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว846ทำแล้ว 29/11/25596644101010
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6109109109ทำแล้ว 29/11/2559766404039
รวม 31 อปท.311935,9415,9035,760311,0251,348644567530
ข้อมูล ณ 07/08/2563