รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6555361309ทำแล้ว 31/01/2560262291231194186
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว6968788ทำแล้ว 30/12/25596784731
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6176162163ทำแล้ว 21/05/2561254249934336
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7170129120ทำแล้ว 30/11/255960135747052
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7141144128ทำแล้ว 30/12/25592194646147
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6142129121ทำแล้ว 30/12/25592873363636
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว610410890ทำแล้ว 30/11/25592776413533
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว81089394ทำแล้ว 30/11/25593463533
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7111172176ทำแล้ว 29/12/2560670212119
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6166160160ทำแล้ว 20/09/2561318333
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8181148158ทำแล้ว 27/12/255917122555145
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว6158184153ทำแล้ว 31/10/25593940202020
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7439420387ทำแล้ว 09/11/25599967383837
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7453263274ทำแล้ว 31/10/2559442211917
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7214239247ทำแล้ว 31/10/25595994515051
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว5204202202ทำแล้ว 26/11/2561955312827
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5181149155ทำแล้ว 30/11/25593673555555
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6187188187ทำแล้ว 31/10/255963232119
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7152137158ทำแล้ว 31/10/25591377535347
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6768171ทำแล้ว 30/11/2559737141313
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว693182168ทำแล้ว 30/11/256034211111
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6183127114ทำแล้ว 29/11/25594537353028
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 31/10/2559715322
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4125138125ทำแล้ว 8691777
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6163150154ทำแล้ว 17/11/25593352251613
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7127120118ทำแล้ว 31/10/255925322
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว7959477ทำแล้ว 31/10/25592532232323
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5227185172ทำแล้ว 31/10/255949181818
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6115115117ทำแล้ว 15/02/25625647442
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6757475ทำแล้ว 29/11/25595046343433
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7420394388ทำแล้ว 29/11/255980146868678
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว5607607603ทำแล้ว 15/12/25596451323029
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5412405404ทำแล้ว 18/12/25614141282828
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว10136210135ทำแล้ว 31/10/25598964232019
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6152130129ทำแล้ว 20/06/25613542101010
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7897478ทำแล้ว 10/09/25617456976
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว7646858ทำแล้ว 27/09/25615176626259
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6152137134ทำแล้ว 15/11/25591852282626
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว714610784ทำแล้ว 31/10/2559119121515151
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว6837880ทำแล้ว 31/10/25594557404039
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6159151147ทำแล้ว 14/08/25611667292828
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6112112100ทำแล้ว 04/01/256034171087
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7124110104ทำแล้ว 31/07/256112279282827
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว7686061ทำแล้ว 15/11/2559222171411
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว71027048ทำแล้ว 01/10/25607748171716
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6243242242ทำแล้ว 31/10/25591239222222
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว612111296ทำแล้ว 27/11/25614347161213
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5248246255ทำแล้ว 29/11/2559186129828273
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว610310796ทำแล้ว 20/12/25592230181818
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5279279279ทำแล้ว 28/11/25599947464346
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6155213139ทำแล้ว 11/04/256118340212020
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว67811465ทำแล้ว 30/09/25612153323023
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5328288313ทำแล้ว 28/11/255913986747262
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6169155115ทำแล้ว 18/12/25611829241513
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6503504504ทำแล้ว 09/04/256117161616
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6143147144ทำแล้ว 17/08/25611151262119
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5294241202ทำแล้ว 09/11/25597653433737
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว8505753ทำแล้ว 15/11/25593346232323
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว9169169169ทำแล้ว 23/07/25611561373737
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7189183175ทำแล้ว 31/10/25594374585851
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว7817575ทำแล้ว 16/11/25593937211211
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7878391ทำแล้ว 15/08/25614849363635
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6249231230ทำแล้ว 150642
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว410410293ทำแล้ว 31/10/25591349151414
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว6521520520ทำแล้ว 28/09/25613243282727
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5243188175ทำแล้ว 28/11/25594866474747
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7232204187ทำแล้ว 28/02/256074302930
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว812610794ทำแล้ว 27/10/25592745121111
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5265272266ทำแล้ว 29/11/255932107756944
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว711710182ทำแล้ว 13/09/25604360474543
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6134144139ทำแล้ว 30/11/255913549252519
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5264261251ทำแล้ว 01/10/256110176353031
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6156164148ทำแล้ว 40181277
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว6826765ทำแล้ว 02/12/25597945866
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5157128134ทำแล้ว 15/08/2561214111111
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6118101196ทำแล้ว 15/02/25614057292824
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6344345346ทำแล้ว 30/11/25594215999
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6297301300ทำแล้ว 31/10/2559155131211
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว8777576ทำแล้ว 30/11/25592312101010
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6919686ทำแล้ว 30/11/25592048464646
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว6287276275ทำแล้ว 30/11/25591140997
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6117104111ทำแล้ว 12/10/25611327211312
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว7172153156ทำแล้ว 29/11/25592116141414
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6777167ทำแล้ว 30/11/25592111665
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7151175117ทำแล้ว 31/10/2559356222
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8514845ทำแล้ว 31/10/2559205151101101101
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว612910079ทำแล้ว 11/01/256034214109
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6206189181ทำแล้ว 30/11/25598783646356
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว4226216210ทำแล้ว 31/10/25594183434135
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51179799ทำแล้ว 30/11/25592251171714
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6233211179ทำแล้ว 22/11/255939122953424
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7174154158ทำแล้ว 06/02/2562125922
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว68180154ทำแล้ว 31/10/25597320977
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7767874ทำแล้ว 30/11/25592053464539
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว6163158303ทำแล้ว 31/10/25592725161616
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว99911191ทำแล้ว 30/11/255969444
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6325298298ทำแล้ว 25/12/25616553323131
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6124112121ทำแล้ว 02/07/25617550303030
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6655048ทำแล้ว 15/08/2561836964
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6584745ทำแล้ว 02/08/2561203113109
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว7143134120ทำแล้ว 11/01/25624774333332
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7258195183ทำแล้ว 28/11/2559655434231
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว9448243303ทำแล้ว 24/07/25611221088
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7676062ทำแล้ว 15/11/25592432111
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6123122122ทำแล้ว 30/11/25591236201918
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8390193100ทำแล้ว 31/10/25598849353332
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7337326324ทำแล้ว 10/01/25606754353532
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว6163127127ทำแล้ว 18/10/25619014888
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6234223198ทำแล้ว 3111
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7155148146ทำแล้ว 30/12/25598144181616
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว4134126113ทำแล้ว 05/07/25611162282827
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6145120111ทำแล้ว 25/11/25591340343333
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6141121116ทำแล้ว 28/10/25592538151515
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6275275275ทำแล้ว 01/05/256111569876
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5114102100ทำแล้ว 10/08/2561845272727
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว6158154142ทำแล้ว 14/11/25593043261714
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6705646ทำแล้ว 26/02/25613142171715
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว6503634ทำแล้ว 28/11/25591621131313
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9179180180ทำแล้ว 31/10/25593548241918
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6626360ทำแล้ว 10/10/25612540262020
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6147134106ทำแล้ว 08/10/25616636272726
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว611311084ทำแล้ว 17/11/255932441366
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6918688ทำแล้ว 28/11/25596865545354
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5254256240ทำแล้ว 31/10/255942441654
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6195188187ทำแล้ว 31/10/25594239131210
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว69785110ทำแล้ว 09/11/255980661644
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6908363ทำแล้ว 15/12/2560592222
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว59299106ทำแล้ว 27/10/2559938232323
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6122120127ทำแล้ว 30/11/25593176773
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4131122123ทำแล้ว 28/10/25596546353535
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว8288234197ทำแล้ว 30/11/2559492510109
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6239237237ทำแล้ว 15/11/25591055444342
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว71279377ทำแล้ว 29/11/255917921151515
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6172118112ทำแล้ว 15/12/25596092767063
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6218205205ทำแล้ว 31/10/25591338252422
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6888182ทำแล้ว 31/10/255915088372926
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว614210791ทำแล้ว 29/12/25594438272424
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8230227202ทำแล้ว 30/11/255914057484645
รวม 138 อปท.13886624,38022,50021,7321386,5547,5344,1063,6913,432
ข้อมูล ณ 07/08/2563