รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8177173171ทำแล้ว 01/08/2561159244171168159
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว9236234219ทำแล้ว 30/12/2559158267241228197
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6228222216ทำแล้ว 08/12/2559164173723525
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5183155153ทำแล้ว 01/10/256111148130128114
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6677172ทำแล้ว 28/12/255956115817677
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8228246223ทำแล้ว 29/12/2559196205109108103
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5211202198ทำแล้ว 30/12/25593100918877
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6868484ทำแล้ว 06/07/25614497686863
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8194203199ทำแล้ว 24/09/256113217012110197
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6214207203ทำแล้ว 30/12/255954186162151159
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6172159141ทำแล้ว 30/11/255961117909087
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7164165166ทำแล้ว 27/12/2559124226202191190
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8183149140ทำแล้ว 29/12/2559131106626259
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7227230227ทำแล้ว 08/12/255918102858472
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว41129895ทำแล้ว 29/06/25611181371039183
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6228201195ทำแล้ว 29/12/255994152113113113
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5170153131ทำแล้ว 27/12/2559159180162159157
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว8289323318ทำแล้ว 19/06/2561165242177176172
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว6248248248ทำแล้ว 14/12/2559153133625749
รวม 19 อปท.191243,6173,5233,399192,0003,1002,3022,1742,053
ข้อมูล ณ 06/08/2563