รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4606217ทำแล้ว 16/10/2561106143917978
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4188184180ทำแล้ว 29/12/255925124828180
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6224201182ทำแล้ว 14/09/25616269353128
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6979788ทำแล้ว 30/05/2560751323130
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว6145136137ทำแล้ว 67343333
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6262257260ทำแล้ว 07/03/256130291077
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7130128138ทำแล้ว 25/06/25616271575656
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว5117123114ทำแล้ว 23/12/255985382022
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว9131104102ทำแล้ว 18/01/2561838232222
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6112104102ทำแล้ว 31/10/2559357474543
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว512911196ทำแล้ว 16/12/25594546292929
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8194175166ทำแล้ว 26/12/255989123494544
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว7179184155ทำแล้ว 2018131313
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว5168122110ทำแล้ว 28/10/25591286585756
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7220206183ทำแล้ว 27/06/25601853656
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7120118120ทำแล้ว 22/11/25594861313129
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6154137119ทำแล้ว 15/02/25601640282221
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5403418417ทำแล้ว 27/01/25603935121111
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6857675ทำแล้ว 18/01/2562104216144
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว98954138ทำแล้ว 30/11/25596463383838
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8170168168ทำแล้ว 12/12/255912350333
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11417414414ทำแล้ว 31/10/255927491931
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว69898112ทำแล้ว 28/12/25592248121111
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 30/12/255940222
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8432426423ทำแล้ว 30/01/25608663555554
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6408375211ทำแล้ว 30/11/255984210107
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6215184182ทำแล้ว 20/07/25612666595756
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว768162137ทำแล้ว 28/11/255932822224
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6674690695ทำแล้ว 22/11/255911039212117
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6897373ทำแล้ว 15/06/25612335161515
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว51029194ทำแล้ว 31/10/2559150171616
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว6170126108ทำแล้ว 25/05/256155403939
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7133122104ทำแล้ว 05/10/25617151353234
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8125122114ทำแล้ว 24/07/25613385535344
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8249248248ทำแล้ว 16/02/25602646242424
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8296299300ทำแล้ว 24/01/25605262242424
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว10225289157ทำแล้ว 22/11/25591049119117
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6137128135ทำแล้ว 15/02/256082703699
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว9225226226ทำแล้ว 06/08/256160333326
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5138122114ทำแล้ว 30/08/25611444201414
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7213217215ทำแล้ว 15/02/256010337161515
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว610710289ทำแล้ว 30/11/25594610332
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว3136136129ทำแล้ว 01/10/25613772505050
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว7121131124ทำแล้ว 18/11/25594966242321
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว9183196157ทำแล้ว 16/11/2559125666
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6456456456ทำแล้ว 28/12/25592341242424
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว4174168165ทำแล้ว 02/12/25591935232223
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว819110398ทำแล้ว 25/11/25592108666563
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6144117103ทำแล้ว 26/12/25591535222019
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6186206186ทำแล้ว 31/01/25606296444444
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5158176169ทำแล้ว 30/11/25593145312525
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว8228227227ทำแล้ว 07/08/25611317775
รวม 52 อปท.5234110,0859,8059,242521,9612,9151,5471,4101,334
ข้อมูล ณ 06/08/2563