รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3175136101ทำแล้ว 11/10/2561163107412323
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6186209203ทำแล้ว 01/10/2561130235160117103
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4168159149ทำแล้ว 03/09/25613262382717
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 27/09/2562855171714
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5125120118ทำแล้ว 31/10/255924251088
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9289290290ทำแล้ว 05/11/25615462342913
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 07/11/25593250644
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว7126127125ทำแล้ว 18/06/256135129635634
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6237239239ทำแล้ว 15/11/25592567393937
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5988473ทำแล้ว 28/10/2559137222222
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5207202202ทำแล้ว 15/11/2559131120848382
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4179176159ทำแล้ว 26/12/2559331145174
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว7758072ทำแล้ว 15/11/2559850363434
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5797672ทำแล้ว 18/11/255923652930
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7178157128ทำแล้ว 28/10/25593886232317
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2123159159ทำแล้ว 31/05/2561666918108
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6334336334ทำแล้ว 13/09/25612592656362
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว3192139192ทำแล้ว 07/05/25617367525250
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว7785785785ทำแล้ว 29/12/25592481202020
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7230231230ทำแล้ว 05/02/2562336333333
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 07/02/25621432000
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6293259173ทำแล้ว 28/10/25597035232323
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7324326326ทำแล้ว 10/11/255950129928584
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7307309303ทำแล้ว 31/10/25594173423029
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6101102103ทำแล้ว 01/08/25613215151313
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5201201209ทำแล้ว 13/07/256110541242
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7303305305ทำแล้ว 01/08/25612490615957
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6616621621ทำแล้ว 14/08/2561578000
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6180182182ทำแล้ว 31/10/2559239121111
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6268272273ทำแล้ว 15/11/255945221488
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว61738576ทำแล้ว 14/11/255962383737
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6246246240ทำแล้ว 27/10/2559237191819
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว6766867ทำแล้ว 27/09/2562
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5119122122ทำแล้ว 29/11/2559152111
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6104148159ทำแล้ว 10/11/255952129106105102
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6173173173ทำแล้ว 17/10/256128160111111
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7457465465ทำแล้ว 11/11/2559412777
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว5173174173ทำแล้ว 16/11/25592349343434
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7219209207ทำแล้ว 28/09/25611035252525
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8228246228ทำแล้ว 15/11/25591861434031
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7283283283ทำแล้ว 18/12/25602033262617
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6172159150ทำแล้ว 27/10/25595389707066
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว8174148154ทำแล้ว 07/10/25591139333
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว5143140142ทำแล้ว 29/06/25601865211916
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6313319318ทำแล้ว 15/08/2561293411109
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 31/10/25598059000
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว6167179148ทำแล้ว 31/10/25594357111111
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9696646644ทำแล้ว 02/11/256115550666
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6202171193ทำแล้ว 10/11/2559164262626
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว4278264266ทำแล้ว 01/05/256110359232221
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว6121113109ทำแล้ว 19/07/25613839242322
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 29/11/25595953221717
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8108125131ทำแล้ว 31/10/2559321191069591
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว5244260225ทำแล้ว 15/11/2559156353434
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว4286285285ทำแล้ว 31/10/25591280353535
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5370381431ทำแล้ว 12/07/25611081988
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7506060ทำแล้ว 31/10/255916521352
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว31009892ทำแล้ว 22/04/256214060343431
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6212233238ทำแล้ว 14/12/25615203183139139
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว713511782ทำแล้ว 31/12/25614258332625
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว6536562ทำแล้ว 28/06/25613069362822
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4878680ทำแล้ว 31/10/25603476292929
รวม 62 อปท.6236513,46213,27113,050622,2914,2682,1521,8471,709
ข้อมูล ณ 06/08/2563