รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6836670482ทำแล้ว 24/07/2561140287235231208
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6367346359ทำแล้ว 29/12/2559256164144134134
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง (ทุ่งสง)ทำแล้ว4275243239ทำแล้ว 30/06/2561141128126125125
4. เทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนัง)ทำแล้ว7424433426ทำแล้ว 22/02/256174166939076
5. เทศบาลเมืองปากพูน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7320315311ทำแล้ว 29/12/255914674888
6. เทศบาลตำบลกะทูน (พิปูน)ทำแล้ว6122116116ทำแล้ว 16/05/25613411666
7. เทศบาลตำบลกะปาง (ทุ่งสง)ทำแล้ว61436654ทำแล้ว 27/12/256127113999
8. เทศบาลตำบลการะเกด (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5847963ทำแล้ว 29/12/25592148202020
9. เทศบาลตำบลเกาะทวด (ปากพนัง)ทำแล้ว5148141131ทำแล้ว 30/12/25592940222221
10. เทศบาลตำบลเกาะเพชร (หัวไทร)ทำแล้ว7287269256ทำแล้ว 07/08/256137215186137176
11. เทศบาลตำบลขนอม (ขนอม)ทำแล้ว6168162153ทำแล้ว 20/12/256134211
12. เทศบาลตำบลขุนทะเล (ลานสกา)ทำแล้ว6451615ทำแล้ว 04/07/25612538161616
13. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว6192197196ทำแล้ว 21/11/25593733191919
14. เทศบาลตำบลเขาพระ (พิปูน)ทำแล้ว6258258297ทำแล้ว 14/09/256125109503929
15. เทศบาลตำบลควนกลาง (พิปูน)ทำแล้ว6253251250ทำแล้ว 455333
16. เทศบาลตำบลจันดี (ฉวาง)ทำแล้ว6123109108ทำแล้ว 17/10/25612763333331
17. เทศบาลตำบลฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว5142142142ทำแล้ว 23/02/25612560201919
18. เทศบาลตำบลชะมาย (ทุ่งสง)ทำแล้ว6344191189ทำแล้ว 23/12/255956106754
19. เทศบาลตำบลชะเมา (ปากพนัง)ทำแล้ว5178150122ทำแล้ว 30/12/255920919777
20. เทศบาลตำบลชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว6333330329ทำแล้ว 29/12/25592757373737
21. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5928483ทำแล้ว 27/04/25611859911
22. เทศบาลตำบลดอนตรอ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5166152145ทำแล้ว 23/01/256279231816
23. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว6359316235ทำแล้ว 20/12/25593791474741
24. เทศบาลตำบลท้องเนียน (ขนอม)ทำแล้ว5178166159ทำแล้ว 15/02/256053100161615
25. เทศบาลตำบลทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4328329322ทำแล้ว 30/12/25597895383624
26. เทศบาลตำบลทางพูน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5182182184ทำแล้ว 15/12/25592362454545
27. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5155150148ทำแล้ว 28/12/25591838977
28. เทศบาลตำบลท่าประจะ (ชะอวด)ทำแล้ว6927065ทำแล้ว 28/12/25602742353330
29. เทศบาลตำบลท่าแพ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5265265265ทำแล้ว 12/03/25622523311
30. เทศบาลตำบลท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5131122121ทำแล้ว 30/12/25596165585855
31. เทศบาลตำบลท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว3615757ทำแล้ว 30/12/25593746151514
32. เทศบาลตำบลที่วัง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6136123100ทำแล้ว 13/07/256199681164
33. เทศบาลตำบลทุ่งสัง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว9160131117ทำแล้ว 10/08/256123379171616
34. เทศบาลตำบลทุ่งใส (สิชล)ทำแล้ว5265265265ทำแล้ว 29/12/2559163105201915
35. เทศบาลตำบลนาบอน (นาบอน)ทำแล้ว6130123122ทำแล้ว 17/10/25612276464545
36. เทศบาลตำบลนาสาร (พระพรหม)ทำแล้ว5483737ทำแล้ว 28/12/255912689999
37. เทศบาลตำบลนาเหรง (นบพิตำ)ทำแล้ว5927577ทำแล้ว 09/07/25618076454239
38. เทศบาลตำบลบางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว51029594ทำแล้ว 15/12/25591884313029
39. เทศบาลตำบลบางพระ (ปากพนัง)ทำแล้ว5747274ทำแล้ว 30/12/25593473363129
40. เทศบาลตำบลปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4181414ทำแล้ว 02/09/25628362644
41. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว6785552ทำแล้ว 22/07/25613433191918
42. เทศบาลตำบลพรหมคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว5126112108ทำแล้ว 30/12/25595425222
43. เทศบาลตำบลพรหมโลก (พรหมคีรี)ทำแล้ว51089489ทำแล้ว 30/12/255926291699
44. เทศบาลตำบลพิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5144146143ทำแล้ว 25/05/2561182525251
45. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4241225197ทำแล้ว 15/12/255966113181413
46. เทศบาลตำบลไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว61059692ทำแล้ว 11/04/25621946464546
47. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5163155157ทำแล้ว 08/12/25591982474743
48. เทศบาลตำบลลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว8706359ทำแล้ว 21/12/25592556414140
49. เทศบาลตำบลสวนขัน (ช้างกลาง)ทำแล้ว5149157160ทำแล้ว 26/12/25593650333333
50. เทศบาลตำบลสิชล (สิชล)ทำแล้ว510697106ทำแล้ว 29/12/25593375383331
51. เทศบาลตำบลหน้าสตน (หัวไทร)ทำแล้ว6141125121ทำแล้ว 21/12/256113533987
52. เทศบาลตำบลหลักช้าง (ช้างกลาง)ทำแล้ว7108105106ทำแล้ว 27/12/255910972272727
53. เทศบาลตำบลหัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว11202154146ทำแล้ว 01/08/2561674454545
54. เทศบาลตำบลหินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5154140131ทำแล้ว 01/08/25615076333333
55. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ขนอม)ทำแล้ว5148112109ทำแล้ว 08/08/256179484744
56. อบต.กรุงชิง (นบพิตำ)ทำแล้ว61019282ทำแล้ว 30/12/25592422202020
57. อบต.กรุงหยัน (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว6172147141ทำแล้ว 06/08/256120511011
58. อบต.กลาย (ท่าศาลา)ทำแล้ว461212ทำแล้ว 28/09/25611822202020
59. อบต.กะเบียด (ฉวาง)ทำแล้ว5919190ทำแล้ว 17/12/256111361299
60. อบต.กะหรอ (นบพิตำ)ทำแล้ว8205207194ทำแล้ว 27/12/25594265545353
61. อบต.กำแพงเซา (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5184184184ทำแล้ว 30/12/25595335211
62. อบต.กำโลน (ลานสกา)ทำแล้ว5152135118ทำแล้ว 17/09/2561324232323
63. อบต.กุแหระ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว519115092ทำแล้ว 29/12/25592941241818
64. อบต.เกาะขันธ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6227174173ทำแล้ว 30/12/25594278454534
65. อบต.แก้วแสน (นาบอน)ทำแล้ว5897981ทำแล้ว 30/12/25597679383733
66. อบต.ขนาบนาก (ปากพนัง)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 14/12/25592958191816
67. อบต.ขอนหาด (ชะอวด)ทำแล้ว5199223242ทำแล้ว 08/03/25623667774
68. อบต.เขาแก้ว (ลานสกา)ทำแล้ว61014840ทำแล้ว 30/12/255950542011
69. อบต.เขาขาว (ทุ่งสง)ทำแล้ว5152139130ทำแล้ว 08/03/2561985216113
70. อบต.เขาน้อย (สิชล)ทำแล้ว61295ทำแล้ว 4348454244
71. อบต.เขาพระทอง (ชะอวด)ทำแล้ว5157143121ทำแล้ว 25/05/2561876605955
72. อบต.เขาพระบาท (เชียรใหญ่)ทำแล้ว7706766ทำแล้ว 29/12/255910552
73. อบต.เขาพังไกร (หัวไทร)ทำแล้ว5165150137ทำแล้ว 15/08/25616535141410
74. อบต.เขาโร (ทุ่งสง)ทำแล้ว7736466ทำแล้ว 23/01/25618363545452
75. อบต.คลองกระบือ (ปากพนัง)ทำแล้ว13173179194ทำแล้ว 25/07/25614142181718
76. อบต.คลองน้อย (ปากพนัง)ทำแล้ว517410696ทำแล้ว 30/01/25601594606059
77. อบต.คลองเส (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว7133211209ทำแล้ว 13/01/2560651051111
78. อบต.ควนกรด (ทุ่งสง)ทำแล้ว6141137137ทำแล้ว 30/12/255945106505050
79. อบต.ควนชะลิก (หัวไทร)ทำแล้ว5156145146ทำแล้ว 29/12/255947363636
80. อบต.ควนชุม (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5928274ทำแล้ว 28/10/25612685757272
81. อบต.ควนทอง (ขนอม)ทำแล้ว5115112104ทำแล้ว 27/04/25612061343434
82. อบต.ควนพัง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5238212205ทำแล้ว 29/12/2559246338105
83. อบต.ควนหนองคว้า (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5756161ทำแล้ว 28/12/255916432588
84. อบต.ควนหนองหงษ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6162147153ทำแล้ว 31/10/256153101898786
85. อบต.เคร็ง (ชะอวด)ทำแล้ว486140126ทำแล้ว 08/10/256113956292625
86. อบต.ฉลอง (สิชล)ทำแล้ว4111110102ทำแล้ว 30/12/25593270242019
87. อบต.ชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว5744436ทำแล้ว 13/03/25613320141414
88. อบต.ช้างกลาง (ช้างกลาง)ทำแล้ว8248259261ทำแล้ว 30/10/25614287261311
89. อบต.ช้างซ้าย (พระพรหม)ทำแล้ว5235243238ทำแล้ว 30/12/25594590484843
90. อบต.เชียรเขา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6158157158ทำแล้ว 20/11/25617341211
91. อบต.เชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว69297101ทำแล้ว 30/12/2559741111110
92. อบต.ไชยมนตรี (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6768070ทำแล้ว 26/12/2559150494849
93. อบต.ดอนตะโก (ท่าศาลา)ทำแล้ว5885554ทำแล้ว 29/12/2559975525250
94. อบต.ดุสิต (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว5117122118ทำแล้ว 15/02/256012460281111
95. อบต.ตลิ่งชัน (ท่าศาลา)ทำแล้ว77110465ทำแล้ว 27/12/25593967312626
96. อบต.ถ้ำพรรณรา (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว4369370370ทำแล้ว 15/05/25624469322930
97. อบต.ทรายขาว (หัวไทร)ทำแล้ว51569785ทำแล้ว 27/07/25616345272625
98. อบต.ท้องลำเจียก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5154175146ทำแล้ว 28/09/256110545373533
99. อบต.ทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4174172167ทำแล้ว 26/12/25596591835763
100. อบต.ท่าขนาน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5263251129ทำแล้ว 07/09/25601918181818
101. อบต.ท่าขึ้น (ท่าศาลา)ทำแล้ว61068673ทำแล้ว 01/10/2561105103434239
102. อบต.ท่าซอม (หัวไทร)ทำแล้ว61219686ทำแล้ว 30/12/25593395454438
103. อบต.ท่าซัก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7264242240ทำแล้ว 28/12/255997146858581
104. อบต.ท่าดี (ลานสกา)ทำแล้ว6125125126ทำแล้ว 31/10/255991110545449
105. อบต.ท่าพญา (ปากพนัง)ทำแล้ว7175175175ทำแล้ว 28/12/255959433
106. อบต.ท้ายสำเภา (พระพรหม)ทำแล้ว51068482ทำแล้ว 30/12/25594120141413
107. อบต.ท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5131128128ทำแล้ว 31/07/25615073211111
108. อบต.ท่าเรือ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว788155146ทำแล้ว 31/10/255933110878786
109. อบต.ท่าไร่ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6235190158ทำแล้ว 30/04/256116333
110. อบต.ท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว6159139143ทำแล้ว 29/09/2561204132532928
111. อบต.ท่าเสม็ด (ชะอวด)ทำแล้ว5646054ทำแล้ว 14/02/25605941303030
112. อบต.ทุ่งปรัง (สิชล)ทำแล้ว59598110ทำแล้ว 29/12/2559730181717
113. อบต.ทุ่งโพธิ์ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6405411412ทำแล้ว 15/08/2561251424242
114. อบต.ทุ่งสง (นาบอน)ทำแล้ว6437873ทำแล้ว 28/09/25614278625550
115. อบต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5278278278ทำแล้ว 23/12/25597655434137
116. อบต.เทพราช (สิชล)ทำแล้ว5779071ทำแล้ว 30/12/25595695545451
117. อบต.ไทยบุรี (ท่าศาลา)ทำแล้ว511110292ทำแล้ว 30/12/25593268595956
118. อบต.นบพิตำ (นบพิตำ)ทำแล้ว5228200179ทำแล้ว 25/02/25622573565256
119. อบต.นากะชะ (ฉวาง)ทำแล้ว6133131130ทำแล้ว 29/12/2559944292928
120. อบต.นาเขลียง (ฉวาง)ทำแล้ว5189189189ทำแล้ว 29/12/2559431111
121. อบต.นาเคียน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5464409410ทำแล้ว 26/10/256181111181815
122. อบต.นางหลง (ชะอวด)ทำแล้ว5140130117ทำแล้ว 28/12/25592154424242
123. อบต.นาทราย (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว8126115116ทำแล้ว 21/12/255984313118
124. อบต.นาบอน (นาบอน)ทำแล้ว5200173177ทำแล้ว 15/06/256112493423433
125. อบต.นาพรุ (พระพรหม)ทำแล้ว5164220150ทำแล้ว 06/11/25612536252423
126. อบต.นาโพธิ์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7117110113ทำแล้ว 30/12/25595064393331
127. อบต.นาไม้ไผ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7183246281ทำแล้ว 30/12/25592383353534
128. อบต.นาเรียง (พรหมคีรี)ทำแล้ว6504496499ทำแล้ว 27/09/25618259342322
129. อบต.นาแว (ฉวาง)ทำแล้ว5179177175ทำแล้ว 09/12/25592454242422
130. อบต.นาหมอบุญ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5250250250ทำแล้ว 31/10/255920967505046
131. อบต.นาหลวงเสน (ทุ่งสง)ทำแล้ว5121111107ทำแล้ว 23/12/25595491494440
132. อบต.น้ำตก (ทุ่งสง)ทำแล้ว5154149141ทำแล้ว 01/10/25613162454343
133. อบต.บางขัน (บางขัน)ทำแล้ว5228206198ทำแล้ว 29/12/25591140616061
134. อบต.บางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4246246246ทำแล้ว 27/06/256112571565251
135. อบต.บางนบ (หัวไทร)ทำแล้ว13261213200ทำแล้ว 02/12/255991771099
136. อบต.บางรูป (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว51049596ทำแล้ว 29/12/25593468111
137. อบต.บางศาลา (ปากพนัง)ทำแล้ว5217205188ทำแล้ว 31/10/25594951292927
138. อบต.บ้านเกาะ (พรหมคีรี)ทำแล้ว61416564ทำแล้ว 30/12/25592943414040
139. อบต.บ้านชะอวด (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6188184183ทำแล้ว 06/11/25612770565655
140. อบต.บ้านตูล (ชะอวด)ทำแล้ว6593594594ทำแล้ว 19/03/25621385141211
141. อบต.บ้านนิคม (บางขัน)ทำแล้ว5279283280ทำแล้ว 22/12/25591637303030
142. อบต.บ้านเนิน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5166132141ทำแล้ว 30/12/25601222211
143. อบต.บ้านเพิง (ปากพนัง)ทำแล้ว6186171171ทำแล้ว 30/12/2559559292825
144. อบต.บ้านราม (หัวไทร)ทำแล้ว7234222225ทำแล้ว 20/09/25614137322929
145. อบต.บ้านลำนาว (บางขัน)ทำแล้ว51059093ทำแล้ว 24/11/2559143195178172170
146. อบต.บ้านใหม่ (ปากพนัง)ทำแล้ว61179792ทำแล้ว 29/12/2559446232222
147. อบต.ปริก (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว51148179ทำแล้ว 26/12/255933101726969
148. อบต.ปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว61118477ทำแล้ว 16/08/25615885625656
149. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ปากพนัง)ทำแล้ว4999395ทำแล้ว 30/12/2559830212121
150. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ปากพนัง)ทำแล้ว5163144164ทำแล้ว 16/12/25595055393735
151. อบต.ปากแพรก (ปากพนัง)ทำแล้ว5183185185ทำแล้ว 30/12/255985101373536
152. อบต.ป่าระกำ (ปากพนัง)ทำแล้ว6184235254ทำแล้ว 29/12/25593770505047
153. อบต.เปลี่ยน (สิชล)ทำแล้ว4292279277ทำแล้ว 13212105
154. อบต.พิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5146113116ทำแล้ว 30/12/2559196757575
155. อบต.โพธิ์ทอง (ท่าศาลา)ทำแล้ว698125169ทำแล้ว 10/07/25612899797977
156. อบต.มะม่วงสองต้น (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6178178178ทำแล้ว 27/12/25591737262018
157. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว (เชียรใหญ่)ทำแล้ว9264274273ทำแล้ว 15/08/2561208864711
158. อบต.โมคลาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว6827474ทำแล้ว 09/12/2559753353533
159. อบต.ไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว8191191191ทำแล้ว 30/12/2559214511
160. อบต.ยางค้อม (พิปูน)ทำแล้ว6203185185ทำแล้ว 26/12/25617446777
161. อบต.ร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5514644ทำแล้ว 26/08/2562458722
162. อบต.รามแก้ว (หัวไทร)ทำแล้ว61009189ทำแล้ว 29/12/255922571373736
163. อบต.ละอาย (ฉวาง)ทำแล้ว6918888ทำแล้ว 5994191919
164. อบต.ลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว6301275230ทำแล้ว 27/01/25604446171716
165. อบต.วังหิน (บางขัน)ทำแล้ว6132126126ทำแล้ว 30/12/255910781332523
166. อบต.วังอ่าง (ชะอวด)ทำแล้ว5872858858ทำแล้ว 19/11/2561267505047
167. อบต.สระแก้ว (ท่าศาลา)ทำแล้ว5199158153ทำแล้ว 30/12/255936119979790
168. อบต.สวนหลวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6350313308ทำแล้ว 26/12/255920623254
169. อบต.สามตำบล (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5143161142ทำแล้ว 25/10/256113479666665
170. อบต.สิชล (สิชล)ทำแล้ว7196185147ทำแล้ว 16/02/2561141123696968
171. อบต.สี่ขีด (สิชล)ทำแล้ว51029491ทำแล้ว 20/12/2559164323129
172. อบต.เสาธง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว3908585ทำแล้ว 17/10/25618386525049
173. อบต.เสาเภา (สิชล)ทำแล้ว5295299299ทำแล้ว 08/10/2561280686764
174. อบต.เสือหึง (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5239201206ทำแล้ว 25/10/256142831977
175. อบต.ไสหมาก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว6122109110ทำแล้ว 13/08/25622760504845
176. อบต.ไสหร้า (ฉวาง)ทำแล้ว51086055ทำแล้ว 11/04/256117932444
177. อบต.หนองหงส์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว635112991ทำแล้ว 29/12/255919911511
178. อบต.ห้วยปริก (ฉวาง)ทำแล้ว5143129122ทำแล้ว 30/12/25591868474747
179. อบต.หัวตะพาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว5199172167ทำแล้ว 1659111010
180. อบต.หัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว688113109ทำแล้ว 19/12/25591483717165
181. อบต.หินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5220190184ทำแล้ว 30/12/25593368524746
182. อบต.หูล่อง (ปากพนัง)ทำแล้ว4524949ทำแล้ว 27/12/255913955
183. อบต.แหลม (หัวไทร)ทำแล้ว8185221188ทำแล้ว 15/02/25612966585855
184. อบต.แหลมตะลุมพุก (ปากพนัง)ทำแล้ว5544644ทำแล้ว 24/09/2561549433
185. อบต.อินคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว5135116102ทำแล้ว 30/12/25594069393838
รวม 185 อปท.1851,04332,52730,33529,1371859,59512,3696,7676,1875,955
ข้อมูล ณ 07/08/2563