รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6497372224ทำแล้ว 25/09/256156188121119119
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 24/11/255912998787774
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว5232205193ทำแล้ว 30/11/255933122595959
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว5454039ทำแล้ว 23/11/25594245323232
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว7173174172ทำแล้ว 01/10/25613456161515
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว5807569ทำแล้ว 21/11/25594676484241
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6118151150ทำแล้ว 01/11/25611972575755
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6565251ทำแล้ว 31/10/25592342312021
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6205164163ทำแล้ว 31/10/25592468424238
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6146147145ทำแล้ว 01/12/25591058212020
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6675959ทำแล้ว 11/12/25611041313130
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5170167176ทำแล้ว 31/10/255965100787878
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว5798274ทำแล้ว 23/11/25593699685567
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6301288288ทำแล้ว 16/07/25615541383838
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6223211211ทำแล้ว 31/10/255967100674949
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว4139138125ทำแล้ว 23/11/25611130111111
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7173131125ทำแล้ว 27/10/255962116484846
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6191158136ทำแล้ว 22/12/255915862525250
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว7388388388ทำแล้ว 31/07/25618347231515
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6178130111ทำแล้ว 31/10/25597178373737
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6124114102ทำแล้ว 30/11/25592856565151
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว5175169167ทำแล้ว 37202020
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6221217222ทำแล้ว 30/09/2561954151414
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6171118116ทำแล้ว 31/10/255943214282627
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว69986105ทำแล้ว 13/12/25596074181818
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว6926764ทำแล้ว 07/08/256113652356
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว7287287287ทำแล้ว 09/12/25591422711
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6168164243ทำแล้ว 27/03/2561280514744
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว7324294186ทำแล้ว 02/05/25612755232322
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6215184201ทำแล้ว 26/12/25597657161616
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว51005453ทำแล้ว 06/08/256122250222220
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว7264246239ทำแล้ว 31/10/255965161140122135
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6168125121ทำแล้ว 19/10/25591319222
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว6353535ทำแล้ว 18/06/2561269168949291
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6298258266ทำแล้ว 31/10/2559141134191711
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6296263263ทำแล้ว 06/09/256171201919
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6696061ทำแล้ว 15/12/2559222171717
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว8780762762ทำแล้ว 16/06/2561802222
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6707895ทำแล้ว 27/04/25613792858583
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6232208202ทำแล้ว 31/10/2559193747471
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6303303302ทำแล้ว 27/06/25623656333232
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว952321139ทำแล้ว 16/10/256023170151514
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว6155163163ทำแล้ว 14/12/25595692717071
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8322310301ทำแล้ว 30/11/255934104808078
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6768097ทำแล้ว 16/10/25603964474747
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว4485251ทำแล้ว 18/11/25596298664266
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว8506506506ทำแล้ว 28/10/255950122434343
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6106104107ทำแล้ว 31/10/25592883383838
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6119113124ทำแล้ว 09/02/256179138986398
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว6290194204ทำแล้ว 28/11/256194191222
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6185145138ทำแล้ว 31/10/255968691511
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5877173ทำแล้ว 15/11/25592139353535
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว8310344462ทำแล้ว 23/04/25616211112112111
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7141154176ทำแล้ว 25/10/255948434342
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว61079996ทำแล้ว 29/11/255915121272727
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6268257256ทำแล้ว 04/05/2562216444
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7433430435ทำแล้ว 31/10/255911111
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว5162126129ทำแล้ว 31/10/2559484656563
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6503503502ทำแล้ว 28/10/2559232252216202192
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว3625858ทำแล้ว 31/10/2559157148242323
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6116110338ทำแล้ว 17/09/25613780404040
รวม 61 อปท.6136912,15511,51911,501613,3245,2522,7652,5552,593
ข้อมูล ณ 07/08/2563