รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7217124119ทำแล้ว 25/07/25616180120120119
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7284256219ทำแล้ว 23/11/255973149686868
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3147133129ทำแล้ว 25/09/256115103757575
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6195176178ทำแล้ว 27/10/2559149137917168
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7147130124ทำแล้ว 30/11/25591037932115
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5258215185ทำแล้ว 03/11/25595983777676
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว7294ทำแล้ว 27/07/256171197126122126
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5868180ทำแล้ว 5884806865
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว711510494ทำแล้ว 27/10/25598683521513
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7149139118ทำแล้ว 31/10/25602853393838
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว6132136120ทำแล้ว 30/11/25591548363635
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว4135131124ทำแล้ว 15/12/255948106949492
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7727269ทำแล้ว 28/03/25601673595655
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว6157159157ทำแล้ว 28/11/25596081353532
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว71198481ทำแล้ว 25/02/25623577363635
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7254182169ทำแล้ว 25/06/256151151311
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว7200498221ทำแล้ว 23/12/2559163821269
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5150152108ทำแล้ว 02/04/2562285129111
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว4180193345ทำแล้ว 31/10/25594691918585
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว8129114134ทำแล้ว 31/10/25592664545452
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7137124124ทำแล้ว 30/11/25591437161615
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8157135125ทำแล้ว 30/04/256113559744
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8746655ทำแล้ว 3970513145
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5918585ทำแล้ว 28/10/255991272725
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว7146136249ทำแล้ว 30/04/25612848232321
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6146159245ทำแล้ว 27/12/25605290646464
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว5250213212ทำแล้ว 18/11/255978131313
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว8131199127ทำแล้ว 21/02/25615869221817
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7154141120ทำแล้ว 31/10/25591751181813
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว71257795ทำแล้ว 08/08/25616666766
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7165149149ทำแล้ว 29/11/255970403634
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว6169149143ทำแล้ว 13/07/25619591676766
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6227189181ทำแล้ว 14/07/25601942272626
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว4140129107ทำแล้ว 01/11/255913558242322
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว710925115ทำแล้ว 04/10/25612545261914
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว7122103100ทำแล้ว 31/10/25592752414141
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว7138138139ทำแล้ว 04/07/256149655
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว69610495ทำแล้ว 08/08/256164641099
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8433131ทำแล้ว 16/05/25611136810109
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7125122120ทำแล้ว 10/11/255987115151514
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7605555ทำแล้ว 30/11/256039282723
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8756583ทำแล้ว 13/12/256121644
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว7300299299ทำแล้ว 18/11/25598577444242
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว6343526ทำแล้ว 28/11/25596731181613
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6988688ทำแล้ว 31/10/25591258525050
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว7157141146ทำแล้ว 29/11/255912101787775
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว5194177156ทำแล้ว 13/07/2561861731301412
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว7158185179ทำแล้ว 28/05/25626472424240
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5104101102ทำแล้ว 03/05/25612104555
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว7270270270ทำแล้ว 17/02/25608100777
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5167125109ทำแล้ว 20/11/25612559524948
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว4210222221ทำแล้ว 31/10/2559161110109
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7828770ทำแล้ว 30/11/25593166595858
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว7747367ทำแล้ว 18/10/256110158434343
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว6175142126ทำแล้ว 17/10/256144601133
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว7112106101ทำแล้ว 12/11/25613974494949
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว5777572ทำแล้ว 31/10/25598655522
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว3297277266ทำแล้ว 14/02/256297172161616
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7163150123ทำแล้ว 23/04/2561367777
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7251199196ทำแล้ว 16/11/25594298747169
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7284304291ทำแล้ว 15/08/2561481141313
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว5154139150ทำแล้ว 21/11/25591839121111
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว7149136147ทำแล้ว 25/07/25613381201819
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว4125123123ทำแล้ว 15/12/25595374151515
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว4958079ทำแล้ว 29/11/25591570383837
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5368271229ทำแล้ว 12/03/256236944
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว714513692ทำแล้ว 30/04/256114970444
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว4103104202ทำแล้ว 30/04/25611262755
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว6928679ทำแล้ว 02/08/25612839323131
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว899155203ทำแล้ว 31/10/25594452484635
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว7245233186ทำแล้ว 28/11/255943222
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7132124128ทำแล้ว 31/10/25592671393738
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว7165162158ทำแล้ว 30/11/25596333
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว71479593ทำแล้ว 29/12/255917222
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว72831713ทำแล้ว 30/11/25591773545354
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5160255197ทำแล้ว 15/02/25625456313131
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว7218168155ทำแล้ว 31/10/2559146222
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว5265250232ทำแล้ว 12/02/25619366282827
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7509508508ทำแล้ว 07/11/255933048363636
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว8226221221ทำแล้ว 31/10/25591958332
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว3291290291ทำแล้ว 01/11/25595141233
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว6107102101ทำแล้ว 16/11/25591057464443
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว7343301301ทำแล้ว 01/08/256138135676758
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว8147115131ทำแล้ว 31/10/255913333
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว7725958ทำแล้ว 03/07/25618284707068
รวม 85 อปท.8553314,14712,85712,514854,2006,0903,0402,7122,644
ข้อมูล ณ 06/08/2563