รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6746458ทำแล้ว 01/08/25613861221721
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61009695ทำแล้ว 31/10/25596396454544
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5979978ทำแล้ว 28/10/255910067262626
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6624948ทำแล้ว 14/11/25591443131313
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6999795ทำแล้ว 28/10/25593457504950
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว6656256ทำแล้ว 31/10/2559842303030
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว6838384ทำแล้ว 31/10/25594366544949
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว5121117129ทำแล้ว 31/10/25598970363636
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว8968582ทำแล้ว 31/10/2559443191818
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5306288284ทำแล้ว 07/12/2561175108363625
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว6514442ทำแล้ว 31/05/2561442302930
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7919099ทำแล้ว 18/06/25611636766
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 31/10/255918877
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9111109111ทำแล้ว 31/10/255915454303025
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6747473ทำแล้ว 31/10/25597385424242
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6114114112ทำแล้ว 30/11/255911267505050
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8104149147ทำแล้ว 07/08/25613543424240
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6103103102ทำแล้ว 16/11/255948282828
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6444039ทำแล้ว 10/08/256127161611
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5245251209ทำแล้ว 31/10/2559183999
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6157157157ทำแล้ว 08/08/25629765111
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว6928897ทำแล้ว 31/10/2559213710109
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว7433838ทำแล้ว 31/10/25591044242321
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว6566446ทำแล้ว 28/10/25591838262625
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว7494538ทำแล้ว 31/10/2559722171715
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6809090ทำแล้ว 31/10/2559948161616
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว6979999ทำแล้ว 24/11/25593163303025
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6908281ทำแล้ว 31/10/25592732444
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว6129129129ทำแล้ว 31/10/2559128141410
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว6104100103ทำแล้ว 31/10/255910101010
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8148152152ทำแล้ว 30/04/2561148484846
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว614110695ทำแล้ว 24/09/256186100818181
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6979697ทำแล้ว 27/10/2559247114111111
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6152133133ทำแล้ว 31/10/25596666
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7717171ทำแล้ว 28/02/25612062282824
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61458990ทำแล้ว 10/08/25603441888
รวม 36 อปท.362253,7643,6263,532361,5722,004927911872
ข้อมูล ณ 07/08/2563