รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6847576ทำแล้ว 30/11/255958105616054
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว610810498ทำแล้ว 26/07/25615098292929
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4332222215ทำแล้ว 03/08/2561112646161
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8737470ทำแล้ว 31/10/25597086635754
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7170140118ทำแล้ว 25/06/2561890464543
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 31/10/255933311
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5117112103ทำแล้ว 31/10/25592665343331
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว61149088ทำแล้ว 29/10/25615282504950
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7226220219ทำแล้ว 31/10/2559155696968
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6156146138ทำแล้ว 19/09/25611191675461
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว685101105ทำแล้ว 31/10/25592648302928
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว912398105ทำแล้ว 31/10/2559124111818181
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4104103137ทำแล้ว 31/10/25591671474745
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว611010792ทำแล้ว 31/10/2559176150131312
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6173137139ทำแล้ว 31/10/2559139150555555
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6101010ทำแล้ว 21/10/25593497414
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว611110099ทำแล้ว 13/11/256126888
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5340280278ทำแล้ว 24/07/25613556131313
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว41047052ทำแล้ว 28/10/25596691171010
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9114114114ทำแล้ว 14/11/255912333
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4467467467ทำแล้ว 31/10/25598490555555
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6247132128ทำแล้ว 24/08/25612178111111
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5209198194ทำแล้ว 31/10/255939104855
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6116110116ทำแล้ว 06/08/2561142171717
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6615955ทำแล้ว 31/10/25591751151513
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6959183ทำแล้ว 21/08/25612941555
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6161151144ทำแล้ว 08/08/25616075303030
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว51037069ทำแล้ว 14/12/2559106101323126
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5807977ทำแล้ว 19/10/25603727181815
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5261179205ทำแล้ว 11/06/25611459373020
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8934118ทำแล้ว 03/01/2561407172818175
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6135135134ทำแล้ว 09/12/25592869532
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6605556ทำแล้ว 17/07/256110864482620
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8858471ทำแล้ว 11/11/25594674222
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว41049280ทำแล้ว 15/11/255954191919
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8165159162ทำแล้ว 18/09/25612266323232
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7155102104ทำแล้ว 31/10/25597494811
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8399402401ทำแล้ว 31/10/25594658171517
รวม 38 อปท.382325,7384,9974,908382,3482,9281,1971,1141,076
ข้อมูล ณ 07/08/2563