รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6437419371ทำแล้ว 13/01/256035197157153153
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6241244236ทำแล้ว 02/12/2559143133848472
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7170171170ทำแล้ว 28/11/255980104595958
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6146147103ทำแล้ว 23/02/25612171595956
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว7998394ทำแล้ว 15/12/255974150685539
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6318318318ทำแล้ว 28/11/255944114939192
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว6428084ทำแล้ว 15/12/25594373525151
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว7494850ทำแล้ว 31/10/25595480252323
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6119120120ทำแล้ว 15/12/255912488454545
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6164442ทำแล้ว 28/11/25599097929292
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 31/10/25594489656362
12. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว51069288ทำแล้ว 28/10/25592146242019
13. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6928084ทำแล้ว 24/07/25611149363634
14. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6456456456ทำแล้ว 01/10/25611151252423
15. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6244219205ทำแล้ว 19/07/256135195989798
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6319318442ทำแล้ว 31/10/2559227105952
17. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6939081ทำแล้ว 13/11/2561467272726
18. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6191410ทำแล้ว 31/10/255916192474747
19. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5769389ทำแล้ว 6151242121
20. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6847581ทำแล้ว 31/10/25591137363636
21. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6545654ทำแล้ว 31/10/25591338241919
22. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6141141140ทำแล้ว 28/10/25594470434241
23. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5159126109ทำแล้ว 12/07/25613364282827
24. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7169173185ทำแล้ว 31/10/25593753733
25. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว6838388ทำแล้ว 05/01/2560749777
26. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6120117117ทำแล้ว 29/11/255966142616161
27. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6195188183ทำแล้ว 31/10/2559218413252122
28. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6251248248ทำแล้ว 31/10/255915256141414
29. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7221185179ทำแล้ว 07/02/25613682585758
30. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6200204203ทำแล้ว 13/07/256115177504948
31. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6101107107ทำแล้ว 28/11/2559768111
32. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6118115117ทำแล้ว 31/10/25591367444444
33. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6207189185ทำแล้ว 28/11/255920341433
34. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6179129115ทำแล้ว 30/11/2559243554
35. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6859894ทำแล้ว 31/10/25593259262625
36. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว687111104ทำแล้ว 31/10/25592437121212
37. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6888787ทำแล้ว 10/04/25603241111110
38. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6240240240ทำแล้ว 28/11/25595745433
39. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว5127125131ทำแล้ว 01/10/2561774202020
40. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7254208173ทำแล้ว 30/11/25594163626152
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61058381ทำแล้ว 30/11/255970362827
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว6888175ทำแล้ว 27/08/256158564210
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7191206226ทำแล้ว 22/10/2561734323232
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125126107ทำแล้ว 31/10/2559112611117
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6125128128ทำแล้ว 08/12/25596065434340
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว4144131109ทำแล้ว 25/01/25607766282828
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 30/11/255936282726
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว61099293ทำแล้ว 31/10/25591074383832
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 31/10/25594627171411
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6242208205ทำแล้ว 12/02/25618768333331
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6716290ทำแล้ว 25/06/25612764292929
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6105107107ทำแล้ว 30/11/25595263282521
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว6147124128ทำแล้ว 01/05/25613796828181
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6123135118ทำแล้ว 31/10/255956146423938
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว6585959ทำแล้ว 15/06/25612451202017
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 22/12/2559853222218
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6767575ทำแล้ว 31/10/25593021444
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61189492ทำแล้ว 25/06/256245130545453
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6130128126ทำแล้ว 26/10/25594781565656
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6339338339ทำแล้ว 28/11/25599777111
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว513612170ทำแล้ว 09/08/25611450382220
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6576056ทำแล้ว 31/10/25593949151513
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6307309309ทำแล้ว 12/11/25619445322
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7226219210ทำแล้ว 29/11/25594361121212
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5271271272ทำแล้ว 29/09/255917113633
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว6889187ทำแล้ว 31/10/2559492211109
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6167186187ทำแล้ว 20/09/256113528554
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6726565ทำแล้ว 09/11/2559852272627
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6219216216ทำแล้ว 31/10/2559113333
70. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6223330321ทำแล้ว 11/04/25622361292726
71. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6137125115ทำแล้ว 30/11/25592081525252
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6227227227ทำแล้ว 12/11/25613581494646
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6495526498ทำแล้ว 31/10/25599921212121
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6140180201ทำแล้ว 02/12/25599561999
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6282282282ทำแล้ว 21/09/256134291275
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7136132132ทำแล้ว 26/12/25596785534846
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6423345347ทำแล้ว 09/12/255934106919183
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6676364ทำแล้ว 15/11/25591043383834
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6123126128ทำแล้ว 29/12/25595110333
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว699104104ทำแล้ว 31/10/25593797221920
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6257238236ทำแล้ว 22/02/2562731303029
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว5949087ทำแล้ว 12/09/25611952424238
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว610910284ทำแล้ว 02/11/255959105472726
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108107106ทำแล้ว 30/11/25593473474741
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว610110599ทำแล้ว 31/10/25592548383836
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6101113109ทำแล้ว 31/10/25594297565653
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว610499106ทำแล้ว 31/10/255920431155
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6150147143ทำแล้ว 26/12/255983633744
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 29/11/25592434191918
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6227237238ทำแล้ว 05/10/2561226336242420
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6167137119ทำแล้ว 01/03/25621140202020
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7133131123ทำแล้ว 29/11/2559248754
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 31/10/2559117665
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6160159154ทำแล้ว 16/11/2559349333333
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6267265265ทำแล้ว 27/12/25593673494946
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5157109104ทำแล้ว 13/07/25614564403630
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5155156156ทำแล้ว 27/03/2561209222
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว9274232224ทำแล้ว 25/06/2561327101010
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6230370372ทำแล้ว 31/10/25591659353534
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6139117109ทำแล้ว 31/10/25592270443838
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว679166170ทำแล้ว 15/05/2561343202020
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6105106105ทำแล้ว 14/11/255935161516
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7457160ทำแล้ว 31/10/2559183617127
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5120114109ทำแล้ว 31/10/25592247262626
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6615566ทำแล้ว 10/11/255911497584354
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6353373365ทำแล้ว 24/10/2561430121211
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6239238235ทำแล้ว 31/10/25591375414141
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว71095755ทำแล้ว 31/10/25595473514242
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6210209195ทำแล้ว 18/11/255961111
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6106114127ทำแล้ว 31/10/25594291199
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว6363326329ทำแล้ว 13/02/2562217141414
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6181179177ทำแล้ว 11/11/25591480514646
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6211186154ทำแล้ว 19391399
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6282266273ทำแล้ว 31/10/25596183362828
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6158158159ทำแล้ว 30/11/25599070171716
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6144129185ทำแล้ว 18/11/255978104626162
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6142110114ทำแล้ว 02/08/25614658242424
รวม 117 อปท.11770519,03418,76418,5411175,3078,1213,8533,5663,431
ข้อมูล ณ 07/08/2563