รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7602735730ทำแล้ว 29/12/255912477434342
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว614111599ทำแล้ว 16/07/25619875402828
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว310310299ทำแล้ว 30/11/255992121111
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6177184167ทำแล้ว 30/11/2559660404040
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8124124126ทำแล้ว 29/11/255947313131
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5276268269ทำแล้ว 31/10/255910679494646
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51186396ทำแล้ว 29/06/25611763211616
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6124104104ทำแล้ว 29/11/25593287131210
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6112374179ทำแล้ว 31/10/255965163160156156
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 15/11/2561231181814
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6123123127ทำแล้ว 30/11/25591680666565
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6889290ทำแล้ว 16/10/25616065464342
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7828083ทำแล้ว 30/04/25614467151413
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6217212196ทำแล้ว 30/11/255912756633
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6147142138ทำแล้ว 30/11/25595178464627
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7123177179ทำแล้ว 28/10/255910311114108
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว7157139136ทำแล้ว 30/11/25593271413431
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6466466466ทำแล้ว 30/11/255912890787875
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6427446446ทำแล้ว 05/03/25623888212121
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7535252ทำแล้ว 28/10/2559135145565547
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6180189179ทำแล้ว 31/05/256159114434040
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10429431431ทำแล้ว 31/10/255985101232121
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2656764ทำแล้ว 24/09/25611149363635
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6218222222ทำแล้ว 16/07/25616294414141
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6150151151ทำแล้ว 30/11/25591346343432
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4260261261ทำแล้ว 30/11/25596359424242
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6145154212ทำแล้ว 30/11/25596474575346
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6265262266ทำแล้ว 27/12/25596445343434
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5102123124ทำแล้ว 31/10/256123104585858
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5143117107ทำแล้ว 30/11/25598749141211
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61297570ทำแล้ว 30/11/2559857666
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6102157157ทำแล้ว 14/11/255944292928
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5838485ทำแล้ว 26/10/25591134262624
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3999694ทำแล้ว 30/11/25593583545345
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61137795ทำแล้ว 20/10/25595343877
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6176168156ทำแล้ว 24/11/255920110885588
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6988990ทำแล้ว 31/10/255911221084
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว7443021ทำแล้ว 13/11/25612813222
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7235235235ทำแล้ว 20/09/2561143129838382
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว5110109109ทำแล้ว 31/10/2559769525246
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6239235232ทำแล้ว 16/11/255944126151510
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว4117105103ทำแล้ว 31/10/255984101898282
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6392398398ทำแล้ว 15/11/25591875717169
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5929789ทำแล้ว 30/11/255915363464242
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5229218239ทำแล้ว 24/09/25612570373636
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว5645653ทำแล้ว 30/11/255912598808080
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว5104101117ทำแล้ว 21/09/25612654353231
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5215219219ทำแล้ว 30/11/2559306666
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5336060ทำแล้ว 04/11/25592555414141
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6231230230ทำแล้ว 29/11/25593266222121
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5807473ทำแล้ว 15/11/25596035181815
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6183169169ทำแล้ว 30/11/25596671383834
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5457418407ทำแล้ว 15/11/25599854262626
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5179159154ทำแล้ว 30/11/255912575524746
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว5565156ทำแล้ว 31/08/256137282828
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6979294ทำแล้ว 28/11/25591848383837
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5113114110ทำแล้ว 31/10/25592860474542
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว69493103ทำแล้ว 30/04/2561637262523
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3397396396ทำแล้ว 14/11/255911746442843
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5140119119ทำแล้ว 28/10/25594455434343
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6277277277ทำแล้ว 11/11/255920560373737
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6817019ทำแล้ว 03/01/256144125111111
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6731724724ทำแล้ว 31/10/255939283343332
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6290289289ทำแล้ว 28/11/25599657414039
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7201171184ทำแล้ว 29/11/25599642272727
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6123115118ทำแล้ว 30/11/25597156321612
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6156125119ทำแล้ว 30/11/255955282726
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6384377378ทำแล้ว 30/11/255917383888
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5404399394ทำแล้ว 28/11/2559118328203202191
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6868480ทำแล้ว 28/10/25594243242421
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว5214225225ทำแล้ว 15/12/255912745303030
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5335335335ทำแล้ว 30/11/255910592365
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6454545ทำแล้ว 06/06/25592111
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7323326328ทำแล้ว 31/10/2559617156666666
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6272527ทำแล้ว 10/10/255917492312828
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6452452452ทำแล้ว 04/12/25601140252018
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6225229213ทำแล้ว 28/11/25598180424038
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7490488486ทำแล้ว 30/11/255915920513396132
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7358359359ทำแล้ว 25/11/25597642131111
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5214213213ทำแล้ว 06/12/25593714554
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5280262244ทำแล้ว 30/11/255928999
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7358360359ทำแล้ว 30/11/25591668343431
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5363535ทำแล้ว 20/07/256110651272727
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6181160168ทำแล้ว 31/10/2559298835050
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6114114113ทำแล้ว 9039383838
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5110113113ทำแล้ว 15/11/25592363333029
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6205170173ทำแล้ว 26/11/25618167646464
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว8636362ทำแล้ว 28/11/2559127666
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6183188157ทำแล้ว 31/10/25593376272727
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5677092ทำแล้ว 28/10/25594598909090
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3575367ทำแล้ว 31/10/25593123181514
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6389389389ทำแล้ว 14/02/2562451311
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 28/10/255920586424238
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5180139202ทำแล้ว 29/12/255911293434242
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว716414968ทำแล้ว 07/08/2561481574743
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว58411398ทำแล้ว 14/12/25596675636363
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว5158155151ทำแล้ว 16/12/25591453121110
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว41084845ทำแล้ว 14/06/256297102562221
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว5129117109ทำแล้ว 15/11/2559140763
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว6415444424ทำแล้ว 20/09/2561198101383838
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6828689ทำแล้ว 18/09/25613666373737
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6452452452ทำแล้ว 16/08/25615844222121
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว7837199ทำแล้ว 28/10/255911166484847
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6249ทำแล้ว 30/11/255972249200199198
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7245231139ทำแล้ว 30/11/2559234664
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5226189310ทำแล้ว 26/07/25612074474346
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7583571572ทำแล้ว 13/12/25591579735858
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5184185248ทำแล้ว 13/01/25603318988
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว7312339338ทำแล้ว 29/11/25591741666
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5130131131ทำแล้ว 14/11/25592781494748
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6174166172ทำแล้ว 15/11/2559196122707070
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว511610098ทำแล้ว 29/11/25596371605959
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8671670670ทำแล้ว 30/11/25594046373736
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5165139139ทำแล้ว 09/03/25612119131313
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5218ทำแล้ว 24/11/25593073222
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5131144141ทำแล้ว 30/11/255980151515145
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5380380380ทำแล้ว 20/09/25612657212020
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 19/09/25614355313130
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6483414340ทำแล้ว 16261141412
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6165160160ทำแล้ว 15/11/255942353030
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5128124127ทำแล้ว 30/11/25593096242424
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6454452452ทำแล้ว 15/08/2561337161615
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6879184ทำแล้ว 15/11/255910486141412
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว61058686ทำแล้ว 31/10/25611056393939
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5242229240ทำแล้ว 25/11/255910780636359
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว6289289289ทำแล้ว 30/11/25594250252525
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6767677ทำแล้ว 28/11/255913745777
รวม 127 อปท.12772525,88025,17924,9341278,4989,1064,9514,6024,525
ข้อมูล ณ 07/08/2563