รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6495600526ทำแล้ว 29/12/2559188293228207207
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6357351351ทำแล้ว 31/10/2559165150133104133
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6422398390ทำแล้ว 13/03/25601888767072
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6160144137ทำแล้ว 21/03/2560113155114114114
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6182149151ทำแล้ว 30/12/2559129138545354
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5144144143ทำแล้ว 15/12/25594855343332
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6176174175ทำแล้ว 31/05/25613475575757
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5141129118ทำแล้ว 26/12/255958211
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6978687ทำแล้ว 30/11/25595586595655
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว71259288ทำแล้ว 30/11/25593343302929
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5302302302ทำแล้ว 22/05/25616788242424
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4223208226ทำแล้ว 30/11/25596992303018
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6199133124ทำแล้ว 31/07/2561337545
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว4767167ทำแล้ว 30/10/25611113444
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51049696ทำแล้ว 30/11/25595662111
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5161162158ทำแล้ว 28/12/255919791171313
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6112111103ทำแล้ว 31/10/25591558343433
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว5135125127ทำแล้ว 18/01/25627281424242
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6696881ทำแล้ว 30/11/25593135111
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8181174158ทำแล้ว 30/12/255941552321
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6807967ทำแล้ว 27/11/25613359332929
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5310313313ทำแล้ว 31/07/256115860382829
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7243232233ทำแล้ว 28/12/25598493211912
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7197176157ทำแล้ว 01/05/256110382443636
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว612710593ทำแล้ว 15/10/25615341664
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5184184184ทำแล้ว 31/10/25591272424141
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว6143149150ทำแล้ว 30/11/255911467393231
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6867979ทำแล้ว 26/09/2562440181716
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6123119119ทำแล้ว 30/11/25593258333333
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5166161172ทำแล้ว 30/11/255962572611
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6798276ทำแล้ว 29/11/25593866232014
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5167148132ทำแล้ว 30/05/255921111
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6138131121ทำแล้ว 31/10/25592573262626
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6129133115ทำแล้ว 26/12/255968512011
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6150160164ทำแล้ว 30/12/25593737666
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6173167174ทำแล้ว 14/12/2559476453523
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6157148166ทำแล้ว 30/11/255926673811
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว6198202178ทำแล้ว 30/11/255910964363132
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6200185178ทำแล้ว 31/10/25594978111
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6392392392ทำแล้ว 30/11/2559160100423635
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6445429429ทำแล้ว 19/12/256110349342121
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5165168163ทำแล้ว 26/12/25593665201917
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว6166150127ทำแล้ว 29/12/25591977181818
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6223195194ทำแล้ว 09/07/25615145282828
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6212245210ทำแล้ว 29/11/25591111
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5408408408ทำแล้ว 30/01/256024844776
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5151141147ทำแล้ว 19/12/255947100828174
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6150134132ทำแล้ว 15/12/255934694615757
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว6345345345ทำแล้ว 30/11/25596572444241
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว611110291ทำแล้ว 30/11/255966103939393
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6787574ทำแล้ว 29/12/25593042232321
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6836346ทำแล้ว 18/09/256058291311
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว511198101ทำแล้ว 5549333333
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7161134158ทำแล้ว 30/11/25591725111
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6205195184ทำแล้ว 06/08/25614683383838
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7311269248ทำแล้ว 31/10/25593127171312
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61169690ทำแล้ว 18/05/25616860312419
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว6238239240ทำแล้ว 20/08/256155981287
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6959179ทำแล้ว 25/11/2559165452812
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6116120118ทำแล้ว 29/11/2559551403939
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6294294294ทำแล้ว 25/12/25619958191615
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6340311273ทำแล้ว 29/12/25596073444444
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5138139237ทำแล้ว 30/11/25591154313131
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6124127127ทำแล้ว 11/11/2559729272726
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว5727272ทำแล้ว 15/08/256159128666565
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6234205201ทำแล้ว 28/11/25615746302928
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว6133123125ทำแล้ว 15/08/25603352413941
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7133161165ทำแล้ว 16/08/2561512410990109
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5170159170ทำแล้ว 29/11/25592390989
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว6873626ทำแล้ว 11/09/256010071352626
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5151130121ทำแล้ว 29/12/255963272726
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6212266173ทำแล้ว 18/07/2561332111
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7304302302ทำแล้ว 31/10/25597057232221
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว6945856ทำแล้ว 29/12/25592440212121
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว9573589588ทำแล้ว 14/09/256114172141413
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว6209210210ทำแล้ว 20/12/25616281353534
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว6144136126ทำแล้ว 30/10/25612641191918
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6853872ทำแล้ว 23/07/256126443221
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6968585ทำแล้ว 20/09/25614262535351
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7262262262ทำแล้ว 30/11/25591267454141
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5241249256ทำแล้ว 30/12/25596072383733
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 01/08/25612111
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6140159160ทำแล้ว 03/05/25617071383822
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6173144147ทำแล้ว 07/05/256116581626262
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6122109109ทำแล้ว 30/11/25597240222122
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 09/11/25591111
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6220220219ทำแล้ว 11/11/255912868201213
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว6278241221ทำแล้ว 20/12/2559466814
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5389388386ทำแล้ว 15/12/255913990212018
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6959488ทำแล้ว 27/09/25613683706460
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6181178178ทำแล้ว 30/11/25598536212121
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว6136209115ทำแล้ว 14/06/2561748161616
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6152126123ทำแล้ว 15/12/25592557252524
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว71009889ทำแล้ว 28/11/25592455181717
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว6211211182ทำแล้ว 23/11/25615352232323
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5207145230ทำแล้ว 21/09/25616684912
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6270266263ทำแล้ว 30/11/25591568646363
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5180173180ทำแล้ว 30/04/2561171434242
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6164165165ทำแล้ว 07/11/2559217131305
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6226226225ทำแล้ว 27/12/255958121210
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว51009693ทำแล้ว 30/11/25597174171212
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6104100100ทำแล้ว 15/05/25614436000
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 29/12/25599876474721
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5482482482ทำแล้ว 14/09/256087109313030
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6324327328ทำแล้ว 26/12/2561449303030
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6125127131ทำแล้ว 15/12/25593560212121
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6220208208ทำแล้ว 27/09/25621120444
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6401387405ทำแล้ว 01/10/256023341333132
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6126128123ทำแล้ว 30/11/25597735941
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว5815472ทำแล้ว 30/11/2559736212
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5233201191ทำแล้ว 29/11/25592545811
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6279282283ทำแล้ว 31/10/2559137291377
รวม 112 อปท.11265421,54420,79120,4281126,6617,2853,5793,1323,038
ข้อมูล ณ 07/08/2563