รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5283259283ทำแล้ว 1461404177
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18201163163ทำแล้ว 19/12/2559159947062
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6192150132ทำแล้ว 31/10/255914477454545
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8217205199ทำแล้ว 30/11/2559177149333131
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5482473473ทำแล้ว 31/10/25591560212018
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว10286271250ทำแล้ว 31/10/255914890111
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6329312297ทำแล้ว 28/10/2559191154864848
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6354340332ทำแล้ว 28/09/256117114757573
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5240244244ทำแล้ว 31/10/25593093484646
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว5747372ทำแล้ว 28/10/25597297787830
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว57910382ทำแล้ว 25/05/25611730252423
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว5626458ทำแล้ว 03/11/255959762054
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6141114112ทำแล้ว 30/11/255912546766
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว611511587ทำแล้ว 31/10/25596047323129
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8464466382ทำแล้ว 31/10/2559101124464645
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว612410495ทำแล้ว 31/10/255928109888383
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5465407473ทำแล้ว 28/10/25598183131313
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว6327317298ทำแล้ว 31/10/2559342333332
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5607315493ทำแล้ว 27/10/2560204148717069
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6450390344ทำแล้ว 03/01/25622939222221
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6909594ทำแล้ว 25/11/25591180313130
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5139130128ทำแล้ว 31/10/25592998333
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว7979271ทำแล้ว 20/07/25613546454342
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว6666364ทำแล้ว 29/11/25591175413737
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8187143147ทำแล้ว 31/10/255957118898689
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7263213214ทำแล้ว 29/11/25599278212020
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7179168ทำแล้ว 19/10/256111781615461
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว6339999ทำแล้ว 31/10/2559115101747474
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9220199181ทำแล้ว 15/11/255957107868682
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว5505478478ทำแล้ว 05/12/2559115887
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6210209253ทำแล้ว 22/11/25592856323232
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5130131131ทำแล้ว 28/10/25596777606060
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6331818ทำแล้ว 14/05/25611721151515
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8502493491ทำแล้ว 31/10/25592668524544
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5198172262ทำแล้ว 03/08/25613064545353
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว8330294274ทำแล้ว 05/09/256128152171717
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6113115115ทำแล้ว 31/10/2559945383736
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5147142158ทำแล้ว 06/08/25619677606060
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว6616567ทำแล้ว 31/10/25597986434342
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8533541541ทำแล้ว 26/10/25592359444442
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6246247247ทำแล้ว 27/10/2559183333233
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว685218168ทำแล้ว 31/05/255932107515151
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7315154156ทำแล้ว 05/09/256111873403934
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6131152159ทำแล้ว 08/06/2561103100747374
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6145144151ทำแล้ว 26/06/2561779484443
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5143135162ทำแล้ว 31/10/255995138113113113
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6116124127ทำแล้ว 31/10/2559125222
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว667100102ทำแล้ว 31/10/2559464444442
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว8777777ทำแล้ว 25/11/2559106103969695
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5263251251ทำแล้ว 31/10/255927114726361
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว82748942ทำแล้ว 26/04/256113131313
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว713310291ทำแล้ว 31/10/255936147262121
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5233234233ทำแล้ว 31/10/25595150201917
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว51624220ทำแล้ว 27/10/255971383536
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6373341338ทำแล้ว 29/11/255932135705138
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6403403401ทำแล้ว 07/08/25612958131010
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6502929ทำแล้ว 03/11/25594826262626
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว6446446446ทำแล้ว 31/10/25598078525252
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7166163154ทำแล้ว 31/10/255917061151515
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6328278189ทำแล้ว 31/10/2561877353434
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว7204205207ทำแล้ว 18/10/255926141414
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6214155193ทำแล้ว 28/10/256023103272323
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7142146128ทำแล้ว 26/10/25596253524141
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5198193143ทำแล้ว 31/10/2559219123106102103
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7245141138ทำแล้ว 01/10/25613254282120
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7235193155ทำแล้ว 31/10/25593159474744
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7828282ทำแล้ว 29/10/256140343434
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7155130125ทำแล้ว 4437333
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5365311267ทำแล้ว 3437221817
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5315217182ทำแล้ว 31/10/25596376535252
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7222222222ทำแล้ว 26/10/2559164363533
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5329371404ทำแล้ว 16/11/255959137636361
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6494486512ทำแล้ว 14/02/2560123533
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว615813790ทำแล้ว 01/11/25591166585858
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6234239239ทำแล้ว 28/02/256235152434140
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว61169289ทำแล้ว 29/11/2559342303027
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7108185147ทำแล้ว 28/10/255937111888888
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว6237211188ทำแล้ว 26/10/255958145103103103
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6638074ทำแล้ว 04/01/25618982777268
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6230142131ทำแล้ว 28/10/255970742511
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว695240239ทำแล้ว 31/10/2559187565656
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5223214212ทำแล้ว 26/10/25595255404040
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7128137136ทำแล้ว 30/11/25591542383735
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6272271272ทำแล้ว 25/06/256117289727272
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว5170133115ทำแล้ว 06/12/2560225161616
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว6727574ทำแล้ว 31/10/255927141413
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6247251247ทำแล้ว 28/10/255970204167166159
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว53111738ทำแล้ว 09/10/25617196695253
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว61709198ทำแล้ว 65434339
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7207208208ทำแล้ว 31/10/25594870212121
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6139198198ทำแล้ว 31/10/25592974686068
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7268228228ทำแล้ว 31/10/25591262286177
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5417417417ทำแล้ว 05/04/256220742977
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6190235225ทำแล้ว 12/02/25623088737373
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6434442372ทำแล้ว 26/11/25612399474747
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6189199275ทำแล้ว 31/10/2559853251312
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว6193163105ทำแล้ว 29/10/25611763313131
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว611910265ทำแล้ว 15/05/2561104132837676
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7621610606ทำแล้ว 31/10/255914078323230
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6251251251ทำแล้ว 28/10/25593580777
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6140142146ทำแล้ว 15/08/25601550383837
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5958988ทำแล้ว 31/10/25597352333333
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8257264264ทำแล้ว 28/10/2559116123929291
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว5405405405ทำแล้ว 18/08/2562948303030
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6173175175ทำแล้ว 31/10/25591115898988
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5201200200ทำแล้ว 26/10/255948911558
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6601602601ทำแล้ว 25/10/25616490292820
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5325327327ทำแล้ว 31/10/25592380171212
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8132146168ทำแล้ว 31/10/25591449302930
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7201195195ทำแล้ว 31/10/255959151126115104
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5296295295ทำแล้ว 28/11/25593342363636
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5380431431ทำแล้ว 15/08/256113250212121
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว673162171ทำแล้ว 07/08/256167474747
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5473385344ทำแล้ว 15/08/256141179142142141
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว5130118137ทำแล้ว 25/10/2559153133343434
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว52207986ทำแล้ว 13/11/25615829292929
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5249267282ทำแล้ว 22/07/25623104858582
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8134145140ทำแล้ว 28/10/25592383837883
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6138140140ทำแล้ว 31/10/255942363635
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว6245245245ทำแล้ว 25/11/25599650302119
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5195196193ทำแล้ว 16/11/25593715333
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว5999980ทำแล้ว 31/08/25614783555149
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว7277360277ทำแล้ว 28/09/25613786676667
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7414414407ทำแล้ว 30/11/255912134211915
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10111107110ทำแล้ว 28/10/255910389676765
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7457481458ทำแล้ว 30/11/255912107838383
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6176138134ทำแล้ว 01/08/25616395848484
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6470430337ทำแล้ว 28/10/255911116797977
รวม 128 อปท.12879829,35428,04227,2991287,37110,4176,0215,6065,460
ข้อมูล ณ 07/08/2563