รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51109788ทำแล้ว 30/11/25595396464443
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5182184173ทำแล้ว 30/12/255973160222121
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4202151148ทำแล้ว 17/09/256156126737266
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว10325242235ทำแล้ว 30/12/255921147909085
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว51009898ทำแล้ว 19/09/25604884353535
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว5108100117ทำแล้ว 31/07/25611973242424
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว59910394ทำแล้ว 31/10/2559833212119
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว5149136131ทำแล้ว 28/09/25612145939383
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว5126113120ทำแล้ว 01/10/25612779282827
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4959494ทำแล้ว 29/11/2559863444
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว511497105ทำแล้ว 31/10/25594071331817
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว5135172149ทำแล้ว 31/10/25591960454545
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5332314314ทำแล้ว 31/10/255918181818
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว7387387387ทำแล้ว 01/10/2561984464646
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5107106107ทำแล้ว 31/10/256027101010
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5356361361ทำแล้ว 28/09/256120795181818
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว7848895ทำแล้ว 28/10/2559450383837
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5534452447ทำแล้ว 01/06/256127159999898
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6123118120ทำแล้ว 2057161615
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5146130130ทำแล้ว 07/11/25611477515151
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว5228228228ทำแล้ว 28/12/255926064202020
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว5322190188ทำแล้ว 16/02/2561150373537
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5243243243ทำแล้ว 11/05/256172161615
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว79946ทำแล้ว 10/11/255960154120119113
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว6161170146ทำแล้ว 02/01/2562251272726
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5145152143ทำแล้ว 28/10/255967353535
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5859089ทำแล้ว 31/10/255910089804443
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว6302293224ทำแล้ว 31/10/255911771474747
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9112112112ทำแล้ว 29/03/2562310000
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว7157127124ทำแล้ว 16/11/25591579444240
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว5381312255ทำแล้ว 31/10/2559145100363636
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว813011770ทำแล้ว 15/11/255986216999
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5484481480ทำแล้ว 24/08/25616566383534
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว51224734ทำแล้ว 31/10/2559369106423433
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว6129143132ทำแล้ว 31/10/2559957333229
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5112106110ทำแล้ว 29/05/256280555554
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว5179194159ทำแล้ว 25/09/25601134000
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5423637ทำแล้ว 31/10/255932303030
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว421810079ทำแล้ว 29/12/25597022000
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6246194190ทำแล้ว 31/10/25594370676746
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว7782781781ทำแล้ว 31/10/25593613700
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4393388418ทำแล้ว 15/11/25597126797974
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5259250244ทำแล้ว 31/10/2559119121947875
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว4518510492ทำแล้ว 31/10/255932430555
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 31/10/25595053424139
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4204211215ทำแล้ว 31/10/25593674141210
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4277313314ทำแล้ว 31/10/256132999
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว825710594ทำแล้ว 31/10/255912987252220
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว6313298283ทำแล้ว 30/11/255973000
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว7253250250ทำแล้ว 25/09/256018288868383
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว916417553ทำแล้ว 31/10/25593963100
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9181181181ทำแล้ว 28/10/25592645888
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6268268268ทำแล้ว 01/04/256210033252222
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5177177177ทำแล้ว 20/02/25601928181717
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7141140143ทำแล้ว 08/01/256216995242424
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5133134124ทำแล้ว 01/10/25593655313131
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว7626624624ทำแล้ว 28/09/25614444
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว7200206183ทำแล้ว 27/12/2561146346423433
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว6486420378ทำแล้ว 31/10/25618144644
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7258228150ทำแล้ว 31/10/2559585316167
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว7392295312ทำแล้ว 15/06/2559951313029
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว5310270238ทำแล้ว 17/11/2559144155979797
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7215248165ทำแล้ว 27/10/2559136262625
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6250242241ทำแล้ว 28/11/255948118103102102
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5161132131ทำแล้ว 28/10/255911141232322
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5118148154ทำแล้ว 08/02/25614195807571
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4786159ทำแล้ว 31/10/25592319101010
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว6732233199ทำแล้ว 26/07/256111381652
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4258242213ทำแล้ว 31/10/25592224900
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7223179177ทำแล้ว 27/09/25612767525252
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5358355355ทำแล้ว 28/10/2559127301033
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6262277290ทำแล้ว 16/11/255962114484646
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว422011768ทำแล้ว 28/10/25599572201819
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว5129119115ทำแล้ว 31/10/25595354454545
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4141111111ทำแล้ว 11/11/2559179323232
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว5120113110ทำแล้ว 31/10/255978107848181
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4198177158ทำแล้ว 16/10/2561566000
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว7293288290ทำแล้ว 31/10/2559139000
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว510810894ทำแล้ว 28/10/25592473141411
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว51072626ทำแล้ว 17/05/25621885573940
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4632574555ทำแล้ว 31/10/2559241555
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว51634945ทำแล้ว 24/09/256116179138137138
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว5402402402ทำแล้ว 31/10/2559662323231
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5191191195ทำแล้ว 31/10/25592667181817
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4180135132ทำแล้ว 28/10/25593115434343
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว51108668ทำแล้ว 31/07/2561220181818
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว5228135123ทำแล้ว 10/04/25611087323131
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว5254245237ทำแล้ว 31/10/2559129138908983
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5338347254ทำแล้ว 04/11/255976125363232
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว7214191180ทำแล้ว 28/05/25611462151312
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5232235231ทำแล้ว 06/08/256111973686864
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว5266277187ทำแล้ว 31/10/25591272414139
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว5189147138ทำแล้ว 31/10/256012782505050
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4447440846ทำแล้ว 28/09/2561100116626161
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว568ทำแล้ว 27/09/2561869111
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว4161160153ทำแล้ว 14/11/255976125535352
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว5241238233ทำแล้ว 569515151
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว6423424424ทำแล้ว 31/10/25591816109
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4173141138ทำแล้ว 31/10/2559291666566
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5126135140ทำแล้ว 01/10/256060102373025
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว61028786ทำแล้ว 06/12/2561222066
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว71,3571,3441,324ทำแล้ว 31/10/25591211352601
รวม 102 อปท.10256124,96122,45521,7211025,3617,9303,7573,5143,396
ข้อมูล ณ 06/08/2563