รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8165179162ทำแล้ว 10/04/2560812253481111
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7418442440ทำแล้ว 28/09/2561212175665448
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5321304238ทำแล้ว 17/11/25596090444
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7497170ทำแล้ว 29/12/25593678595756
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5310334331ทำแล้ว 31/10/2559192581166
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว8260242258ทำแล้ว 07/09/256122191878784
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6110110112ทำแล้ว 31/10/25593382353535
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8164129126ทำแล้ว 25/01/25604878313131
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7153143154ทำแล้ว 31/10/25593776505048
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7124107106ทำแล้ว 31/10/2559146212118
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว6216151177ทำแล้ว 24/04/2561262195888887
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8173166158ทำแล้ว 29/12/2559701281039888
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8238238237ทำแล้ว 03/08/256114252333129
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5163153146ทำแล้ว 31/10/2559643411
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81329687ทำแล้ว 16/10/2560371535352
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว810097107ทำแล้ว 26/10/256112072161212
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5138130131ทำแล้ว 31/10/25593779544643
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 28/10/255912055454542
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7139139139ทำแล้ว 28/10/25595985454544
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5737172ทำแล้ว 29/09/25608943322
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว711810299ทำแล้ว 31/10/255999105878787
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว610910293ทำแล้ว 28/10/255939313131
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7151121130ทำแล้ว 01/10/256190144120101120
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5938689ทำแล้ว 31/10/25593259464545
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6103128131ทำแล้ว 659444141
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8225211202ทำแล้ว 28/10/25598238303027
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7145132150ทำแล้ว 30/12/25595586717162
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8453454438ทำแล้ว 30/11/25598952171717
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8311330330ทำแล้ว 28/10/25593624222122
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว7139139114ทำแล้ว 31/10/2561425555
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8959292ทำแล้ว 28/10/25594428191817
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7228253241ทำแล้ว 19/12/2559367744
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7160160160ทำแล้ว 07/12/255920668595958
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8560560560ทำแล้ว 31/10/255991414137
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว8142221186ทำแล้ว 28/11/2559185313131
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว811710695ทำแล้ว 10/11/25591514141210
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8968283ทำแล้ว 31/10/25595277434339
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว5467531487ทำแล้ว 27/07/25612834323231
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8670679700ทำแล้ว 30/11/255972222
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว6131128111ทำแล้ว 14/11/25591770232322
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6372372372ทำแล้ว 31/10/255917647141310
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7346369331ทำแล้ว 31/10/2559458411
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6108109110ทำแล้ว 29/11/255910752665
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว87213292ทำแล้ว 31/10/25591575645264
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8445445445ทำแล้ว 31/10/255929127272726
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6134141137ทำแล้ว 31/10/25591451343432
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว6376379379ทำแล้ว 28/10/255911638131010
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6202119110ทำแล้ว 30/11/2559101701099
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8156158158ทำแล้ว 15/11/255919197535251
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8172161137ทำแล้ว 30/11/255911211287
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7125115101ทำแล้ว 22/02/2562857222222
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว82049780ทำแล้ว 30/11/25593540212120
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว8114227419ทำแล้ว 28/10/255918501155
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว6203199202ทำแล้ว 27/10/25592162313130
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว789170170ทำแล้ว 31/10/2559103116875250
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8157151146ทำแล้ว 28/10/255976163150143148
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8130108107ทำแล้ว 31/10/255966545454
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8428446447ทำแล้ว 27/10/255916401288
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8351352353ทำแล้ว 28/10/255910273171512
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว6129121112ทำแล้ว 31/10/25593271191818
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7309235246ทำแล้ว 26/12/255920482371616
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8334295279ทำแล้ว 05/04/2561286175949491
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6151149149ทำแล้ว 31/10/25591746353434
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว8731919ทำแล้ว 31/10/25591469191918
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8534340442ทำแล้ว 30/12/25592582555554
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4373389376ทำแล้ว 07/08/25611078545449
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8198182178ทำแล้ว 03/08/256119483454545
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8509518518ทำแล้ว 15/11/256110055383737
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว81092929ทำแล้ว 24/09/256166888
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7460459459ทำแล้ว 30/11/255912368565648
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6117117119ทำแล้ว 15/05/256165555
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8362363363ทำแล้ว 01/11/25598947292929
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7247245240ทำแล้ว 26/07/2561352383737
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7161148112ทำแล้ว 26/10/255955831108
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6247300255ทำแล้ว 14/11/2559170133403537
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว712612699ทำแล้ว 11/09/25613371575757
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8462432432ทำแล้ว 12/11/25619803577
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7268269269ทำแล้ว 03/07/256123569401612
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว810985113ทำแล้ว 31/10/25593675414141
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8959044ทำแล้ว 31/10/2559111111
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว6192163167ทำแล้ว 28/10/255955105858479
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8198184183ทำแล้ว 06/07/256145102191312
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8243239230ทำแล้ว 30/11/255924484998
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7309304308ทำแล้ว 26189656563
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6869869824ทำแล้ว 30/11/25591959202020
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8133128126ทำแล้ว 30/11/2559931211067064
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9137114109ทำแล้ว 21/11/25598814422
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว6126145145ทำแล้ว 24/09/25615265474544
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว61238778ทำแล้ว 01/08/25614653454536
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว6131123125ทำแล้ว 31/10/255935333132
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว512012586ทำแล้ว 17/11/2559862202020
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว6136126106ทำแล้ว 31/10/25598557865
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6114273235ทำแล้ว 10/08/256136222113
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว8277220169ทำแล้ว 31/10/25595904222
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8252151141ทำแล้ว 31/10/25593129523434
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8202165186ทำแล้ว 31/10/25596763222219
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว8222221221ทำแล้ว 03/08/25616135131313
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว811661102ทำแล้ว 31/10/255911829171716
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7442438440ทำแล้ว 28/03/2560895808076
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6236211203ทำแล้ว 24/11/2559161124111111111
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว8190204198ทำแล้ว 15/06/25601379505050
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8307279242ทำแล้ว 31/10/255929999
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7197188187ทำแล้ว 31/10/255950143444444
รวม 103 อปท.10372622,94422,25421,8581038,5647,3443,8933,5313,427
ข้อมูล ณ 07/08/2563