รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5244125122ทำแล้ว 10/09/256120155128128128
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6394396396ทำแล้ว 08/11/2559132323232
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6959090ทำแล้ว 28/10/255929962371917
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8345331284ทำแล้ว 30/11/2559103162135125124
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6213169124ทำแล้ว 25/11/2559124130393939
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5179182196ทำแล้ว 28/09/25613094626262
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8549549547ทำแล้ว 29/11/255949102575755
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6139131130ทำแล้ว 03/08/2561676171717
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6299258623ทำแล้ว 31/10/255923133111111110
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว1099103101ทำแล้ว 31/10/25594177525250
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3192175162ทำแล้ว 02/05/256118968332929
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5237209194ทำแล้ว 31/10/255942123737373
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7177174168ทำแล้ว 08/10/2561749222221
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7156116111ทำแล้ว 08/02/2562244222
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6159149134ทำแล้ว 26/10/25614551323230
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5205145150ทำแล้ว 02/05/256118129999891
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5317317317ทำแล้ว 11/02/25628322222118
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5200222521ทำแล้ว 30/11/25598867373536
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6218204198ทำแล้ว 28/11/25594038292923
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8277225204ทำแล้ว 20/07/25613281141313
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6220218217ทำแล้ว 30/11/25591376545454
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6365352357ทำแล้ว 08/11/25594774575649
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7397396396ทำแล้ว 12/02/256213994111010
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว9555450ทำแล้ว 28/12/25599175383737
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6196181173ทำแล้ว 30/11/25592111
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7136130122ทำแล้ว 31/10/25593276605552
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว10182173178ทำแล้ว 58115626262
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7151136139ทำแล้ว 25/11/25593322
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4889275ทำแล้ว 25/11/25599972545454
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7118114102ทำแล้ว 15/02/25604472646160
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7176154139ทำแล้ว 31/10/25595589585652
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว42855845ทำแล้ว 18/07/2561285423737
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5225217227ทำแล้ว 28/11/25592265534142
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5434427428ทำแล้ว 24/11/25599799807669
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว18312281235ทำแล้ว 30/11/255923855311010
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7252251251ทำแล้ว 16/08/2561178124171717
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว620913349ทำแล้ว 27/12/25609771484647
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5276271275ทำแล้ว 28/11/255911853323131
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4449446445ทำแล้ว 09/12/25591557966
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4379379379ทำแล้ว 02/12/25595251756
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว5182183154ทำแล้ว 14/02/25605661521415
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6676459ทำแล้ว 5410665
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8143145141ทำแล้ว 29/11/25598381444444
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6191188182ทำแล้ว 30/11/255981125895654
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5143148140ทำแล้ว 21/02/25624791747473
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6905910908ทำแล้ว 31/10/25593686514645
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5134145142ทำแล้ว 27/10/25591860515149
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6257252252ทำแล้ว 29/11/2559954232222
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7240239239ทำแล้ว 31/10/255927666
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5858176ทำแล้ว 31/10/25598669474646
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5177156146ทำแล้ว 30/11/25593354131313
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7158147135ทำแล้ว 28/11/2559148132104103104
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8177165155ทำแล้ว 27/10/2559551452936
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8134231237ทำแล้ว 15/08/256115136181717
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6198132123ทำแล้ว 01/11/255938373737
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7506468461ทำแล้ว 08/11/25612581811111
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8395395395ทำแล้ว 06/02/256024776
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8157221194ทำแล้ว 31/10/25599697636362
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6339340334ทำแล้ว 15/03/25611964342418
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7198172159ทำแล้ว 29/11/255942905211
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6296273254ทำแล้ว 31/10/255913265484847
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7142139136ทำแล้ว 31/10/25599868484847
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8132156143ทำแล้ว 01/10/256115071717171
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6847573ทำแล้ว 25/07/256121613112
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5221147143ทำแล้ว 31/10/25595139100100100
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71,1221,0521,052ทำแล้ว 31/10/2559132141575756
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7306322290ทำแล้ว 30/11/255910181676466
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว626116451ทำแล้ว 28/10/2559235171415
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5160148156ทำแล้ว 31/10/25591290735069
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6135115107ทำแล้ว 31/10/25591483585753
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6163160153ทำแล้ว 09/12/25592754644
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6189187184ทำแล้ว 13/07/25614766353533
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5190296256ทำแล้ว 30/11/2559574373632
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5263206207ทำแล้ว 18/05/256139112756563
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว6919389ทำแล้ว 07/11/255910101676461
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว9209129100ทำแล้ว 07/08/25612654372929
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7165192192ทำแล้ว 31/10/25594454232321
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5221215215ทำแล้ว 26/06/25618888
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5145158139ทำแล้ว 29/11/25592027181817
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5272281281ทำแล้ว 03/10/25617064434343
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7134130129ทำแล้ว 10/02/25606262353435
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว6305316303ทำแล้ว 29/11/2559115214130129112
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว719412791ทำแล้ว 21/10/256112265404037
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว41177131ทำแล้ว 31/10/256120779282727
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4120140129ทำแล้ว 28/11/25595372504950
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6177175165ทำแล้ว 15/02/256145100838383
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5282240231ทำแล้ว 08/11/255982252524
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7315194192ทำแล้ว 31/10/25599047434342
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว6697072ทำแล้ว 19/12/25593978544747
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6111155170ทำแล้ว 01/08/25611278787878
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7138127123ทำแล้ว 31/10/2559881625658
รวม 91 อปท.9157321,11419,76819,543915,1987,1404,2583,8293,762
ข้อมูล ณ 07/08/2563