รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5213215213ทำแล้ว 29/11/2559273360341338332
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว7705701699ทำแล้ว 30/11/255919237794648
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5303303303ทำแล้ว 30/11/2559755222220
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71422ทำแล้ว 28/10/255917478121212
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว7156153163ทำแล้ว 30/09/25592896868686
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว5755758ทำแล้ว 30/12/25596732212120
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว5169146134ทำแล้ว 13/08/2561534222222
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7232226213ทำแล้ว 23/07/25612567535352
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว5158163162ทำแล้ว 31/10/256124810107
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6205180177ทำแล้ว 31/10/25594555434343
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6380377336ทำแล้ว 28/10/25596741171515
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว6248238226ทำแล้ว 31/10/25612930111111
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว823220779ทำแล้ว 31/10/25593459272727
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว6318317316ทำแล้ว 31/10/2559546242423
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7142114104ทำแล้ว 28/09/256114322
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7213183173ทำแล้ว 30/11/25596086787878
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว7666554ทำแล้ว 23/07/2561155333
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว69410886ทำแล้ว 27/09/25612210109
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7265129139ทำแล้ว 31/10/256036295383636
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7203206206ทำแล้ว 13/10/25592089373636
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7164161163ทำแล้ว 30/11/25598051313126
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8423439439ทำแล้ว 09/12/25596860505050
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7140145145ทำแล้ว 02/02/25613574434343
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7230222232ทำแล้ว 13/09/2561654222222
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7200206202ทำแล้ว 30/11/25599683814871
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว5399406389ทำแล้ว 27/04/256112685595758
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7251253252ทำแล้ว 27/12/25595388757369
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว5246230182ทำแล้ว 25/02/25621645404040
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว5432416404ทำแล้ว 30/11/255960108646464
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7239237324ทำแล้ว 28/10/255961501299
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7178180180ทำแล้ว 24/09/256116221188
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7510340340ทำแล้ว 02/12/2559131108986
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว8199183181ทำแล้ว 25/11/255946100636058
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7250220224ทำแล้ว 31/10/255983114939179
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว5736962ทำแล้ว 14/11/25591147666
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7146128126ทำแล้ว 30/11/255912970161515
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7173173173ทำแล้ว 12/02/25611353414040
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7560424424ทำแล้ว 30/11/25599151181115
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7251251251ทำแล้ว 26/10/25614733141413
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6938380ทำแล้ว 31/10/2559157373737
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8446347334ทำแล้ว 16/11/256114073535352
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว61139082ทำแล้ว 28/11/255916243222221
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว5176160141ทำแล้ว 11/07/25612245454537
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7254253221ทำแล้ว 30/11/255952118938584
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7507447ทำแล้ว 30/11/255930171078
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7180235148ทำแล้ว 14/09/25614729666
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8260260260ทำแล้ว 17/08/256126191919
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7326349327ทำแล้ว 14/02/256062232321
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว7201916ทำแล้ว 18/05/256123958393737
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7117134121ทำแล้ว 30/12/25596587292929
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว72578150ทำแล้ว 15/08/25613698413740
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7313305303ทำแล้ว 25/11/255966211817
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 11/11/255917561575252
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7172125132ทำแล้ว 28/06/25611066454244
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7295295295ทำแล้ว 15/11/25599675353332
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว7848787ทำแล้ว 22/11/25604447272624
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7437441518ทำแล้ว 11/09/25612871646362
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว5303030ทำแล้ว 15/05/25603748181818
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6280204205ทำแล้ว 28/11/2559949333333
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7176158133ทำแล้ว 30/10/25591670444442
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8704357380ทำแล้ว 08/08/2561178118732220
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6217190468ทำแล้ว 29/10/25618795767473
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว6162160152ทำแล้ว 15/11/25597998383835
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7112112112ทำแล้ว 01/09/256147147181818
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว7237176167ทำแล้ว 04/07/25618325141313
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6283268265ทำแล้ว 03/05/25617438532
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว7103107109ทำแล้ว 31/10/25592085696966
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว6238256231ทำแล้ว 31/10/255912679584840
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8221225226ทำแล้ว 28/10/2559585565552
รวม 69 อปท.6945615,96714,51014,332693,9745,1212,8532,6542,608
ข้อมูล ณ 07/08/2563