รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7259242226ทำแล้ว 30/11/2559584419368366358
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8260252247ทำแล้ว 31/10/25591251461009091
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7303317462ทำแล้ว 31/10/255993119939089
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7438451449ทำแล้ว 14/02/2562207104393737
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7215195180ทำแล้ว 31/10/255941129757538
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7174180168ทำแล้ว 31/10/255998112777777
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7829190ทำแล้ว 31/10/25591371222222
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7254247244ทำแล้ว 31/10/255941135585857
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7106218202ทำแล้ว 20/02/2562444181816
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7239212206ทำแล้ว 31/10/2559167283183183175
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7130123249ทำแล้ว 30/11/255918566525250
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7159150147ทำแล้ว 25/07/25611020411
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7161163162ทำแล้ว 27/10/25592645262626
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7969294ทำแล้ว 27/10/2561261474747
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7614623618ทำแล้ว 31/10/2559245196155153152
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว7310162136ทำแล้ว 31/10/2559117100666161
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7182170170ทำแล้ว 29/06/25613258494948
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7267255268ทำแล้ว 31/10/25595195808080
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7308308308ทำแล้ว 12/12/25612766373736
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7239228221ทำแล้ว 25/11/2559147139122122121
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7193193193ทำแล้ว 27/10/255927177145141139
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7829996ทำแล้ว 31/10/25591994827975
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว727417192ทำแล้ว 31/10/255913373565351
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7777474ทำแล้ว 21/09/256010287616159
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว7136135115ทำแล้ว 31/10/255910294666563
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7145133127ทำแล้ว 31/10/25596585383636
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7240187171ทำแล้ว 07/08/25613990636157
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว1637384312ทำแล้ว 21/10/255936737311
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8408360357ทำแล้ว 31/10/255946117191916
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7204178164ทำแล้ว 31/10/25592087696865
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7290333335ทำแล้ว 31/10/255964246241207229
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7309278311ทำแล้ว 31/10/255915174262524
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว7156115115ทำแล้ว 23/07/2561128123565555
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7182185185ทำแล้ว 03/11/25596844272727
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7179179179ทำแล้ว 31/10/25593379515151
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว7494518498ทำแล้ว 27/10/25592646313128
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7208236262ทำแล้ว 28/10/25594884747271
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7122223230ทำแล้ว 01/10/256174187159156156
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7164136118ทำแล้ว 25/02/256272236424229
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7362341334ทำแล้ว 31/10/255914106515147
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7324324324ทำแล้ว 31/10/255915011019104
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7228232220ทำแล้ว 31/10/255978197166166165
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7412613ทำแล้ว 28/10/25599314887
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7139181187ทำแล้ว 31/10/2559362626161
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7407205240ทำแล้ว 31/10/255928219221
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว985109113ทำแล้ว 27/10/25595364292421
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7275273273ทำแล้ว 31/10/25594387222221
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71179493ทำแล้ว 09/05/25615874464644
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว77971241ทำแล้ว 17/10/25596271715971
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว71429975ทำแล้ว 14/09/25619885676466
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7547466433ทำแล้ว 28/10/2559115549867878
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7133129118ทำแล้ว 31/10/25597096818075
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7202241170ทำแล้ว 01/10/256173431288
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว7223218219ทำแล้ว 25/10/2559701511228575
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7146140136ทำแล้ว 21/12/256135863586
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว779138100ทำแล้ว 31/10/255975117949494
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว713310798ทำแล้ว 31/10/2559842383837
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7320318317ทำแล้ว 14/09/2561741444
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7227208196ทำแล้ว 01/10/25615469131312
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว7253215211ทำแล้ว 31/10/255914933773
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7590556532ทำแล้ว 30/04/2561397555555
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7716717716ทำแล้ว 31/10/25611822411
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7179180183ทำแล้ว 28/10/2559113100767673
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7156159275ทำแล้ว 10/07/25616678191312
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7406400399ทำแล้ว 28/10/2559951114969695
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7134135135ทำแล้ว 28/10/255934110105105105
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว713198108ทำแล้ว 15/11/25591764363535
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว7170176169ทำแล้ว 31/10/25596389857969
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7174176143ทำแล้ว 31/10/2559148172131131126
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7515043ทำแล้ว 24/09/2561350321844
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7321316315ทำแล้ว 31/07/255950143807976
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7158158115ทำแล้ว 28/06/256111290232321
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7760774780ทำแล้ว 4111110110104
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว7181152185ทำแล้ว 31/10/255972535249
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7359356352ทำแล้ว 31/10/255948731198
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7500474474ทำแล้ว 31/10/25599121118117113
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7238319243ทำแล้ว 31/10/255951104866160
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว111069485ทำแล้ว 31/10/25614361711
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7202183189ทำแล้ว 29/06/25612876363435
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7401401401ทำแล้ว 31/10/2559856383637
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว7197197197ทำแล้ว 03/01/25627327012129
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7748478ทำแล้ว 28/10/25595772565553
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7182188188ทำแล้ว 94134484845
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7365330330ทำแล้ว 31/10/2559121511189
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7527525534ทำแล้ว 07/07/255977211146146124
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว6175163151ทำแล้ว 17/07/25615432272626
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7194191188ทำแล้ว 31/10/255942127116116116
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว7435431428ทำแล้ว 31/10/2559123117787875
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7475481481ทำแล้ว 31/10/2559331222172151140
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7380327267ทำแล้ว 31/10/2559137208159155152
รวม 90 อปท.9064622,09521,72221,576908,0009,9846,1375,7345,542
ข้อมูล ณ 07/08/2563