รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5160157152ทำแล้ว 24/10/2561471651029383
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5200174123ทำแล้ว 07/08/25617127767660
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5144139150ทำแล้ว 14/11/25611234131312
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5276229227ทำแล้ว 28/11/255952156989598
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5235170168ทำแล้ว 19/07/2561117153108108100
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5128128128ทำแล้ว 01/10/256127444
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5909788ทำแล้ว 31/10/25595161413735
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5967273ทำแล้ว 30/11/2561565383838
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51144ทำแล้ว 28/10/255912975434141
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5635750ทำแล้ว 31/10/25591638141414
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5767476ทำแล้ว 31/10/25596782434343
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5423633ทำแล้ว 05/02/25623330282827
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5919297ทำแล้ว 31/10/25597397474747
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว5148148147ทำแล้ว 31/10/25594137313130
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5928175ทำแล้ว 31/10/255951282626
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5157158158ทำแล้ว 25/11/25593869494947
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5156115112ทำแล้ว 31/10/25596472463738
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว5334595ทำแล้ว 31/10/255929622722
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5333337338ทำแล้ว 31/10/255910042363633
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว5103102108ทำแล้ว 10/04/25616932191919
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5131117103ทำแล้ว 31/10/25597371494744
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5919695ทำแล้ว 25/10/2559454484848
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว563105105ทำแล้ว 31/10/25598489767676
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5258262259ทำแล้ว 14/11/25591565504945
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5979797ทำแล้ว 29/11/25595452444442
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5181176176ทำแล้ว 28/10/25592511587
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว5657292ทำแล้ว 31/01/25591974696969
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว510396110ทำแล้ว 31/10/255960292828
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว5129111152ทำแล้ว 01/10/256125131010
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5325328328ทำแล้ว 18/09/25613159514850
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5124129130ทำแล้ว 26/09/256127116575757
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5565253ทำแล้ว 14/06/25624781737268
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว52789ทำแล้ว 1076413125
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5512714ทำแล้ว 31/10/25594755403939
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5112109110ทำแล้ว 01/10/255926333
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5495478464ทำแล้ว 31/10/25592262111111
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5696763ทำแล้ว 31/10/255968953811
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5163110105ทำแล้ว 31/10/25598781414141
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว510610496ทำแล้ว 06/02/25628621101010
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5786865ทำแล้ว 28/10/255973737070
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5238218211ทำแล้ว 25/11/25599575646461
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5194207208ทำแล้ว 02/08/256144138888787
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว510710099ทำแล้ว 07/11/2559219666
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5210206206ทำแล้ว 28/10/25593333
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5152107119ทำแล้ว 14/08/25613781494949
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5210262262ทำแล้ว 31/10/255966120858580
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5215173169ทำแล้ว 30/10/25615688545453
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5193193193ทำแล้ว 31/10/25593125171714
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5435431431ทำแล้ว 31/07/256154444
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว5828484ทำแล้ว 18/06/256156413837
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5121125119ทำแล้ว 31/10/25593657252523
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว5888989ทำแล้ว 28/10/255924918141413
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว581ทำแล้ว 09/08/256116075555554
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5204147140ทำแล้ว 31/10/255977113999498
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว58410696ทำแล้ว 31/10/2559550494838
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5104122121ทำแล้ว 31/10/255939101010
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว5788082ทำแล้ว 31/10/25595990565656
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว5131110103ทำแล้ว 26/10/255930999
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5787070ทำแล้ว 31/10/25591758443
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5109109106ทำแล้ว 31/10/25593871262626
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5184171171ทำแล้ว 31/10/2559424210910
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว518411697ทำแล้ว 28/10/255950234272527
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5146153161ทำแล้ว 836343434
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5189189147ทำแล้ว 31/10/25591850363634
รวม 64 อปท.643209,1028,5968,512642,8414,2712,5592,4322,350
ข้อมูล ณ 06/08/2563