รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6289244213ทำแล้ว 13/01/2560118206153153153
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6288251230ทำแล้ว 08/11/2561172169100100100
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว5126122119ทำแล้ว 24/11/2559380292926
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6219181185ทำแล้ว 18/11/255941167838280
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7143133140ทำแล้ว 25/11/25591143121212
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว7656463ทำแล้ว 09/12/25592345453839
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว71029798ทำแล้ว 30/12/25594070454542
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 18/11/255918270262626
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 12/07/256155411
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว721811ทำแล้ว 27/10/255918165544
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7150144134ทำแล้ว 29/11/25592690616161
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7124121108ทำแล้ว 02/08/2561875533922
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว5251224224ทำแล้ว 21/11/25592392787773
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว7313309260ทำแล้ว 23/07/2561114444
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7123125124ทำแล้ว 22/11/25593351353535
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7979291ทำแล้ว 30/11/2559585777677
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว7123124124ทำแล้ว 31/10/25593859383636
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 30/11/25593464433
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว610210388ทำแล้ว 30/11/25591246866
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8212223207ทำแล้ว 01/10/256143106808079
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5157156157ทำแล้ว 28/10/25591067555554
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว6523522522ทำแล้ว 30/11/2559234175303030
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6736768ทำแล้ว 29/11/255915301587
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว7137134134ทำแล้ว 11/10/256135172363624
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7134119117ทำแล้ว 3655454545
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6292292292ทำแล้ว 09/12/255911321366
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7362362362ทำแล้ว 30/11/25599135121211
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5667779ทำแล้ว 09/08/25612259252018
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว6989771ทำแล้ว 30/11/2559168191818
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว719811081ทำแล้ว 29/11/25592556202019
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 28/09/25615221396
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8908989ทำแล้ว 23/12/25591111
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7421421422ทำแล้ว 28/02/25614277323232
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว6157157157ทำแล้ว 30/11/25599249111011
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว7315315315ทำแล้ว 21/11/2559944404040
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว7148132126ทำแล้ว 13/02/25622376191919
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6299273266ทำแล้ว 14/11/25595299141414
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว61009191ทำแล้ว 17/08/25612259434040
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8175173171ทำแล้ว 18/06/2561124122686767
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7130130132ทำแล้ว 28/11/25593479504948
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7109119106ทำแล้ว 28/10/25594572666665
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7128105102ทำแล้ว 08/08/256171393938
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6136115115ทำแล้ว 30/11/2561233213109
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8111108108ทำแล้ว 30/11/25594268462819
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6166167165ทำแล้ว 31/10/255991112757575
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6160139132ทำแล้ว 10/10/2561165231180163164
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6202220220ทำแล้ว 31/10/25595366272727
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7239234238ทำแล้ว 28/12/2559121331111
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว7175143137ทำแล้ว 18/11/25591753434241
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8107124155ทำแล้ว 22/11/2559826121212
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว6165166166ทำแล้ว 15/12/255978616159
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5143143142ทำแล้ว 15/11/255913836333
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7240237234ทำแล้ว 31/10/25598037655
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว7489090ทำแล้ว 09/12/255916411214
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8183182183ทำแล้ว 30/11/25591074595959
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6279263256ทำแล้ว 29/11/255965661122
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8303269269ทำแล้ว 18/09/25613147231413
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว8141141141ทำแล้ว 16/12/255911133774
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว7202202186ทำแล้ว 22/12/25593876505049
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว610999132ทำแล้ว 24/11/25593342393331
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7133133133ทำแล้ว 14/06/256217433
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว7302302302ทำแล้ว 15/12/25592448272320
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7170164157ทำแล้ว 30/11/25592440323131
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 30/11/2559312444
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว730144144ทำแล้ว 15/12/25594360473737
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7998160ทำแล้ว 30/11/2559648292523
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว6464465465ทำแล้ว 30/11/255914977232323
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6151118118ทำแล้ว 30/11/25593652404040
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7299285283ทำแล้ว 04/02/25624885505049
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6173166188ทำแล้ว 14/09/25619671464140
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6244236236ทำแล้ว 25/07/256111153393937
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว817712383ทำแล้ว 25/10/25591213665
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว7244244244ทำแล้ว 10423444
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6966464ทำแล้ว 14/02/2561464424242
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7221193148ทำแล้ว 25/11/255922217109
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว71018684ทำแล้ว 14/12/255910441161312
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6234234234ทำแล้ว 28/10/2559231222015
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7857061ทำแล้ว 28/11/25615779585753
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7256257255ทำแล้ว 30/04/256154731197
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6544850ทำแล้ว 28/11/255992312129
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว7129129129ทำแล้ว 31/10/25594382787777
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6167165177ทำแล้ว 31/10/2559211104706566
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว6145107107ทำแล้ว 22/10/2561951313129
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6357357358ทำแล้ว 13/09/25617742292928
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว759133132ทำแล้ว 28/11/25592066615858
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว7597607607ทำแล้ว 19/12/255912952343429
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8323232ทำแล้ว 8553383333
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7236205180ทำแล้ว 28/11/2559312887
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 29/11/25593547111
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว7118107107ทำแล้ว 09/08/2561145178565555
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8350330330ทำแล้ว 31/10/25596441733
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5316315316ทำแล้ว 28/10/25591261161514
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7282279277ทำแล้ว 30/11/25596555
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว610610194ทำแล้ว 14/12/25592747414138
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7181171174ทำแล้ว 14/11/25595862393937
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว7153150149ทำแล้ว 14/12/25595337313131
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6216156114ทำแล้ว 29/11/2559133170118117112
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว41239078ทำแล้ว 28/11/25592446363635
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว7161127118ทำแล้ว 10/10/256125118107107107
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 28/10/25593292858585
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว7245245245ทำแล้ว 31/01/25601968544645
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว7334335333ทำแล้ว 07/06/25611457474744
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว8205180155ทำแล้ว 31/10/25598098676667
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว7413405405ทำแล้ว 29/11/25596597646361
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว7218223223ทำแล้ว 25/07/25612337222222
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว668101100ทำแล้ว 29/11/25591064484048
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6189175169ทำแล้ว 26/09/256115125975281
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว6448417391ทำแล้ว 30/11/255940322522
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 15/12/25593153232218
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7988987ทำแล้ว 30/12/255910643222222
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว7329327327ทำแล้ว 16/11/2559524333
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว7189208211ทำแล้ว 30/11/25591373373637
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6204156193ทำแล้ว 14/11/25592148353535
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7415410398ทำแล้ว 30/11/25595272222220
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว7211211211ทำแล้ว 30/12/25595987685856
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว7138138138ทำแล้ว 04/11/2559243404038
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7237186171ทำแล้ว 15/01/2562130132107107107
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6257257257ทำแล้ว 31/10/255973134858181
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว7370272272ทำแล้ว 17/09/2561101099
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7232204177ทำแล้ว 30/11/255912243272727
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว7389410874ทำแล้ว 30/11/25592771383737
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6181182183ทำแล้ว 30/11/255935692088
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7235244261ทำแล้ว 30/12/25592111
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว10295295295ทำแล้ว 06/03/25615452221717
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว7295289284ทำแล้ว 28/11/2559592826766
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7235135127ทำแล้ว 11/09/2561123160109109109
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว715103108ทำแล้ว 29/11/25594661211816
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว7855243ทำแล้ว 28/12/255957181818
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6170166153ทำแล้ว 28/05/2559839333133
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว7318315315ทำแล้ว 26/12/25596651414141
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว755140133ทำแล้ว 31/10/25592564323224
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว6195199199ทำแล้ว 15/03/25605177615959
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว7459462462ทำแล้ว 29/11/25598948999
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว7624599629ทำแล้ว 30/11/25599461373131
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว738021313ทำแล้ว 30/11/25592255343333
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว8223223223ทำแล้ว 31/10/25591826444
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว7146151151ทำแล้ว 30/11/25593871626159
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7495490490ทำแล้ว 30/11/25495967595959
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว7989293ทำแล้ว 19/12/25598691767068
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว712599102ทำแล้ว 30/12/255917131444444
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว10130130130ทำแล้ว 05/08/2562263222
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71049985ทำแล้ว 18/11/25592372424239
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8192187204ทำแล้ว 01/10/2559533272727
รวม 143 อปท.14396328,79427,65627,4761436,6999,6165,4985,1385,029
ข้อมูล ณ 07/08/2563