รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6207203194ทำแล้ว 30/11/25593366484848
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7195153144ทำแล้ว 12/03/25621741097
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว6158156147ทำแล้ว 24/10/25605381504948
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7127129130ทำแล้ว 25/10/25591391747371
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว5160146145ทำแล้ว 4339303027
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7124166191ทำแล้ว 05/10/25616347434242
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว5155188182ทำแล้ว 31/10/255917893494748
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6186181167ทำแล้ว 31/10/255946101898989
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6877878ทำแล้ว 29/04/2561366303030
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6129129129ทำแล้ว 31/10/25598103343432
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว7294221212ทำแล้ว 5831151513
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7299305308ทำแล้ว 01/05/25628072666
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว645208206ทำแล้ว 03/05/25621960404040
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8353637ทำแล้ว 28/10/2559196153104103104
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7147108108ทำแล้ว 29/10/255937222122
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว93688147ทำแล้ว 07/08/2561302404260244229
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7867281ทำแล้ว 31/10/25594775565652
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7129129129ทำแล้ว 14/06/25613289604544
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8129112111ทำแล้ว 27/10/25592344353528
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว618811493ทำแล้ว 31/10/255914332101010
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5141715ทำแล้ว 23/05/256110333
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7117117116ทำแล้ว 27/02/256219111
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7126138133ทำแล้ว 14/08/2561471575656
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7153153153ทำแล้ว 28/10/2559658101010
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7358358358ทำแล้ว 31/10/25591765484747
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7302299299ทำแล้ว 08/12/25608554514848
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว8231231231ทำแล้ว 28/10/25591713131313
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7139141140ทำแล้ว 05/04/25616740666
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8615857ทำแล้ว 07/02/25614757181716
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9285248238ทำแล้ว 11/12/25601570664544
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7114126130ทำแล้ว 30/05/256194828282
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7242277261ทำแล้ว 27/09/25611149353335
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7267267285ทำแล้ว 31/10/25591566212129
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7369364364ทำแล้ว 28/09/25612286717063
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7126124128ทำแล้ว 31/10/255969115535252
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว8362626ทำแล้ว 31/10/255913566525252
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8188213216ทำแล้ว 14/11/25616449191916
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7240241241ทำแล้ว 71105787777
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7123126127ทำแล้ว 01/10/2561155106787473
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6167156141ทำแล้ว 31/10/25593638242423
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6126127122ทำแล้ว 28/10/2559294101010
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7318318318ทำแล้ว 15/08/256194221212
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6193193192ทำแล้ว 31/10/25597465535352
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7120115110ทำแล้ว 05/07/2561152116104104104
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7393737ทำแล้ว 31/10/25595465616158
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7656565ทำแล้ว 13/11/25612715145
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว810210098ทำแล้ว 02/05/25612366525050
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7155155155ทำแล้ว 30/04/25611145404035
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6124126126ทำแล้ว 14/11/2561354504339
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว892108107ทำแล้ว 08/03/25622461454545
รวม 50 อปท.503458,2407,9397,828502,6613,6722,2942,1992,126
ข้อมูล ณ 07/08/2563