รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6249248221ทำแล้ว 01/11/2561290316229216206
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว699229221ทำแล้ว 31/01/2560259251143129119
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว6311322321ทำแล้ว 30/10/2559721311067275
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6122302302ทำแล้ว 01/10/256134142140135133
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว6253295291ทำแล้ว 10/09/2561227217217217
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6156163163ทำแล้ว 31/10/255911598959595
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว6702702702ทำแล้ว 11/09/256198139595735
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5416102111ทำแล้ว 19/10/255913920666
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว6471473464ทำแล้ว 31/10/2559471282828
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6139172154ทำแล้ว 13/10/255910172646057
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8779082ทำแล้ว 28/06/25611976767371
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว5263265263ทำแล้ว 10/01/256292652410
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว5268276276ทำแล้ว 31/10/25599289424242
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7161160160ทำแล้ว 25/11/25593061383838
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6126180160ทำแล้ว 28/11/255954146847459
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6328332325ทำแล้ว 25/07/256190141111109109
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว6131130130ทำแล้ว 27/12/255975363633
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5364329312ทำแล้ว 16/12/2559148169663733
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6261315ทำแล้ว 14/06/2562225126898886
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6407382345ทำแล้ว 31/10/25594119757275
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6333487505ทำแล้ว 30/04/256134313237236232
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว6240234280ทำแล้ว 31/10/255917103433535
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6734731729ทำแล้ว 06/08/25613956212
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6154136134ทำแล้ว 24/10/256156119797877
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6240166138ทำแล้ว 13/06/2561211366
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7237185180ทำแล้ว 08/08/2561205152105104101
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว6210209210ทำแล้ว 30/10/255987104262424
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6345307306ทำแล้ว 08/08/2561109524745
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5118100101ทำแล้ว 31/10/2559116696866
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6165169159ทำแล้ว 31/10/255911212611168104
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว8122103100ทำแล้ว 31/10/25592386452523
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6137139138ทำแล้ว 28/10/255910169555552
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4313131ทำแล้ว 30/05/25619197212121
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6126131119ทำแล้ว 13/09/25617976565654
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว5124168168ทำแล้ว 29/06/256149107454544
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6161161160ทำแล้ว 31/10/255917396747373
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6135120112ทำแล้ว 28/12/2559107103656565
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7807472ทำแล้ว 31/10/25593976585857
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว656162154ทำแล้ว 11/10/2561123164978280
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว7209207213ทำแล้ว 26/09/25614978565655
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว5209166162ทำแล้ว 31/10/25592960483232
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6115112111ทำแล้ว 01/08/25602038242424
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว4105103103ทำแล้ว 28/10/2559140143634747
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 31/10/2559288102686663
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6200172174ทำแล้ว 31/10/255912199757265
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว6256221216ทำแล้ว 31/10/2559307269185185185
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว67878125ทำแล้ว 31/10/255915066877
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว6192224175ทำแล้ว 31/10/255963117106105102
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว7389303281ทำแล้ว 31/10/255954262525
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6166133119ทำแล้ว 21/02/2562934343232
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7483497497ทำแล้ว 28/10/25594665575653
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว621614095ทำแล้ว 06/08/2561114121565652
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว5176142139ทำแล้ว 30/11/25595389616059
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว6418418419ทำแล้ว 30/12/25591144104103100
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6365374ทำแล้ว 28/10/25597257404038
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6750362196ทำแล้ว 25/07/25615245302920
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6308312305ทำแล้ว 124263123122119
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว6153147163ทำแล้ว 31/10/2559130104262121
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8299448405ทำแล้ว 31/10/2559347404040
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว888218202ทำแล้ว 31/10/2559368685854
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว7184154137ทำแล้ว 31/10/2559282393939
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว7141124119ทำแล้ว 31/10/2559140252525
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6404188170ทำแล้ว 30/10/255995298235233234
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6125197203ทำแล้ว 15/01/256250127101101101
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6145116110ทำแล้ว 31/10/25598108929188
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว919010149ทำแล้ว 31/10/2559254117505049
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว6194266264ทำแล้ว 31/10/25596180955
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว61019786ทำแล้ว 11/09/25614076141414
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6127128124ทำแล้ว 03/10/25614666565554
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว61127977ทำแล้ว 25/06/25612254261819
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว6409389387ทำแล้ว 31/10/25591751381717
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6159157155ทำแล้ว 10/11/255972119848474
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว610131117ทำแล้ว 24/07/2561309186201918
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6265206203ทำแล้ว 23/12/256171160122121122
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7373372372ทำแล้ว 28/10/25593386746564
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว5112108112ทำแล้ว 31/10/2559290828181
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว649111108ทำแล้ว 31/10/25592967646264
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว5516263ทำแล้ว 31/10/25592567231616
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว6110104117ทำแล้ว 28/10/25595628201717
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว4778990ทำแล้ว 10/10/25593269323131
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว61138284ทำแล้ว 31/10/25599386544140
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7121181132ทำแล้ว 31/10/2559145146128126124
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว6175179179ทำแล้ว 26/10/2559267504947
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6978683ทำแล้ว 31/10/2559764626062
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6188188188ทำแล้ว 31/10/25592671585150
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6163165152ทำแล้ว 31/10/255925221819
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว6179170170ทำแล้ว 30/11/255963148139139139
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว6110133269ทำแล้ว 31/10/255961124807979
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6236237260ทำแล้ว 31/10/25591970424242
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6122119115ทำแล้ว 03/07/25611401311038181
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6160172184ทำแล้ว 31/10/255922164957880
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว5120177124ทำแล้ว 09/11/25596782322322
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว6170151160ทำแล้ว 15/11/255910474422120
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว61839289ทำแล้ว 02/07/25611044281816
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว5152148147ทำแล้ว 30/11/25617134959390
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว670126126ทำแล้ว 04/03/256267129212120
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว8344343340ทำแล้ว 02/11/2561132183818075
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว590161158ทำแล้ว 08/11/25591098858582
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7299286277ทำแล้ว 06/08/2561128143767676
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว51189991ทำแล้ว 31/10/2559108181271616
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7204134135ทำแล้ว 31/10/255939229160156155
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6161106105ทำแล้ว 30/12/25591090242020
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว786120120ทำแล้ว 12/09/256186868581
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว6164159153ทำแล้ว 28/10/256127490665
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว7286315258ทำแล้ว 02/01/2562368171231021
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6875670ทำแล้ว 31/10/2559102112898887
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว6181111123ทำแล้ว 31/10/25591248545129
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว616410496ทำแล้ว 17/09/256183103898787
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว6214184178ทำแล้ว 21/11/255910367453633
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6334324331ทำแล้ว 30/11/255920225919612
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว14628561553ทำแล้ว 30/11/2559198189140121116
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว5153140137ทำแล้ว 08/11/25598882504538
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6145112152ทำแล้ว 14/02/25611551455
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7287061ทำแล้ว 27/10/25596691737371
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6169158158ทำแล้ว 31/10/25592956302928
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว5215182177ทำแล้ว 9091646363
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว6146138130ทำแล้ว 31/10/255910672262626
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6188186183ทำแล้ว 15/11/2559268140929186
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6129157128ทำแล้ว 31/10/255910993564241
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว6727752ทำแล้ว 18/12/2561149404034
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6196182187ทำแล้ว 09/11/25594671524747
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6104154154ทำแล้ว 26/12/256191192433
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6142137300ทำแล้ว 30/11/255980180159159156
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6167174174ทำแล้ว 29/11/255913117666262
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6122136152ทำแล้ว 28/11/25595254363636
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว6168169170ทำแล้ว 09/12/25592368494949
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว5202198199ทำแล้ว 09/10/256113267855
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6124123118ทำแล้ว 28/10/2559113797465
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6126125125ทำแล้ว 27/10/25596115111
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว6213217234ทำแล้ว 16/11/25595157404040
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว8154124126ทำแล้ว 10/07/25611988797979
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6199221259ทำแล้ว 31/10/2559155242424
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว5361390380ทำแล้ว 24/04/256125132585848
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8198161130ทำแล้ว 31/10/2559679656363
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว9285286274ทำแล้ว 01/10/2561159160212120
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6204189269ทำแล้ว 31/10/2559109178163163163
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว5218220277ทำแล้ว 15/08/25615370454242
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว5135135119ทำแล้ว 31/10/25593457141414
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7132129129ทำแล้ว 31/10/2559241202020
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6142121107ทำแล้ว 30/09/25593779585854
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6288240281ทำแล้ว 08/09/25601748404036
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว611310498ทำแล้ว 14/11/25591982595857
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6817878ทำแล้ว 24/08/2561149113119
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว8522501497ทำแล้ว 01/10/2561215765
รวม 144 อปท.14488328,64827,90327,60314410,58615,6109,4148,5018,299
ข้อมูล ณ 06/08/2563