รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5286221194ทำแล้ว 29/11/2559283191134112111
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51008593ทำแล้ว 28/10/25596787686867
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5176150147ทำแล้ว 25/10/2561155108727272
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5190189189ทำแล้ว 31/10/2559143118118117
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว6314228148ทำแล้ว 31/10/25597214665
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว8845854ทำแล้ว 19/09/256189110999999
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5836569ทำแล้ว 30/11/25594376525151
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5434647ทำแล้ว 28/10/255917553393935
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5302717ทำแล้ว 31/10/255914480626260
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5827976ทำแล้ว 28/10/25594061403937
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว571158154ทำแล้ว 23/02/25614994838282
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว513810098ทำแล้ว 31/10/25594169404039
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5776152ทำแล้ว 31/10/25594150373634
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5131124133ทำแล้ว 31/10/25598542323132
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5891893895ทำแล้ว 31/10/2559163808080
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5143161161ทำแล้ว 31/10/25592868353430
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5516505438ทำแล้ว 31/10/2559201124110109107
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5154154154ทำแล้ว 28/10/25592248413936
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5393392392ทำแล้ว 25/10/25611246212120
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5236238238ทำแล้ว 31/10/25593391302920
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5191187174ทำแล้ว 31/10/2559171130107107107
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 31/10/2559174163119115110
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว5806864ทำแล้ว 27/07/25601956444441
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว563101101ทำแล้ว 27/10/255973124908786
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว5122118123ทำแล้ว 28/10/255911979565553
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5148136128ทำแล้ว 31/10/25593675454545
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว6116100103ทำแล้ว 11/10/25615480686461
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5989694ทำแล้ว 31/10/25593744666
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5205200201ทำแล้ว 31/10/25596559424141
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5454454454ทำแล้ว 30/11/25597264393732
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว597119117ทำแล้ว 28/10/25591850282724
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5130136139ทำแล้ว 31/10/2559639313131
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5236225226ทำแล้ว 08/10/256112531222
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว5279287284ทำแล้ว 30/11/25597658434240
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว5709990ทำแล้ว 28/10/2559471545353
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5185153133ทำแล้ว 31/10/25592864414139
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5165171173ทำแล้ว 28/10/255917492605556
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5615660ทำแล้ว 31/10/25591011191399
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5141139133ทำแล้ว 30/10/2561353413836
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว5383136ทำแล้ว 11/07/256137323027
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5103103102ทำแล้ว 14/11/25593535211816
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว51298988ทำแล้ว 23/11/2559771494948
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5239242237ทำแล้ว 28/10/25594556454544
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5255289288ทำแล้ว 31/10/255921289747473
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5104105102ทำแล้ว 25/10/255957252525
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5162121104ทำแล้ว 31/10/25591272141410
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51839079ทำแล้ว 28/10/2559269181717
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5826564ทำแล้ว 28/10/2559242353433
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5218216216ทำแล้ว 14/11/25592497868584
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5141115113ทำแล้ว 30/05/25595851474543
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5256281263ทำแล้ว 21/06/25611659303030
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5147136124ทำแล้ว 16/12/2559188616060
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5140148148ทำแล้ว 05/10/25612352322
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5158153142ทำแล้ว 31/10/2559211510099100
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว5854860ทำแล้ว 27/10/25594765454442
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5149125132ทำแล้ว 08/08/25615297474646
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5214213212ทำแล้ว 31/10/255919269565655
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว5238219209ทำแล้ว 28/10/25591261191912
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5147168167ทำแล้ว 31/10/255953383838
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว5292292292ทำแล้ว 15/11/25598398858585
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51118060ทำแล้ว 29/09/25605158323232
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5152141140ทำแล้ว 31/10/255976119666666
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5361302341ทำแล้ว 28/10/25593673555150
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5237244234ทำแล้ว 06/08/25617160494948
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว5252252252ทำแล้ว 17/10/256112640131313
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5124119108ทำแล้ว 31/10/255919574484848
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5126114111ทำแล้ว 18/05/25611182696969
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51258383ทำแล้ว 31/10/255968565656
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5126110108ทำแล้ว 15/02/25612566323231
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5138116109ทำแล้ว 03/08/2561179392725
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว6326326307ทำแล้ว 15/08/25612664393939
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5109103105ทำแล้ว 27/10/25594183726260
รวม 72 อปท.7236612,70112,07311,737724,4195,4683,6283,5253,433
ข้อมูล ณ 07/08/2563