รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว7618482474ทำแล้ว 30/11/25591501016059
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6192155152ทำแล้ว 31/10/2559103130201918
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6364366364ทำแล้ว 10/08/256116698261918
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว699100100ทำแล้ว 21/11/25615234262626
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6245233236ทำแล้ว 04/07/256173141111111103
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6198198198ทำแล้ว 19/07/25612734272727
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว5311ทำแล้ว 22/02/2561558175154133127
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว61839293ทำแล้ว 07/09/256111061487
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6337335367ทำแล้ว 21/06/2561897897259
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6199187257ทำแล้ว 28/10/25597772615857
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว4834742ทำแล้ว 15/05/25611549323232
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว5214218229ทำแล้ว 31/10/255935131909067
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6336336336ทำแล้ว 31/10/2559153136575757
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว6372835ทำแล้ว 28/10/255932461353432
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6199152235ทำแล้ว 23/07/2561376444444
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6237226532ทำแล้ว 31/07/25611364303016
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว6105106106ทำแล้ว 18/07/25616187767276
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5194183150ทำแล้ว 31/10/25598062373735
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6180207291ทำแล้ว 05/02/2561149282824
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว7250247261ทำแล้ว 31/10/25593967381414
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6567982ทำแล้ว 28/10/25593543111
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5155157123ทำแล้ว 28/10/2559961484141
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว710811094ทำแล้ว 28/10/25593560161312
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6278295267ทำแล้ว 09/07/25613851232221
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6197199198ทำแล้ว 07/02/25611714011611633
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว7372366358ทำแล้ว 24/10/2559147323031
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6406406405ทำแล้ว 30/11/255956343434
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว7176143124ทำแล้ว 25/07/256139232323
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6156151151ทำแล้ว 28/10/2559129140108108107
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6379383384ทำแล้ว 31/10/255926688656362
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7255192186ทำแล้ว 21/02/2561189272627
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว7222214282ทำแล้ว 24/07/256162545450
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว7132114114ทำแล้ว 28/10/25595110666143
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7233242324ทำแล้ว 24/11/2559200114838280
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 31/10/2559125877
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5389389389ทำแล้ว 31/10/255958102747272
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 28/10/2559944262625
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5203188187ทำแล้ว 31/10/2559255501818
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว6292255261ทำแล้ว 09/07/2561681555350
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6214123ทำแล้ว 23/07/25614061474444
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว615112183ทำแล้ว 14/06/256246343434
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6306238236ทำแล้ว 31/10/25591219666
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6148138141ทำแล้ว 27/02/256159955
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 06/08/256124100848181
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6190115108ทำแล้ว 15/03/25611065515151
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว5188176159ทำแล้ว 26/12/25613124939393
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว6244288135ทำแล้ว 20/12/256010447201917
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6225174133ทำแล้ว 31/10/2559576403026
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5777679ทำแล้ว 31/10/2559252373737
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6423417421ทำแล้ว 31/10/25594313310110193
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว71059095ทำแล้ว 15/08/25614765524950
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว7186187192ทำแล้ว 31/10/255933272626
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 31/10/255996110948579
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6234252254ทำแล้ว 10/08/256142128105104100
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6121113108ทำแล้ว 01/05/2561517141412
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว6132135132ทำแล้ว 20/03/256215111999
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6479567566ทำแล้ว 27/02/256219631155
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6343336354ทำแล้ว 31/10/2559157165787362
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6388450432ทำแล้ว 08/06/2561176156999796
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6122196196ทำแล้ว 31/10/255965646261
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว7135197206ทำแล้ว 31/10/25595896707070
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว714713223ทำแล้ว 13/12/25602641292827
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว7148142133ทำแล้ว 11/05/25614970464646
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว4197198197ทำแล้ว 01/10/25617169505047
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8162162162ทำแล้ว 09/07/256163222
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6202171172ทำแล้ว 19/07/2561718422
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4381331331ทำแล้ว 25/05/25611486696666
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6267256236ทำแล้ว 25/07/256145136112112112
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6137144169ทำแล้ว 19/02/25616785413836
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6165168169ทำแล้ว 09/11/25594591013
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6231232214ทำแล้ว 04/05/25616144282321
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6140135135ทำแล้ว 24/07/256146373636
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7213192187ทำแล้ว 31/10/25592684656563
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว7202201ทำแล้ว 01/10/25608173333332
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6234207185ทำแล้ว 118222
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว7322321321ทำแล้ว 30/04/256153343231
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว79611277ทำแล้ว 28/10/255910759342120
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว6161121119ทำแล้ว 31/10/25591122141212
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว612412579ทำแล้ว 31/10/255910097828280
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6143124128ทำแล้ว 01/10/25615165505049
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว7363594681ทำแล้ว 18/07/25613497767474
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว7115114109ทำแล้ว 31/10/2559218111
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6484485483ทำแล้ว 28/10/25593755343432
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6156150150ทำแล้ว 31/10/255988232323
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6431718ทำแล้ว 11/12/2561504521107
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว572119114ทำแล้ว 31/10/255958585858
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว5959595ทำแล้ว 31/10/255913333
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว6187177172ทำแล้ว 31/10/255968444334
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว6144202201ทำแล้ว 08/03/2562160434141
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว5241269263ทำแล้ว 28/10/255912260232219
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6382382382ทำแล้ว 31/10/255941301155
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7225241295ทำแล้ว 12/02/25615525251818
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6134132119ทำแล้ว 20/02/25624860111
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว6411406410ทำแล้ว 28/10/2559978292425
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว614610496ทำแล้ว 31/10/25596997493130
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4319330343ทำแล้ว 31/10/25592857272626
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7215223224ทำแล้ว 28/10/25594143313126
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 21/02/256182515040
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว7244248245ทำแล้ว 31/10/255911062832
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว6146265264ทำแล้ว 31/10/255969110918785
รวม 100 อปท.10060820,97921,00421,2301004,8227,3754,5614,2023,929
ข้อมูล ณ 06/08/2563