รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว1382109102ทำแล้ว 255222175175175
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว10269256256ทำแล้ว 19/11/25614292766363
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6115113141ทำแล้ว 20/07/25603797686768
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว5174269609ทำแล้ว 28/10/255928171717
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6307287287ทำแล้ว 29/03/25615467111
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว9997070ทำแล้ว 31/10/25591058271717
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว4194172170ทำแล้ว 24/07/2561253201616
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว5866464ทำแล้ว 31/10/255979393939
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7141149176ทำแล้ว 27/09/25614868303030
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว7598894ทำแล้ว 31/10/25613065822
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว12276269255ทำแล้ว 31/10/25592312129
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว10253226204ทำแล้ว 31/10/25595299797068
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7115118114ทำแล้ว 31/10/255993112909087
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว8849162ทำแล้ว 31/10/25591265171615
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว6173169169ทำแล้ว 28/10/25592543242317
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว12226191138ทำแล้ว 31/10/25593060353130
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว5170108103ทำแล้ว 01/10/2560177414141
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว714204ทำแล้ว 28/09/25611414555
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว51493030ทำแล้ว 30/10/256159122211
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว5925655ทำแล้ว 24/08/2561370424039
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7273238194ทำแล้ว 23/07/2561125145252321
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว6656565ทำแล้ว 31/10/2559144202020
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว7154163173ทำแล้ว 28/10/255915105747471
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว5187152149ทำแล้ว 31/10/25591873444
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7756360ทำแล้ว 29/09/25601488646363
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว6161136123ทำแล้ว 21/02/25624572494747
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว9179230228ทำแล้ว 01/10/2561688191411
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว5145123103ทำแล้ว 31/10/25593690717165
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8256304286ทำแล้ว 31/10/25599596757474
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10188158164ทำแล้ว 4164484740
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว10243229220ทำแล้ว 04/07/25613550404037
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว7178164166ทำแล้ว 28/10/25591686241413
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว11177104101ทำแล้ว 22/03/25616783955
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว7482347313ทำแล้ว 28/10/25591231501077675
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4115100102ทำแล้ว 31/10/25591157363634
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว8356355355ทำแล้ว 31/10/2559872434343
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8392399400ทำแล้ว 18/06/25611582585049
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว10449424401ทำแล้ว 28/09/256150131936561
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10184197168ทำแล้ว 31/10/2559113131131122121
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว5161158157ทำแล้ว 31/10/25592081251009292
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว8471398398ทำแล้ว 23/11/25612106101010
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว5155153151ทำแล้ว 27/02/2562298141313
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7354363357ทำแล้ว 09/09/25591746464644
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว7190186182ทำแล้ว 28/10/25599398636341
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว7152152152ทำแล้ว 15/08/2561194610108
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว7171153153ทำแล้ว 24/05/25613885323130
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว7130117150ทำแล้ว 01/11/255980531176
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว10585548ทำแล้ว 31/10/25595567505049
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว101018785ทำแล้ว 31/10/25598197575245
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว866111107ทำแล้ว 31/10/255917711211
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว6238254237ทำแล้ว 31/10/255915362322423
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11144139125ทำแล้ว 30/10/25601257191916
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว7113114119ทำแล้ว 28/10/25593859525048
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว8201163151ทำแล้ว 12/06/256113334211313
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว8823724ทำแล้ว 15/05/25614545201111
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว6867387ทำแล้ว 31/10/25598666353530
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8190229196ทำแล้ว 17/12/25614761343332
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7318319317ทำแล้ว 10362323124
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10110109103ทำแล้ว 5630272727
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว7108106112ทำแล้ว 31/10/25592073474746
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว780121115ทำแล้ว 26/12/25592581141312
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9217198185ทำแล้ว 30/04/25611466393736
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว9394411387ทำแล้ว 13/10/2559464494947
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว10236147140ทำแล้ว 23/07/25611265272727
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10442728ทำแล้ว 31/10/25595166616061
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว7157261231ทำแล้ว 28/10/2559889767571
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว6252257255ทำแล้ว 31/10/255922156105104105
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6509495526ทำแล้ว 31/10/255935654161311
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6296297421ทำแล้ว 28/10/2559474535353
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6245245244ทำแล้ว 31/10/2559142107524845
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6146135130ทำแล้ว 31/10/25594534141313
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว5220218220ทำแล้ว 31/10/25597971605857
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว71298984ทำแล้ว 31/10/25597799878786
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8257262169ทำแล้ว 25/10/25603860282719
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว670011ทำแล้ว 09/10/25618783353431
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6180169128ทำแล้ว 31/10/25607881615344
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6481829ทำแล้ว 31/10/2559345423736
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6204204207ทำแล้ว 25/07/256170121848383
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว10287265244ทำแล้ว 30/03/256121138272727
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว9397525471ทำแล้ว 28/10/255910885414141
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5402403404ทำแล้ว 11/07/25611073525251
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว6427427424ทำแล้ว 31/10/255912057313131
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว6197165165ทำแล้ว 16/07/256152271213
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว61235559ทำแล้ว 08/01/2562456764
รวม 84 อปท.8462117,08315,67715,552844,4746,4393,6103,3493,207
ข้อมูล ณ 06/08/2563