รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51,6691,6681,668ทำแล้ว 30/11/25595162851029797
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว7250170162ทำแล้ว 15/11/2559121197159139138
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6147123119ทำแล้ว 15/11/2559134204122120114
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5242214195ทำแล้ว 31/10/255912157116109107
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5236225204ทำแล้ว 17/07/256199121111110100
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5237236236ทำแล้ว 06/11/25614098545249
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7437437436ทำแล้ว 25/11/255913767252220
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5786270ทำแล้ว 09/08/25612359474644
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51206381ทำแล้ว 25/07/2561213122771716
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5131120121ทำแล้ว 18/11/25591078414140
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว6133108109ทำแล้ว 21/11/25591370413935
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5213213213ทำแล้ว 30/11/25591062372626
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5969491ทำแล้ว 31/10/255913759242424
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5226190182ทำแล้ว 30/11/25592096666562
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5241196187ทำแล้ว 31/10/25595745373634
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว51289077ทำแล้ว 24/09/256118778595959
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5117105119ทำแล้ว 14/09/256157172747474
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5182169174ทำแล้ว 07/11/2559125110766867
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว5222222222ทำแล้ว 31/10/255956434343
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5208291433ทำแล้ว 31/10/2559122182144142141
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5357327331ทำแล้ว 21/12/256113763463326
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว5971112ทำแล้ว 31/10/2559188363634
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว5858284ทำแล้ว 31/10/25611364474642
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5364363362ทำแล้ว 07/08/256111156414039
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5210204189ทำแล้ว 26/11/25613871403738
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5168160171ทำแล้ว 31/10/25594997464442
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว6766660ทำแล้ว 22/10/25618974626161
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5137131194ทำแล้ว 18/11/25597597595959
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว6128123125ทำแล้ว 14/11/255997131767166
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5486509509ทำแล้ว 11/11/2559225138232323
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5174173174ทำแล้ว 15/11/25593389656465
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว610810197ทำแล้ว 10/11/25592363474746
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5354300303ทำแล้ว 31/10/256185178132132132
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7468468468ทำแล้ว 03/08/256111294474744
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5140165128ทำแล้ว 28/11/255962117979797
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5281281276ทำแล้ว 25/10/255978126555553
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5798712711ทำแล้ว 16/11/2559354129928477
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว5127104106ทำแล้ว 30/11/25593587696969
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5202195177ทำแล้ว 28/10/25593099676545
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว5197170167ทำแล้ว 09/08/25613552323232
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5204204271ทำแล้ว 27/10/255910472565048
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5825825825ทำแล้ว 19/06/25615110848379
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5428427427ทำแล้ว 12/02/256111790504949
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5189153192ทำแล้ว 10/04/25612928101010
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5310311311ทำแล้ว 31/10/25613036161414
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5158151149ทำแล้ว 31/10/2559764393936
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5365368367ทำแล้ว 31/10/255910864998
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5267274268ทำแล้ว 31/10/2559105139123112111
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5236259261ทำแล้ว 15/11/25592173414041
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5142152121ทำแล้ว 31/10/2559569606060
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5515514512ทำแล้ว 31/10/255913750282825
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว5176136136ทำแล้ว 18/11/25591388494947
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว5171172172ทำแล้ว 15/11/25597179414141
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5166160139ทำแล้ว 31/10/25592778514646
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8146146146ทำแล้ว 31/10/25592749424242
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5232232232ทำแล้ว 14/11/2559743201711
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5240140134ทำแล้ว 01/02/25626671582222
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5414525579ทำแล้ว 28/10/25597979332720
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว597234280ทำแล้ว 14/09/25614692868376
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5151228304ทำแล้ว 28/10/25599689494948
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5434443391ทำแล้ว 08/02/256121202020
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5129129137ทำแล้ว 29/06/256121894544946
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5177159156ทำแล้ว 28/11/255916162111111
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว5191186188ทำแล้ว 14/11/25593663494949
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว5808274ทำแล้ว 31/10/25595282535353
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179167162ทำแล้ว 31/10/25591641303030
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5170325419ทำแล้ว 15/11/2559232144104102100
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5156148160ทำแล้ว 24/10/25591643221916
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว5146130132ทำแล้ว 31/10/25599105444442
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5416365365ทำแล้ว 15/02/2562272505049
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5129123121ทำแล้ว 31/10/255981127565251
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5127124124ทำแล้ว 21/11/2559143143676566
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5276270265ทำแล้ว 24/10/25612785412925
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5219213202ทำแล้ว 31/10/25593697535353
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51039684ทำแล้ว 18/06/256198100838382
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5768768768ทำแล้ว 28/10/25593335242423
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว51175241ทำแล้ว 25/11/25591578656565
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5173170178ทำแล้ว 28/10/25591367441
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว5126132131ทำแล้ว 18/11/25592375424241
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5134136139ทำแล้ว 08/11/25591093636360
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว9366312320ทำแล้ว 17/07/256167111818180
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว526359ทำแล้ว 17/11/255910951383535
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5179176166ทำแล้ว 31/10/25595680656565
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5184179176ทำแล้ว 31/10/255978353435
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5195187196ทำแล้ว 27/10/25591856474544
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5179167168ทำแล้ว 31/10/25594773585352
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5125134137ทำแล้ว 15/01/256275151111
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5962323ทำแล้ว 31/10/2559138151212
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว5118138137ทำแล้ว 10/10/256131111
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5858474ทำแล้ว 28/10/25596545363636
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5211188171ทำแล้ว 31/10/25598489585857
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5576576576ทำแล้ว 31/10/25599575535344
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51049896ทำแล้ว 31/10/2559669029107
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว511110194ทำแล้ว 30/01/25617675494949
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว6160155149ทำแล้ว 28/11/255958444444
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว5151139120ทำแล้ว 11/11/25591669333331
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7171167170ทำแล้ว 19/06/256111852151514
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว6173176176ทำแล้ว 23/11/25591921777
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5433442433ทำแล้ว 31/10/255978112842020
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5157157157ทำแล้ว 31/10/2559145117707070
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5658642642ทำแล้ว 31/10/25591356833
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5394395395ทำแล้ว 31/10/2559972242222
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว5307297298ทำแล้ว 16/07/25619882544644
รวม 103 อปท.10353725,11124,43824,6891037,2198,8975,4335,0514,880
ข้อมูล ณ 07/08/2563