รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3107159158ทำแล้ว 30/11/2559145252236236236
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6654654654ทำแล้ว 30/12/25591401571578930
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7144148150ทำแล้ว 26/10/2559152134846777
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว81238691ทำแล้ว 31/10/25594038222222
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7332363698ทำแล้ว 23/05/256148159122122122
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว796167159ทำแล้ว 26/07/256172168149149147
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8237255255ทำแล้ว 05/09/25597097838383
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7418645549ทำแล้ว 31/10/25598350424242
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7121129129ทำแล้ว 28/10/25595366433
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว8117111108ทำแล้ว 27/10/25597287736969
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว8192175169ทำแล้ว 09/03/256126112575757
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8290274271ทำแล้ว 28/09/256116107918772
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8222219193ทำแล้ว 31/10/255932164112112103
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7127111110ทำแล้ว 06/12/2561149272616
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8177205237ทำแล้ว 28/10/25596880181817
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว3108114114ทำแล้ว 14/01/25625692811
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5182177175ทำแล้ว 31/10/2559391028575
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว51426362ทำแล้ว 31/10/25595588767675
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8173193155ทำแล้ว 10/11/255911567521820
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว786107131ทำแล้ว 31/10/2559111120958887
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8344344344ทำแล้ว 31/01/25621730181818
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5115172172ทำแล้ว 27/10/255988172162159141
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว7376366366ทำแล้ว 31/10/2559124125113113113
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว8206214185ทำแล้ว 31/10/25592959545453
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5140138138ทำแล้ว 31/10/25592578474747
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8162156155ทำแล้ว 31/01/25612613713298132
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว7144135135ทำแล้ว 31/10/2559128101898584
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7209205250ทำแล้ว 31/10/2559119122525147
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว5174174174ทำแล้ว 27/10/2559103151123121122
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว8218167159ทำแล้ว 31/10/25599272505048
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6250259241ทำแล้ว 22/11/2559166122695250
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7298379376ทำแล้ว 28/06/256191454545
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8806466ทำแล้ว 17/09/25611480727157
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8229194178ทำแล้ว 997410109
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7185195195ทำแล้ว 02/01/256261865911
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6189188188ทำแล้ว 28/10/25596250232316
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8169166162ทำแล้ว 28/10/25592437181818
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8240242242ทำแล้ว 22/06/25613357482115
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5197183179ทำแล้ว 31/10/25591892777777
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8382382382ทำแล้ว 01/02/25622566332725
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7350314319ทำแล้ว 29/11/25594953311
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว5454417393ทำแล้ว 28/11/25592362482928
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7956969ทำแล้ว 31/10/25594052272526
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7160149142ทำแล้ว 2177585858
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7156136109ทำแล้ว 06/06/2561459303030
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว79894101ทำแล้ว 10/11/25595482533636
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว7164165165ทำแล้ว 1884777573
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว791145210ทำแล้ว 09/11/255988133125124125
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7312313313ทำแล้ว 14/01/256231105676566
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว8191184184ทำแล้ว 09/11/25597761433
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8293292294ทำแล้ว 28/10/2559158494849
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7250252252ทำแล้ว 06/04/2561271282828
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8119212183ทำแล้ว 29/06/25613171585858
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว6259266269ทำแล้ว 14/11/25591698737373
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว610911765ทำแล้ว 31/10/25596335212119
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8143149111ทำแล้ว 15/11/255974111
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว811111285ทำแล้ว 17/01/2562242141414
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว3959089ทำแล้ว 31/10/20168689302323
รวม 58 อปท.5839711,80512,15412,208583,6995,2473,6533,2253,113
ข้อมูล ณ 07/08/2563