รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7246214180ทำแล้ว 29/11/2559317384929291
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5823468456ทำแล้ว 31/01/256053492409403391
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว8384383383ทำแล้ว 29/03/2561240113605959
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7208199233ทำแล้ว 01/10/256122669262523
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว71255155ทำแล้ว 20/06/256114458353332
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว5313250252ทำแล้ว 07/11/2560941861058582
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7237241249ทำแล้ว 31/10/25593593686561
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว3225174357ทำแล้ว 31/10/2559149023164
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7163150163ทำแล้ว 28/10/25599553202019
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว7222217214ทำแล้ว 31/10/2559677415119
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7399395390ทำแล้ว 07/11/25612775454543
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9330277271ทำแล้ว 25/10/2561678434236
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6244187195ทำแล้ว 27/11/256195147115115115
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8317515492ทำแล้ว 07/11/25619871666662
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7312298301ทำแล้ว 05/12/2561106226123122105
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7513514514ทำแล้ว 31/10/2559313193170167167
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7169170168ทำแล้ว 28/10/2559772535149
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว6186170166ทำแล้ว 31/10/25594167521
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว5150126117ทำแล้ว 10/11/25593896838182
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7237215215ทำแล้ว 31/10/25592175515151
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5235236236ทำแล้ว 01/10/25597682191815
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6448448448ทำแล้ว 31/10/25599968353533
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7172159148ทำแล้ว 31/10/2559741363636
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7289258258ทำแล้ว 26/11/25611595342828
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว7112141140ทำแล้ว 27/10/255975105757575
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7198199199ทำแล้ว 28/10/255963131313
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว6191189164ทำแล้ว 18/07/256131128928376
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6186107103ทำแล้ว 14/08/2561198080625
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7243243243ทำแล้ว 31/10/255927100818078
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว7334727ทำแล้ว 31/10/255914695523936
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว7550547547ทำแล้ว 31/10/2559442373433
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7151153153ทำแล้ว 23/07/256157252523
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7156124127ทำแล้ว 31/10/256131129113103103
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว5271243243ทำแล้ว 21/05/25611229252525
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5117112115ทำแล้ว 31/10/252981101938684
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7333236229ทำแล้ว 05/09/2561221191140135138
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว7169210166ทำแล้ว 31/10/25598063434240
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8866865865ทำแล้ว 31/10/25597216913210290
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว7610620620ทำแล้ว 31/10/2559215191706563
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7223190186ทำแล้ว 27/10/25594335131313
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว9453491492ทำแล้ว 08/11/25596685787877
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7919090ทำแล้ว 01/10/2561240252523
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว7203186183ทำแล้ว 31/10/255966146111107108
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5161166214ทำแล้ว 18/07/256199115351616
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6219224224ทำแล้ว 31/10/25591097606060
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว5208187185ทำแล้ว 20/11/25611398675555
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว6382718ทำแล้ว 29/06/25611028222115
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7309323312ทำแล้ว 26/11/25614101573333
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7459459459ทำแล้ว 22/10/256131249312322
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7157155155ทำแล้ว 31/10/25593177616058
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7216201200ทำแล้ว 09/10/25611756423737
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7550540541ทำแล้ว 31/10/255912855312727
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7184131129ทำแล้ว 21/11/2559941212121
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7212197192ทำแล้ว 30/11/25599075292925
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5203202202ทำแล้ว 28/11/2559752525148
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7474486486ทำแล้ว 27/10/255992113818181
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7175168155ทำแล้ว 31/10/25593618513364133
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5385395329ทำแล้ว 03/10/2562570222019
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว818114477ทำแล้ว 21/02/256143262625
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7198194191ทำแล้ว 31/10/2559680717071
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7174223211ทำแล้ว 31/10/255967146848481
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว5131124129ทำแล้ว 20/02/256166105402621
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7115105105ทำแล้ว 01/08/256095624056
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8430364240ทำแล้ว 31/10/2559779342828
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว7540538540ทำแล้ว 31/10/25598359444
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7119120113ทำแล้ว 31/10/25591011131009691
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7239281259ทำแล้ว 14/02/25616098696969
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5109110127ทำแล้ว 31/10/25592042343331
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7110172190ทำแล้ว 20/07/25612371656463
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9194144131ทำแล้ว 31/10/25591085535314
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5256244238ทำแล้ว 01/01/25621059777
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว778250262ทำแล้ว 31/10/2559755392423
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7123111109ทำแล้ว 31/10/25599079434339
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7190174164ทำแล้ว 16/10/25615645633
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6185194196ทำแล้ว 28/10/2559106101463434
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7161128132ทำแล้ว 31/10/25597995807741
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7296231274ทำแล้ว 28/10/2559289828182
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว7146145160ทำแล้ว 28/10/25596174414040
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7280277277ทำแล้ว 07/11/2559161505050
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว7227277282ทำแล้ว 23/11/25619283585857
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว5193200197ทำแล้ว 28/10/255930252525
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว5241232233ทำแล้ว 31/10/25591367231010
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5176134197ทำแล้ว 28/10/255980151141414
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7137126126ทำแล้ว 05/11/25612652887
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว5744848ทำแล้ว 20/12/25601677191918
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7259238236ทำแล้ว 31/10/25594450353534
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว5368338337ทำแล้ว 06/08/256182110817171
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7203192176ทำแล้ว 31/10/255918781099
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว787270250ทำแล้ว 31/10/25594696767669
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7319319319ทำแล้ว 28/10/2559128100747267
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5525502484ทำแล้ว 31/10/25594394211513
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7218217217ทำแล้ว 31/10/2559124101717170
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6224210162ทำแล้ว 23/07/25613859382523
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7142131128ทำแล้ว 31/10/25596120847263
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7708708708ทำแล้ว 12/10/2560501118107107105
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7152138125ทำแล้ว 27/10/255957106837169
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7162148146ทำแล้ว 30/05/256015115959587
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7550558558ทำแล้ว 31/10/2559104186158149130
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7378399400ทำแล้ว 21/09/256150102302726
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7504504504ทำแล้ว 31/10/255930100716868
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7135131148ทำแล้ว 30/11/25598152393939
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7136135135ทำแล้ว 28/10/25592222
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7114223223ทำแล้ว 26/01/256188131919191
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว612599102ทำแล้ว 26/10/25594655454545
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว7144143138ทำแล้ว 16/07/256183151010
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7272176176ทำแล้ว 16/11/2561180145625353
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6120106104ทำแล้ว 31/10/2559169167888886
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว5291304319ทำแล้ว 06/08/25612293464646
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7259259259ทำแล้ว 25/11/25599257352927
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7190190191ทำแล้ว 30/11/25592115858580
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว6120101106ทำแล้ว 12/12/256139137171717
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7140140122ทำแล้ว 29/11/25592770707070
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7157153154ทำแล้ว 31/01/2561139105777776
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว7127113107ทำแล้ว 31/10/25592060464646
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7169143139ทำแล้ว 848201513
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7127154154ทำแล้ว 18/11/255944353292929
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว71329293ทำแล้ว 18/09/256181108453636
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6241194208ทำแล้ว 25/11/2559392888885
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว799101101ทำแล้ว 31/10/2559134133545050
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว5777170ทำแล้ว 31/10/25594177717070
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7224228228ทำแล้ว 08/10/25612961403936
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว710811087ทำแล้ว 19/01/256131541222222
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7210220220ทำแล้ว 31/10/255978188171168171
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7178173172ทำแล้ว 26/12/2561953252525
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7280289280ทำแล้ว 01/11/255945135888784
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว513410495ทำแล้ว 31/10/25612848363535
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว7341283271ทำแล้ว 29/11/25593178707066
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7191191191ทำแล้ว 28/10/25591049222120
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7214213213ทำแล้ว 08/11/2559293433535
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว789209211ทำแล้ว 18/11/255937151513
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7127118125ทำแล้ว 12/09/25617198848278
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7174173173ทำแล้ว 31/10/25595686605855
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8274274279ทำแล้ว 28/12/2559163279237237237
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5195166138ทำแล้ว 28/10/25596543
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว7331324266ทำแล้ว 31/10/25597394898989
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7108106105ทำแล้ว 31/10/2559237111
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7558556556ทำแล้ว 29/11/255936172149145142
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว7150149149ทำแล้ว 28/10/2559353353534
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7340340340ทำแล้ว 31/10/2559125179149149146
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว7100103104ทำแล้ว 31/10/25594164575756
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7138134132ทำแล้ว 28/10/25593177666566
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว6233180176ทำแล้ว 09/08/25613070636263
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว5163163149ทำแล้ว 31/10/2559250222221
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7129155154ทำแล้ว 25/06/2561192717171
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว7226186169ทำแล้ว 11/05/25612579504646
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว6686766ทำแล้ว 28/10/25591942282323
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว512410999ทำแล้ว 24/07/2561151312926
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว7273223220ทำแล้ว 31/10/2559350262626
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว5270260260ทำแล้ว 28/10/25591783322723
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7311240248ทำแล้ว 11/11/255933102656565
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7172145136ทำแล้ว 31/10/2559769464645
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว798108116ทำแล้ว 27/10/25593345232323
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว8166219222ทำแล้ว 31/10/25596410101010
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7138143143ทำแล้ว 28/10/25596292605959
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6380380380ทำแล้ว 31/10/25596177666460
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7226233223ทำแล้ว 17/08/256111106868586
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว71057595ทำแล้ว 16/08/25623753514949
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว7389368369ทำแล้ว 1763393939
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7294554554ทำแล้ว 17/11/25591801211029595
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7157156151ทำแล้ว 26/11/25617273717170
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว9310315333ทำแล้ว 28/10/2559252222219
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7323253305ทำแล้ว 31/10/256148922133
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7164117122ทำแล้ว 31/10/25591390585048
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7203198210ทำแล้ว 28/10/255975142907874
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7118140152ทำแล้ว 31/10/25591919171717
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7143137135ทำแล้ว 31/10/255962114282418
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7195148135ทำแล้ว 02/07/2561388595959
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว71019388ทำแล้ว 31/10/255941108939393
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6184185185ทำแล้ว 30/09/2559131119221919
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว7909291ทำแล้ว 29/12/2559321711101
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6244241237ทำแล้ว 31/10/255954120908986
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5185181164ทำแล้ว 31/10/25595091818179
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว7181177204ทำแล้ว 31/10/255992134948686
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8293292286ทำแล้ว 31/10/255991145616160
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7196187170ทำแล้ว 01/07/2561101077
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7233233224ทำแล้ว 31/10/2559559343434
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7317317317ทำแล้ว 29/11/25592040232123
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8178168172ทำแล้ว 31/10/255950112757473
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7428468469ทำแล้ว 27/10/25592667312931
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7255255255ทำแล้ว 24/07/25611190545454
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว7238263218ทำแล้ว 31/10/25599317411711799
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว714110699ทำแล้ว 31/10/2561162535252
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7340272274ทำแล้ว 09/08/256180126351818
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7319269255ทำแล้ว 26/12/2561862765
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7535151ทำแล้ว 06/08/25612623666
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว74610689ทำแล้ว 26/02/256113284494647
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7895554ทำแล้ว 31/10/255928102868685
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว5185185185ทำแล้ว 31/10/255914567444444
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5233209210ทำแล้ว 10/11/25594145636256
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5262174175ทำแล้ว 31/07/25611315776
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7268234227ทำแล้ว 15/02/256128118666665
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4171291261ทำแล้ว 31/10/25598164145145145
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว8304283268ทำแล้ว 27/09/25617274232221
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7154153152ทำแล้ว 27/10/25597882545352
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว7106103103ทำแล้ว 13/09/25614464525250
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว6137131126ทำแล้ว 25/11/25594271505046
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5236236236ทำแล้ว 28/09/25611056272221
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว7300296297ทำแล้ว 28/10/25594661444343
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7132144110ทำแล้ว 29/06/25613105828281
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7158158158ทำแล้ว 31/10/255941282827
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7184181163ทำแล้ว 15/02/25621274363232
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6209178174ทำแล้ว 11/04/2561172106908683
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 26/10/25596381515150
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว7161151153ทำแล้ว 31/10/25591956303030
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว7167113100ทำแล้ว 08/08/256181727272
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว6253253253ทำแล้ว 31/10/255910343373737
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8214284228ทำแล้ว 26/11/25615868534747
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7165183182ทำแล้ว 31/10/25616103777372
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7239239239ทำแล้ว 02/01/25622648252525
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7229229229ทำแล้ว 30/10/2559854373535
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 26/10/2559115116909087
รวม 211 อปท.2111,40348,13346,89646,33221112,38318,97212,03111,34010,963
ข้อมูล ณ 07/08/2563