รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6454450446ทำแล้ว 30/12/2559449250218218218
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5652651651ทำแล้ว 19/04/2562315130232323
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว6133105109ทำแล้ว 25/09/256130135515145
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว6310310310ทำแล้ว 31/10/25596013210310395
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6301199191ทำแล้ว 03/07/25611560606060
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6117112150ทำแล้ว 04/12/256110116107103102
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8239181171ทำแล้ว 19/09/2561178444444
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6319319320ทำแล้ว 07/09/25622054404039
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5289276266ทำแล้ว 08/08/2561126494949
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว22434434434ทำแล้ว 25/05/256111239262626
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว8686662ทำแล้ว 31/10/25592547252423
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 14/06/25621762555
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8156137135ทำแล้ว 14/11/2559107191918
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6183185164ทำแล้ว 29/11/25594585424238
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5615453ทำแล้ว 31/10/255912888
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6115116121ทำแล้ว 31/10/255913666
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7828282ทำแล้ว 30/10/25611428191918
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว6179160126ทำแล้ว 31/10/255983108636361
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7767741741ทำแล้ว 31/10/256143242424
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6198378370ทำแล้ว 14/05/256235161616
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว6248248248ทำแล้ว 31/10/2559191747468
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6544573569ทำแล้ว 19/09/2562637161616
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6307354354ทำแล้ว 28/10/25596390343432
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว7488791ทำแล้ว 31/07/25613230555
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว61019494ทำแล้ว 20/04/25615861474745
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7290290290ทำแล้ว 31/10/25593332232322
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7233196108ทำแล้ว 5325232323
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6444036ทำแล้ว 15/08/25617583595352
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8752756709ทำแล้ว 31/10/255932849363636
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว7276278278ทำแล้ว 15/11/25594232151515
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว714310381ทำแล้ว 15/11/25594671333330
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 16/05/256248313130
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7307770ทำแล้ว 21/05/2562730999
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7148141135ทำแล้ว 28/10/2559152516169
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6265257251ทำแล้ว 25/10/256113676484847
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว8472119ทำแล้ว 19/09/256112121212
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7199182145ทำแล้ว 14/11/25591940272720
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว71126566ทำแล้ว 30/10/25615115474735
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9263263263ทำแล้ว 30/11/25598150343434
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9386452452ทำแล้ว 31/10/2559143101858585
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6497394428ทำแล้ว 29/09/2560626161616
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8380323325ทำแล้ว 26/09/2561100242421
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว7437371365ทำแล้ว 31/07/2561178114292928
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 07/11/25591939342928
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8248248248ทำแล้ว 30/11/2559341323232
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว71548383ทำแล้ว 15/08/256163636350
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว7397396396ทำแล้ว 22/11/2559142212118
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว7196196196ทำแล้ว 31/10/25592539323132
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6633536533ทำแล้ว 13/09/25621450111111
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว41679112ทำแล้ว 11/01/256241340292524
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7234217215ทำแล้ว 31/10/25591968666665
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว5134122116ทำแล้ว 31/10/25595178666664
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว7271271271ทำแล้ว 31/10/255915141413
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว298104104ทำแล้ว 31/10/25592257371110
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว5107108107ทำแล้ว 26/10/25591757252524
รวม 55 อปท.5537414,00413,45113,118553,1073,5872,1212,0741,979
ข้อมูล ณ 06/08/2563