รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5500423414ทำแล้ว 10/08/2561190211
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6233169152ทำแล้ว 12/12/256141162584242
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว6303299292ทำแล้ว 28/10/25593524232121
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7222156144ทำแล้ว 21/11/256178886
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6180165152ทำแล้ว 29/12/25597639131313
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6269267266ทำแล้ว 07/11/2559481474745
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว7145132115ทำแล้ว 28/11/25591361393938
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8987777ทำแล้ว 01/11/256198606060
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว5808072ทำแล้ว 29/03/25611319111
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว522113994ทำแล้ว 15/12/2659151101737172
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7500501501ทำแล้ว 29/12/255910111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7310323326ทำแล้ว 01/10/25615219204203201
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6957773ทำแล้ว 31/10/255914594828282
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5263277263ทำแล้ว 30/04/25611085585857
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6949497ทำแล้ว 31/01/256026711411
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว5225215210ทำแล้ว 30/11/2559870383837
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 30/11/25595879241311
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6120113121ทำแล้ว 31/07/2561147024218
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6300389387ทำแล้ว 28/09/256114109545442
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6185162156ทำแล้ว 07/06/2561106183132132131
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5506506506ทำแล้ว 30/05/256136332928
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6468471470ทำแล้ว 31/10/255922193747474
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4187151151ทำแล้ว 31/10/255981505047
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5171316315ทำแล้ว 14/11/2559105979794
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว6469455429ทำแล้ว 31/10/255936363636
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8149136125ทำแล้ว 12/09/25612346665
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5340374414ทำแล้ว 12/12/2561205116474428
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6161209209ทำแล้ว 31/10/25591359313130
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8979492ทำแล้ว 30/11/256057433311
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว8878282ทำแล้ว 28/11/2559831262625
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว5139135122ทำแล้ว 20/12/2559111115443636
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว6989997ทำแล้ว 12/11/256110575606060
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว4844747ทำแล้ว 10/04/2561229999
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว6399396396ทำแล้ว 30/11/25595765535252
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6142373190ทำแล้ว 31/12/255914378616161
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5263260260ทำแล้ว 18/09/25612746414041
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว6808267ทำแล้ว 01/10/256139292928
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6252282283ทำแล้ว 31/05/2561490828177
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5316311273ทำแล้ว 30/11/25597674696969
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6763553546ทำแล้ว 18/04/25621311019511
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว61259481ทำแล้ว 01/08/2561188747373
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว61556763ทำแล้ว 31/10/25591175696157
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว5999191ทำแล้ว 01/08/2561222111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6307213218ทำแล้ว 28/10/255912762353431
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว9453453453ทำแล้ว 16/11/25594064111
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว5655859ทำแล้ว 13/03/25605456301918
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว510811299ทำแล้ว 31/10/255987121117117117
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6165167166ทำแล้ว 06/08/2561151454544
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 19/12/25601688611
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว6170182178ทำแล้ว 15/11/2559426211
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว779149147ทำแล้ว 31/10/25594194757574
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5231232234ทำแล้ว 31/10/25595261514949
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว6152155158ทำแล้ว 15/11/255971696969
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7511511511ทำแล้ว 06/03/256219787252525
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8164155154ทำแล้ว 25/10/25611252554
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว52038687ทำแล้ว 25/04/256178100111
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9188147122ทำแล้ว 25/02/256276616161
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6244244246ทำแล้ว 29/09/255922762454545
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6189142141ทำแล้ว 31/10/2559568211816
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว7286281277ทำแล้ว 18/11/2559273585856
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5999087ทำแล้ว 28/09/25595371463337
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5242269269ทำแล้ว 11/04/25619278474747
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7794949ทำแล้ว 28/11/255971575756
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5282282282ทำแล้ว 21/11/25595952111
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6160263263ทำแล้ว 15/09/25595108888787
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9329268242ทำแล้ว 03/08/256125130126125125
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว9184130107ทำแล้ว 07/12/256112026111
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว7899090ทำแล้ว 01/08/25614934111
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว6194205199ทำแล้ว 29/11/25592590656565
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8147147147ทำแล้ว 31/10/256145434343
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7256257257ทำแล้ว 16/06/2560184105111
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6541501500ทำแล้ว 20/06/25614436101010
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6220220220ทำแล้ว 31/10/255934313131
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว9737373ทำแล้ว 15/11/255957692687
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว6337337337ทำแล้ว 30/11/255910356292626
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6359359359ทำแล้ว 31/10/25593073545451
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6286309309ทำแล้ว 27/10/2559554313131
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6726567ทำแล้ว 10/11/255922541171313
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว7121118105ทำแล้ว 09/10/2561159124108105104
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7240254256ทำแล้ว 37128838383
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7446448448ทำแล้ว 09/07/256179317118
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5103109101ทำแล้ว 03/12/256117522
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6604604604ทำแล้ว 27/10/2559752988
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว7240239240ทำแล้ว 28/10/255925111
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 31/10/255915141413
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 31/10/255923333
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4239240240ทำแล้ว 30/11/255926222
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว71059786ทำแล้ว 22/06/256112488111
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6400375363ทำแล้ว 23/11/255913792555454
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5178130112ทำแล้ว 01/08/25611630111
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว51009094ทำแล้ว 27/07/25611268292523
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว5122122120ทำแล้ว 07/11/25597147464638
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว8242017ทำแล้ว 15/11/255910345171616
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5260259258ทำแล้ว 27/09/256221111
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว7126134131ทำแล้ว 13/03/256111635343434
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว5385330325ทำแล้ว 30/04/25612872111
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว6657973ทำแล้ว 15/06/25614956515047
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6140167147ทำแล้ว 02/07/256145492412
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6136133131ทำแล้ว 31/10/25597580676765
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว6201158137ทำแล้ว 31/10/2559384272222
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว7112110111ทำแล้ว 31/10/25595175706563
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว520722277ทำแล้ว 11/06/25613559383632
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6120186183ทำแล้ว 31/10/255977494848
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6373149316ทำแล้ว 01/10/25618319111
รวม 104 อปท.10463623,06622,27821,6651045,3217,1204,1903,8293,722
ข้อมูล ณ 07/08/2563