รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5823708598ทำแล้ว 30/12/2559161179145145145
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5310216204ทำแล้ว 30/11/255911111919182
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5236220215ทำแล้ว 12/01/256015104626161
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6131313ทำแล้ว 31/10/25597427111
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7136132146ทำแล้ว 10/04/256012488807980
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว6242212216ทำแล้ว 29/12/25592187955
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5130132129ทำแล้ว 18/11/255996104918790
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6161118118ทำแล้ว 30/11/25592819111
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5137277301ทำแล้ว 30/11/256113136132113111
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว5173173173ทำแล้ว 28/10/25594496525249
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว4380390348ทำแล้ว 11/09/256192133525050
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5111111111ทำแล้ว 31/03/25602377111
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6217220220ทำแล้ว 28/10/25595108707069
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5244234238ทำแล้ว 28/10/255949287313031
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5183179188ทำแล้ว 31/10/2559112104616058
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5455151ทำแล้ว 26/02/256243301244
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12207208208ทำแล้ว 30/11/2559965602620
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5143130147ทำแล้ว 31/10/25591661131313
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว5307273273ทำแล้ว 07/08/256171120111
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5176170171ทำแล้ว 31/10/25591451001495
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3203195206ทำแล้ว 01/08/2561113515040
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว5184159156ทำแล้ว 14/08/25614017311
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว41009880ทำแล้ว 31/10/2559252363533
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5159154129ทำแล้ว 30/11/25593058484845
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5297291297ทำแล้ว 10/11/25594152373736
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4265264266ทำแล้ว 31/10/255947116928981
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5767687ทำแล้ว 21/07/25603569877
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว5209215185ทำแล้ว 07/01/25621574363634
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4233130129ทำแล้ว 14/01/25623057312726
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4429300300ทำแล้ว 01/10/25604133747473
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว41039494ทำแล้ว 25/10/2559757342219
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5145109103ทำแล้ว 31/10/25594368212121
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5283835ทำแล้ว 12/01/25615868544545
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4252250251ทำแล้ว 31/10/2559601111
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว5149151150ทำแล้ว 13/06/256238101011
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว569137137ทำแล้ว 24/07/25614598919190
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว5139138130ทำแล้ว 31/10/255951123929286
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4176177176ทำแล้ว 25/10/25591410644
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4160161161ทำแล้ว 31/10/255922182104101100
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว6667089ทำแล้ว 30/11/25592111
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว5293176174ทำแล้ว 02/08/256253134676664
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5239188208ทำแล้ว 22/05/25621437101010
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6636262ทำแล้ว 31/10/25595962414141
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5271271271ทำแล้ว 31/10/25591001241077070
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7154186186ทำแล้ว 01/12/255948212121
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4143131136ทำแล้ว 30/11/25591741262423
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4818181ทำแล้ว 31/10/25591161122
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว5899494ทำแล้ว 25/07/25613787535353
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4155155155ทำแล้ว 30/11/25592669303030
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5201203179ทำแล้ว 12/12/2561359232323
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4251249237ทำแล้ว 12/10/25614764101010
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว51494746ทำแล้ว 40129878586
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5313327327ทำแล้ว 12/09/25615193807977
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8391263246ทำแล้ว 03/08/25611574555040
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5423422422ทำแล้ว 31/10/255977111111
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 31/10/25591831181716
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5124112114ทำแล้ว 28/10/255922111
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5918484ทำแล้ว 01/12/2559253393937
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6225225225ทำแล้ว 10/05/2561810111
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4230227206ทำแล้ว 28/10/2559274494947
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว510110481ทำแล้ว 31/10/25595893656565
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5206213213ทำแล้ว 08/02/25623859413636
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว6281281281ทำแล้ว 31/05/25613148211
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว699101101ทำแล้ว 03/05/256011111
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8228228228ทำแล้ว 01/10/25616179484843
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7214208208ทำแล้ว 31/10/25591379646058
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว6165156151ทำแล้ว 30/11/25593111
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว5137137137ทำแล้ว 31/10/25593634101
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4145132130ทำแล้ว 55131565554
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว51789393ทำแล้ว 20/04/256148862812
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5307287288ทำแล้ว 14/11/2559135763999
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5146125126ทำแล้ว 30/11/25595575505050
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4137187189ทำแล้ว 26/12/256181026310
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5186190188ทำแล้ว 11/11/2559659111
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว7382526ทำแล้ว 11/11/255910343271818
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5165165165ทำแล้ว 31/10/255959313131
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5635954ทำแล้ว 31/10/2559251111
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4314314314ทำแล้ว 28/11/25599661111
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13334334334ทำแล้ว 25/10/25592550262423
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4445445445ทำแล้ว 31/10/2561315321
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว8274278278ทำแล้ว 30/12/25597318610310399
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว5167169169ทำแล้ว 27/12/25595297929291
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5192193193ทำแล้ว 17/09/256117372412
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 01/08/256185791711
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4647774ทำแล้ว 31/10/2559253111
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5206185148ทำแล้ว 07/08/2561112145444
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5929494ทำแล้ว 15/11/25594967423938
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว789101102ทำแล้ว 25/11/25594665525251
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5187167167ทำแล้ว 16/05/256115434292929
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว4193193193ทำแล้ว 31/05/256052111
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4356356355ทำแล้ว 27/10/25598657503331
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5205143139ทำแล้ว 31/10/25591092737371
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว5939493ทำแล้ว 29/11/25597463343433
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4643941ทำแล้ว 27/04/256152464645
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6229229229ทำแล้ว 26/10/255928114979696
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6180166160ทำแล้ว 19/12/2559250153118113104
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4646161ทำแล้ว 28/10/25597993412421
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4236334331ทำแล้ว 31/10/25592527111
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5202199198ทำแล้ว 27/02/25608950414140
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว11985767ทำแล้ว 06/08/256153424242
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว6376346346ทำแล้ว 14/11/255942111
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5171165165ทำแล้ว 01/08/256125744711
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว61078989ทำแล้ว 10/11/25592062585557
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4847471ทำแล้ว 31/10/25592646433535
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5889692ทำแล้ว 28/10/25596578444443
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5251252251ทำแล้ว 26/10/2559320111
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5154149146ทำแล้ว 08/11/25595919111
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 31/10/255981111
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว5359408368ทำแล้ว 15/11/2559946111110
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4998681ทำแล้ว 16/10/2560247312930
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6316316316ทำแล้ว 28/10/25593447111
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว5215186149ทำแล้ว 25/11/25596383646464
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว5912912912ทำแล้ว 25/11/25594073161413
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว5504850ทำแล้ว 28/12/2559138115848376
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4264281229ทำแล้ว 31/10/2559126174103103102
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5360353351ทำแล้ว 30/10/25591693503332
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4200198198ทำแล้ว 5104343433
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว51158687ทำแล้ว 22/02/25623924611
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7237221220ทำแล้ว 01/10/2559149106464241
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4141141141ทำแล้ว 26/12/25612111
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว597106109ทำแล้ว 14/11/255912565333124
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4169157176ทำแล้ว 05/10/2561378393935
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว8252284277ทำแล้ว 30/11/25597351077
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว5338340341ทำแล้ว 25/11/255986152333230
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว5412412412ทำแล้ว 25/07/2561127303030
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4147146156ทำแล้ว 15/06/25614263373636
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว5808080ทำแล้ว 25/10/256031096111
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5145146146ทำแล้ว 31/10/25591201213533
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว511310993ทำแล้ว 31/10/2559464464544
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว6432720ทำแล้ว 11/11/25591111
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5807986ทำแล้ว 15/11/25591056181313
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว7337337337ทำแล้ว 14/11/255950942632
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5106109109ทำแล้ว 31/10/25593466606059
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6373369367ทำแล้ว 28/10/2559381311
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว5635151ทำแล้ว 28/10/255917151010
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5123123123ทำแล้ว 26/10/25598146111
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4713717722ทำแล้ว 12/06/256117467424242
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว5135122104ทำแล้ว 25/11/2559543243
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5129123153ทำแล้ว 31/10/255938232213
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 04/11/255982111
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5219256263ทำแล้ว 30/11/25613111
รวม 141 อปท.14173527,76326,70426,3211416,2869,9015,1354,5034,363
ข้อมูล ณ 06/08/2563