รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61,6061,5651,547ทำแล้ว 16/07/2561563634530392379
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว14328256237ทำแล้ว 24/07/256148189167167167
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8227170137ทำแล้ว 19/10/256198108878684
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว71239692ทำแล้ว 16/10/256194272323
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5619619619ทำแล้ว 14/10/25599361613661
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5124154135ทำแล้ว 08/08/25612764373635
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว4167166166ทำแล้ว 31/10/25594046202016
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว10578574570ทำแล้ว 23/11/2561336228999897
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว7412401396ทำแล้ว 08/08/25618833333333
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7206194193ทำแล้ว 25/10/25613259393129
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5226243243ทำแล้ว 09/11/2559859811
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว11289289289ทำแล้ว 08/08/25615986706868
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5103103103ทำแล้ว 30/10/256111841
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5216167165ทำแล้ว 08/06/256174888
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว7959289ทำแล้ว 24/10/2559775565653
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว1505050ทำแล้ว 20/07/256121411
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว4303303302ทำแล้ว 30/11/25592070282413
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว7127114112ทำแล้ว 31/10/2559983212121
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6219216215ทำแล้ว 23/11/25595108959488
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8244239235ทำแล้ว 24/12/25594369313023
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6441441441ทำแล้ว 15/11/25592560171716
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว8131131131ทำแล้ว 02/08/25614468411
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5434484494ทำแล้ว 18/09/2561199128737372
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8264255217ทำแล้ว 26/06/256143383838
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว6427426426ทำแล้ว 1721111111
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5292301301ทำแล้ว 20/11/256131955
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว7444ทำแล้ว 11/09/25612310721
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8712222ทำแล้ว 31/10/2559149121212
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9350328322ทำแล้ว 31/10/255910582792827
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8285332368ทำแล้ว 01/10/25611612111111
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว4326324324ทำแล้ว 28/10/255923551211
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4200200200ทำแล้ว 31/10/25593365222222
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6161163163ทำแล้ว 15/11/25591249434343
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว6226226226ทำแล้ว 22/10/25615476303030
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว8302271250ทำแล้ว 19/09/25611101585749
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6422370316ทำแล้ว 29/06/25611596707070
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว676113100ทำแล้ว 01/08/25614684433940
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7240237213ทำแล้ว 31/10/25592355151515
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว4387386348ทำแล้ว 28/09/256117783112
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6415417416ทำแล้ว 20/11/256216935111
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว5573570561ทำแล้ว 06/12/2561664303029
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว6255116ทำแล้ว 06/12/25612257232323
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6165158160ทำแล้ว 14/10/25596565464645
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7257257257ทำแล้ว 11/06/25613317666
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7858180ทำแล้ว 14/09/25616022202020
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว511110480ทำแล้ว 30/10/25619372494848
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6310250172ทำแล้ว 06/07/256115178383736
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61259185ทำแล้ว 28/10/25596278141411
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4585959ทำแล้ว 11/11/25596236121111
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว7140139130ทำแล้ว 28/10/255917077201918
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 25/11/25593748232114
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4110119119ทำแล้ว 27/10/255911765
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5727882ทำแล้ว 10/08/2561261399
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7491491491ทำแล้ว 08/03/256131121111
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7389394394ทำแล้ว 19/07/2561323104858585
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8567573573ทำแล้ว 26/06/256119639191818
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5152136131ทำแล้ว 28/10/25591171525250
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5132114113ทำแล้ว 14/11/2561358463938
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว6696697698ทำแล้ว 04/12/25612133202020
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5413399399ทำแล้ว 30/11/2559557404040
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5124120122ทำแล้ว 27/10/25591372454443
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7378378378ทำแล้ว 20/07/25611516522
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7645521470ทำแล้ว 28/10/25597271204203203
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6295295295ทำแล้ว 31/10/255977626261
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6675675675ทำแล้ว 12/11/256112343313131
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6173183183ทำแล้ว 01/10/25613424161616
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9258242229ทำแล้ว 24/09/25615352111
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว61059184ทำแล้ว 28/10/25591861272725
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6247246247ทำแล้ว 14/11/25611998776
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7263263263ทำแล้ว 06/08/25611455222120
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว447198198ทำแล้ว 11/06/256178125119119118
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7386362231ทำแล้ว 30/11/256115217777
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว4707070ทำแล้ว 09/02/25612869575757
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7495465464ทำแล้ว 10/08/2561118117321
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5313328327ทำแล้ว 28/10/2559569393939
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5456455454ทำแล้ว 04/11/2561327115121212
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6267192182ทำแล้ว 15/06/256151412656
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4472474467ทำแล้ว 31/07/256162282825
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว52669175ทำแล้ว 30/06/256137111
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 31/10/25594050131313
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว5180112121ทำแล้ว 23/04/256162101010
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7545960ทำแล้ว 26/11/25613056363636
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6204205205ทำแล้ว 10/11/2559308132655857
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6251251251ทำแล้ว 16/05/2561141201717
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว6190136133ทำแล้ว 03/08/2561568504637
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5216235232ทำแล้ว 31/10/25611651494948
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7242195195ทำแล้ว 30/10/2561469565651
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8289289289ทำแล้ว 1392201819
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6255255255ทำแล้ว 31/10/255941111
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 07/11/255910222
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7248233227ทำแล้ว 15/06/25614958474747
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6285305214ทำแล้ว 20/07/256156105574646
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4120122116ทำแล้ว 31/07/25615169454443
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7124101101ทำแล้ว 28/10/25594845322929
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7528529529ทำแล้ว 13/11/25613632088
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 21/11/2561215141414
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5213218217ทำแล้ว 10/11/25595571484846
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6210205173ทำแล้ว 31/10/255944201917
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7196172155ทำแล้ว 25/08/25603756262621
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6364295286ทำแล้ว 28/06/25619264585856
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว5280282282ทำแล้ว 10/08/2561664422
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7925654ทำแล้ว 14/11/256128115141414
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6171192174ทำแล้ว 18/06/256156111
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7272267265ทำแล้ว 28/10/255923721198
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6169206208ทำแล้ว 21/11/256147171937745
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว8175180180ทำแล้ว 31/10/25593797797879
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว81115455ทำแล้ว 06/07/2561238777
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5236237237ทำแล้ว 30/06/25612571282828
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว5266272264ทำแล้ว 03/11/255953672911
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว6209172172ทำแล้ว 30/04/256121130303030
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7181181181ทำแล้ว 07/08/256110291111
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5213213213ทำแล้ว 31/10/255911965
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6999689ทำแล้ว 30/11/25601532232321
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว5340340340ทำแล้ว 18/11/25597866533027
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6235206223ทำแล้ว 25/04/2561284625757
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว7199199199ทำแล้ว 25/10/255974777
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8265272271ทำแล้ว 10/11/25597575161513
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว610410195ทำแล้ว 01/10/2561854302927
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 31/10/25594675602213
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7197142142ทำแล้ว 31/10/255942222
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว8534534534ทำแล้ว 15/11/25595389111
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7137137137ทำแล้ว 31/10/2559551210107
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6367362357ทำแล้ว 28/10/255952104353533
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 01/10/256112611054
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5391391391ทำแล้ว 18/06/25613847343433
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5111110109ทำแล้ว 01/08/25616285434343
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5212214214ทำแล้ว 18/11/2559448444
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6110110110ทำแล้ว 18/06/256115888
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6339324356ทำแล้ว 10/10/256110641888
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5179142134ทำแล้ว 16/01/256153303030
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4190190193ทำแล้ว 15/12/255953444244
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว7488488488ทำแล้ว 31/10/255958191911
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6229208217ทำแล้ว 11/11/255923126141414
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว7939696ทำแล้ว 30/11/25596732998
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4492492492ทำแล้ว 13/11/2561425242424
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9292519ทำแล้ว 27/09/25612320202020
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว6185132132ทำแล้ว 7107424039
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว7235247247ทำแล้ว 28/10/255933111757575
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6258290252ทำแล้ว 09/08/256140131111111111
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8394393384ทำแล้ว 27/04/2561136111
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3301304304ทำแล้ว 14/11/256112313141413
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5651649647ทำแล้ว 31/10/255964120104104101
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5134136136ทำแล้ว 14/11/25597949955
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7204175174ทำแล้ว 28/10/25592374272521
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว6114102104ทำแล้ว 31/10/25593141313029
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6434434434ทำแล้ว 31/10/25598248171715
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6323323322ทำแล้ว 15/11/25591818171515
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6233232231ทำแล้ว 31/10/25596165222222
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6176157160ทำแล้ว 29/10/2559153343434
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7263259259ทำแล้ว 19/02/2561155383738
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7507381316ทำแล้ว 31/10/2559889747374
รวม 151 อปท.15192840,03138,41737,5161517,76510,7505,4784,9104,750
ข้อมูล ณ 07/08/2563