รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6814727705ทำแล้ว 23/07/2561722144125104120
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6330296293ทำแล้ว 28/11/2559324309287269270
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6226216216ทำแล้ว 26/05/2561491444
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7420455456ทำแล้ว 31/10/2560371687
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7137119114ทำแล้ว 31/10/255942272727
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6242221206ทำแล้ว 22/11/255917159868685
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6333333333ทำแล้ว 30/11/255912731099
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว12241241241ทำแล้ว 31/10/255949114434140
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 31/10/2559127949386
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว7217217217ทำแล้ว 28/09/256163151313
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6202190190ทำแล้ว 31/10/25612767676765
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6342342342ทำแล้ว 28/11/25591627171717
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8392298298ทำแล้ว 02/09/2562108811
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว7342341341ทำแล้ว 15/01/256227442674
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6395398398ทำแล้ว 17/09/2561395323232
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6107136141ทำแล้ว 29/11/255940110979795
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6218234223ทำแล้ว 31/10/25591736242424
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว612610288ทำแล้ว 02/08/2561155146919190
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7223224224ทำแล้ว 22/06/256135141414
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5160121118ทำแล้ว 31/10/2559305124110109102
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5223224223ทำแล้ว 13/12/25602164434343
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7199214225ทำแล้ว 10/01/25625227212121
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6309272249ทำแล้ว 31/10/2559263161515
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว6371352307ทำแล้ว 24/08/256127212116
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7163173139ทำแล้ว 29/11/25591050911
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว7697070ทำแล้ว 13/07/256011656411
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7223106101ทำแล้ว 28/10/2559107535353
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8219228228ทำแล้ว 06/12/25618760161515
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6276216207ทำแล้ว 31/10/255932150626262
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7205138136ทำแล้ว 30/06/256168776
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6264169162ทำแล้ว 18/07/256117103949494
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7176175175ทำแล้ว 10/08/2561337191210
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7272272271ทำแล้ว 31/10/2559692733
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7438438438ทำแล้ว 31/10/25592146222120
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว515110779ทำแล้ว 11/06/2561453505050
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6173173173ทำแล้ว 31/10/25601739333333
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5149149149ทำแล้ว 26/10/256118121212
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5219219219ทำแล้ว 31/10/25595468545352
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5311311311ทำแล้ว 24/09/256136282828
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7592592592ทำแล้ว 29/09/256020360343434
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7290336335ทำแล้ว 04/05/256130460423636
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6257242234ทำแล้ว 30/11/255952999
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6120135179ทำแล้ว 01/10/25611234282727
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว5324334334ทำแล้ว 01/10/256179313055
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 31/10/2559303333
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5507510510ทำแล้ว 25/09/25612242181212
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว6190165167ทำแล้ว 31/10/2559766943
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6458274176ทำแล้ว 10/08/256196595746
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6117109104ทำแล้ว 31/10/255910965212121
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5167199179ทำแล้ว 31/10/25591469595958
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6212170126ทำแล้ว 11/09/2562434191919
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 31/10/25598271646259
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5111121121ทำแล้ว 07/08/2561135113605751
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5110314213ทำแล้ว 31/10/255936103868585
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5939292ทำแล้ว 31/10/2559110109938685
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7432437437ทำแล้ว 31/10/255910159333232
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6545454ทำแล้ว 30/05/2562733221820
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว663231133ทำแล้ว 29/06/25611462151312
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7177164179ทำแล้ว 09/09/256221171615
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61549845ทำแล้ว 12/02/256110665545445
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6185159159ทำแล้ว 17/05/25617837222
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5146150134ทำแล้ว 15/05/25619077282828
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6494493494ทำแล้ว 22/08/256184145423433
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6111104106ทำแล้ว 09/08/2561125108939187
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5212214213ทำแล้ว 08/08/256165515151
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6188188187ทำแล้ว 31/01/256222431292924
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 03/09/256213311
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว5130121120ทำแล้ว 30/11/255912672494948
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6196241202ทำแล้ว 31/10/2559100544133
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8544544544ทำแล้ว 28/11/25594209211
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6189207205ทำแล้ว 31/10/25598062565655
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6685446ทำแล้ว 29/09/25603544242424
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8182186179ทำแล้ว 01/10/256112162606058
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว8276273270ทำแล้ว 07/02/25621821711
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6631631631ทำแล้ว 27/06/256120733101010
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7330332332ทำแล้ว 28/10/25596283686765
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6236252251ทำแล้ว 17/10/2561954353534
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว15147113193ทำแล้ว 19/10/25601527999
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9179179179ทำแล้ว 19/09/2561540313031
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7213214215ทำแล้ว 27/10/25591051292217
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7490490490ทำแล้ว 13/10/25591929242424
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6191179176ทำแล้ว 27/04/256181441011
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว5196176167ทำแล้ว 25/07/256041312929
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6141124126ทำแล้ว 24/07/256210451282422
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว71019391ทำแล้ว 31/10/255979515149
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว8199199199ทำแล้ว 24/10/256151262624
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6330167167ทำแล้ว 12/01/256179737372
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 12/10/256061252222
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว7271272272ทำแล้ว 28/10/25592295251817
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6221203202ทำแล้ว 10/09/2562214999
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61539898ทำแล้ว 02/11/255960141413
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7318318317ทำแล้ว 28/10/255933105696766
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว9252287286ทำแล้ว 19/07/25617777
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7177169170ทำแล้ว 27/10/255919161616
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7408344361ทำแล้ว 31/10/255919982363636
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6355355354ทำแล้ว 18/04/2560394150292929
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3155160142ทำแล้ว 31/10/25592157101010
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5237230175ทำแล้ว 15/08/256111858373737
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6149155125ทำแล้ว 29/06/256167585349
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7282282282ทำแล้ว 13/11/2561170191919
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6501502502ทำแล้ว 28/10/102823102191918
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว5259264227ทำแล้ว 10/08/256167333
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว7403408407ทำแล้ว 28/10/255919116838382
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9225230231ทำแล้ว 28/10/255961153277
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8321278291ทำแล้ว 05/11/25613786616059
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6175167136ทำแล้ว 28/10/25591844887
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว561167167ทำแล้ว 22/09/25602454525149
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7361361361ทำแล้ว 28/11/255979111
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว7262338356ทำแล้ว 19/10/2561569383832
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 26/12/255955111111
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7128171177ทำแล้ว 30/11/255914101010
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8191245182ทำแล้ว 31/05/2559111663153
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5749671442ทำแล้ว 10/11/25591280595955
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6330331331ทำแล้ว 31/10/2559344112726565
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6191112102ทำแล้ว 15/11/25597777
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6381381381ทำแล้ว 14/12/256128222121
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว846106106ทำแล้ว 25/11/255935423222
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5334334334ทำแล้ว 28/11/2559101011
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว5144137141ทำแล้ว 31/10/255977106929088
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว5249250250ทำแล้ว 31/10/255927445232322
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7289289289ทำแล้ว 08/10/25611371465
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7212181181ทำแล้ว 20/07/2561755241818
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7241182167ทำแล้ว 31/10/2559770454545
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6310310310ทำแล้ว 03/05/2562141555
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6265265265ทำแล้ว 31/10/2559248242424
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6307303303ทำแล้ว 28/10/25599586686763
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว811810992ทำแล้ว 26/12/256010611643
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว4254243239ทำแล้ว 30/11/255972118171717
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6191196197ทำแล้ว 15/08/256174141313
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6260268267ทำแล้ว 28/10/25592724643
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว6198193190ทำแล้ว 31/10/255912141544
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว5587588588ทำแล้ว 12/02/256220174353334
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว7125128121ทำแล้ว 29/06/256164444444
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว66790102ทำแล้ว 29/11/25592344231616
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6301295301ทำแล้ว 11/02/25622040222222
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6262234204ทำแล้ว 03/04/2562255108101010
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว71159594ทำแล้ว 31/10/25614433111
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7241311295ทำแล้ว 03/09/256241510910
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว5939292ทำแล้ว 03/08/25612371353535
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8127127127ทำแล้ว 55474746
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5172172172ทำแล้ว 26/10/255962100878786
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6726760ทำแล้ว 27/02/25611345212121
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว6196127104ทำแล้ว 17/09/25612836202020
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6237214200ทำแล้ว 26/06/2561322442
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7514516515ทำแล้ว 02/11/2561182222
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว7366319316ทำแล้ว 18/06/2561703171731315
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว615412272ทำแล้ว 15/08/256112494707070
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5324324325ทำแล้ว 25/04/256116261133
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7199161136ทำแล้ว 18/11/2559449811
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6189157146ทำแล้ว 31/10/25594185636361
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว649142139ทำแล้ว 30/05/25613155404040
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว7645560ทำแล้ว 21/11/2559191677
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6425425425ทำแล้ว 07/08/2561130137868686
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6495496496ทำแล้ว 19/06/256061232121
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว498104115ทำแล้ว 31/10/25593767504949
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6248248249ทำแล้ว 26/10/256158119504737
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5155169169ทำแล้ว 01/10/25613719111111
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว7395440443ทำแล้ว 12/07/25612071717171
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6228228228ทำแล้ว 30/09/25591887575757
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8223230231ทำแล้ว 12/06/2561592744
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว62075353ทำแล้ว 31/10/255947201614
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว7295295295ทำแล้ว 17/06/25623139371918
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว699259260ทำแล้ว 27/10/255928102848484
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6133147147ทำแล้ว 30/10/2559163153272725
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว7858894ทำแล้ว 31/10/2559229222
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6174131101ทำแล้ว 31/10/2559568464545
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5224225225ทำแล้ว 28/10/25596873363635
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว7231232233ทำแล้ว 15/02/2561173154153153
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว301082613ทำแล้ว 1691372021
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7186351347ทำแล้ว 14/06/256210343252121
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว7909088ทำแล้ว 31/10/25594194757575
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7165145145ทำแล้ว 31/10/25591355322
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5150131114ทำแล้ว 19/10/25611788353332
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว6634634634ทำแล้ว 15/11/255915115412811796
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7299301301ทำแล้ว 31/10/25591567403636
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว7226199188ทำแล้ว 29/09/256070147105105104
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว6242236146ทำแล้ว 08/12/2559453444313
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5141149137ทำแล้ว 04/06/25611311145833
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6213188190ทำแล้ว 30/10/25603767494439
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว5239249238ทำแล้ว 31/10/255921358998
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว5101101101ทำแล้ว 11/05/25616511
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6528528528ทำแล้ว 27/06/256216161616
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว5197174139ทำแล้ว 22/11/2559139191919
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61529689ทำแล้ว 27/10/25596369585353
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6164158152ทำแล้ว 31/10/25591790622216
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6270271271ทำแล้ว 31/10/2559194832584
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6323277271ทำแล้ว 11/11/255976107848478
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6319318319ทำแล้ว 31/10/255931682822
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว6300292247ทำแล้ว 16/11/25591,406118737372
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6131135136ทำแล้ว 28/06/25624048201912
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว810168163ทำแล้ว 03/08/25615448383636
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว5396398397ทำแล้ว 09/04/25627410222
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6240179179ทำแล้ว 15/06/25614074323231
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6157117124ทำแล้ว 08/11/2559231112848482
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6212212212ทำแล้ว 26/06/256131651222015
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5694702702ทำแล้ว 31/10/2559416110303030
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5239245255ทำแล้ว 18/11/255989434339
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5176251358ทำแล้ว 23/11/25593556494948
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8186159145ทำแล้ว 31/10/25597365434241
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6175175179ทำแล้ว 30/11/25592912697
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 30/11/25597512066
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6379391394ทำแล้ว 31/10/255950333
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5153124126ทำแล้ว 24/07/25617972525250
รวม 203 อปท.2031,29549,01848,12846,77120313,74614,3127,6876,7776,544
ข้อมูล ณ 06/08/2563