รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3495513387ทำแล้ว 30/10/25591,120280145124121
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4265247246ทำแล้ว 20/01/256081191554244
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว511110399ทำแล้ว 31/10/2559668565653
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6268244222ทำแล้ว 31/10/25598694565656
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5185182182ทำแล้ว 26/09/256117093582424
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4156155155ทำแล้ว 11/10/2561121116504141
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6172161167ทำแล้ว 28/10/255913115555554
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว5222219222ทำแล้ว 31/10/25593685534948
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5397397397ทำแล้ว 28/11/25595381676767
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7291258236ทำแล้ว 25/06/25612697757575
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว7261120122ทำแล้ว 29/06/256120999
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว412993103ทำแล้ว 31/10/25591825655
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8562572576ทำแล้ว 16/05/25625090767575
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6693694694ทำแล้ว 31/10/255985107766666
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว5345342342ทำแล้ว 31/10/255941312928
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6121119118ทำแล้ว 17/11/25591382727271
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว61417295ทำแล้ว 31/10/255971171715
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6154136126ทำแล้ว 31/10/25593056222021
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6169168168ทำแล้ว 31/10/2559108774
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว6165160160ทำแล้ว 16/01/256265112292928
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5225225225ทำแล้ว 24/12/2561465535353
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6205221218ทำแล้ว 31/10/2559168353533
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6455453453ทำแล้ว 30/05/2562146666
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว512099102ทำแล้ว 10/11/25601340111111
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว710955ทำแล้ว 30/10/2561665622
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว6138155154ทำแล้ว 31/10/255936101010
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8245246239ทำแล้ว 12/06/2561264107363635
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6946965ทำแล้ว 31/10/2561141191918
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6255240237ทำแล้ว 31/10/255914453262523
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7316316314ทำแล้ว 31/10/25599798464037
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7175213187ทำแล้ว 24/10/2561146111010
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7192188186ทำแล้ว 30/04/256114915333
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8331344302ทำแล้ว 21/06/2561202100696964
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8315277236ทำแล้ว 31/10/256146114646460
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6277223221ทำแล้ว 21/06/25611421165452
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว7164233233ทำแล้ว 7363363226
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5734734734ทำแล้ว 29/12/255976105202019
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7138138138ทำแล้ว 12/10/25616199555048
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7128129129ทำแล้ว 28/10/25591446333
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว6206158156ทำแล้ว 27/10/25593100666666
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8269269269ทำแล้ว 30/01/256013780414141
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4144146141ทำแล้ว 30/11/255986373736
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6137133129ทำแล้ว 27/10/25591647222
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 31/10/255953383836
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6255269277ทำแล้ว 31/10/25597752343434
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว6426426425ทำแล้ว 01/10/2561245303030
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7148138149ทำแล้ว 27/07/25611575434235
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว6364370356ทำแล้ว 14/01/2562166232321
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6160112104ทำแล้ว 03/08/2561126888
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว5192192192ทำแล้ว 04/01/25623183444442
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 28/10/25592051353534
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6226147129ทำแล้ว 21/11/2561481454545
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว10221126127ทำแล้ว 12/06/256187383838
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8329330330ทำแล้ว 31/10/255939110474745
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8234223197ทำแล้ว 03/11/25592154282826
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8198198198ทำแล้ว 08/11/255911319131313
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6385396406ทำแล้ว 31/10/255951103555
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6195157144ทำแล้ว 30/10/25597171241918
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว4221227219ทำแล้ว 26/09/2561160252417
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9171170170ทำแล้ว 14/02/25611655313129
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว5268271271ทำแล้ว 29/11/2559282543735
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6440440440ทำแล้ว 28/10/255919314310410498
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5341341341ทำแล้ว 28/09/25613625212121
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5319317315ทำแล้ว 09/04/256111555
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว5432431432ทำแล้ว 28/06/256117695444437
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7188188188ทำแล้ว 31/10/25603977121212
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว6433433433ทำแล้ว 31/10/2559102888
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว71309074ทำแล้ว 31/10/255915311118
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว6350313308ทำแล้ว 09/04/2561670643
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6478464464ทำแล้ว 31/10/255944262626
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6233206171ทำแล้ว 31/10/2559758067146
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว71139698ทำแล้ว 31/10/2559461474745
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5292289284ทำแล้ว 31/10/2559344622
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6158154149ทำแล้ว 31/10/25591034101010
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว6538542542ทำแล้ว 11/04/256015981242423
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7224203198ทำแล้ว 31/10/25591211181098498
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว710653168ทำแล้ว 15/05/25612691796779
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7349349349ทำแล้ว 31/10/25591130141414
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว5156158151ทำแล้ว 29/11/25592171181815
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6513516518ทำแล้ว 12/06/256112711010980109
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4272268267ทำแล้ว 28/10/25592048141413
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6141141142ทำแล้ว 15/02/256114241262
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8138150145ทำแล้ว 31/10/25591158222222
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6405430427ทำแล้ว 08/08/256127578655857
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว91018987ทำแล้ว 29/10/2561361161616
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว5106105103ทำแล้ว 30/04/2561264151515
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8138138138ทำแล้ว 14/02/25615551343334
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6612612612ทำแล้ว 17/01/256273117616161
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7446446446ทำแล้ว 01/10/2561250151111
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6225225225ทำแล้ว 21/10/25591438202020
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5102100114ทำแล้ว 07/11/2561766444444
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6191184184ทำแล้ว 07/06/256127231111
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7224215213ทำแล้ว 28/10/25594474525150
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5207169170ทำแล้ว 18/10/256010124444
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว6807577ทำแล้ว 10/10/25614581522518
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว8301302302ทำแล้ว 31/10/25592343763
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5251252252ทำแล้ว 19/07/256149323232
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว4197213214ทำแล้ว 31/10/255927105959390
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว8636162ทำแล้ว 08/05/256118661477
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4245245245ทำแล้ว 31/10/25592747242424
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7244215215ทำแล้ว 31/10/2559776646464
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6481488488ทำแล้ว 31/10/25591286232322
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7364364364ทำแล้ว 11/11/25591738622
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6408410413ทำแล้ว 31/10/255992170135135134
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว4825456ทำแล้ว 31/10/25591368595456
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7124122122ทำแล้ว 24/04/25612953434343
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7267237223ทำแล้ว 31/10/255913101171717
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7124114114ทำแล้ว 15/11/25599815611364
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8305296309ทำแล้ว 31/10/25596171555247
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว5182134127ทำแล้ว 31/10/25591121303030
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7374377377ทำแล้ว 21/10/25591165474645
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว41748183ทำแล้ว 28/10/2559233212121
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว4266266266ทำแล้ว 31/10/255999221
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6245230233ทำแล้ว 10/08/256112898636160
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6141135111ทำแล้ว 31/10/2559127444
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว9395395395ทำแล้ว 25/06/256110988
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว5199226174ทำแล้ว 31/10/2559450555
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว9293311284ทำแล้ว 31/10/2559244222
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6270227228ทำแล้ว 28/10/25595180565655
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 23/07/25612638303030
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว4122151167ทำแล้ว 09/11/2561562424142
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4162151148ทำแล้ว 31/10/255910100575757
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6217186166ทำแล้ว 06/08/25617785323131
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6191174178ทำแล้ว 08/11/2559186644
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6491491491ทำแล้ว 28/10/255927171111
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว699126113ทำแล้ว 20/07/25617390433635
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว6109110111ทำแล้ว 23/04/25617262423737
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว4827694ทำแล้ว 07/01/2562125333
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7192198288ทำแล้ว 28/10/25597583141414
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6263261262ทำแล้ว 31/10/255914470404012
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 15/06/25601992565654
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6131134129ทำแล้ว 28/10/2559116123262625
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7240236236ทำแล้ว 13/02/2561210444
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8257259238ทำแล้ว 20/12/256119242111
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว6202148138ทำแล้ว 15/12/255961282725
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว5116105104ทำแล้ว 01/10/256111527121212
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5274274274ทำแล้ว 31/10/255912041777
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6327370472ทำแล้ว 28/10/25592888818181
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9225225225ทำแล้ว 09/05/2561749353534
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71016770ทำแล้ว 31/10/2559815888
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว4179173163ทำแล้ว 31/10/2559177555
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4846060ทำแล้ว 21/01/256264383532
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7380377378ทำแล้ว 28/10/255925247211515
รวม 143 อปท.14387634,89433,56533,3261437,32510,3055,1444,5424,426
ข้อมูล ณ 07/08/2563