รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7172417391ทำแล้ว 30/11/2559337170222222
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว6167138130ทำแล้ว 30/12/25593597969292
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5181151133ทำแล้ว 28/12/25594479575657
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7143158164ทำแล้ว 31/10/255916515811210698
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว7331331331ทำแล้ว 27/10/2559178414141
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7137142142ทำแล้ว 28/10/25592531272726
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว7301302302ทำแล้ว 03/01/25628132121210
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว1115896158ทำแล้ว 01/05/25613560595959
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว7102101100ทำแล้ว 24/01/256213344981
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7464037ทำแล้ว 31/10/25598575232323
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7406397513ทำแล้ว 19/10/256160575756
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว7167156154ทำแล้ว 10/01/256218444
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7713718718ทำแล้ว 05/10/2561133897772
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7382372372ทำแล้ว 30/11/25592356271616
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7579584583ทำแล้ว 25/07/25612697363636
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7566380363ทำแล้ว 31/10/255910757454142
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว5454454454ทำแล้ว 31/10/255912478454445
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว8463473446ทำแล้ว 18/10/256157136989898
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7326327327ทำแล้ว 26/09/256131137211616
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7513507505ทำแล้ว 19/06/256151274483231
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว4898986ทำแล้ว 02/01/25621740232020
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7118103103ทำแล้ว 30/05/2561141775
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว7175175175ทำแล้ว 28/10/255952494949
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7233187185ทำแล้ว 155122111111
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7322311313ทำแล้ว 30/12/2559288414140
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7188104118ทำแล้ว 09/07/256112253362525
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว5420422422ทำแล้ว 03/08/2561547403937
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว5189209209ทำแล้ว 28/11/2559122164119119119
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 24/11/25592235111
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว8234124139ทำแล้ว 12/06/2561175125797777
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7401401399ทำแล้ว 12/10/256115076271717
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 27/04/25611558582040
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7174186186ทำแล้ว 22/08/256183933554
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว7488488488ทำแล้ว 31/10/25598129292928
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7180175175ทำแล้ว 16/05/2559358323232
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว7898697ทำแล้ว 10/05/256112875171717
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7319320320ทำแล้ว 31/10/25592426644
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6859299ทำแล้ว 22/10/2561282261111110
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7711720720ทำแล้ว 28/12/256191525151
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว7697765ทำแล้ว 29/11/2559143252522
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7199183181ทำแล้ว 31/10/255932252525
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7315171134ทำแล้ว 30/10/256156231815
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6204177171ทำแล้ว 08/12/255967282826
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว7949595ทำแล้ว 01/10/2561195222
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว6147125123ทำแล้ว 27/04/256111010109
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7369370369ทำแล้ว 22/06/256149341717
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7196196188ทำแล้ว 31/10/2559772525149
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7563932ทำแล้ว 22/12/2559345191919
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว661166103ทำแล้ว 21/11/25594664666
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7194194194ทำแล้ว 31/10/25592672525151
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว7174498522ทำแล้ว 06/06/2561247333332
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7223228217ทำแล้ว 17/11/25599778331717
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8480480480ทำแล้ว 21/11/255974123112104103
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7376381380ทำแล้ว 11/11/255918371266
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว6182187186ทำแล้ว 31/10/2559553363630
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว6241190185ทำแล้ว 22/06/25615074333131
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว4197199199ทำแล้ว 30/04/25612562372929
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว6290204205ทำแล้ว 05/04/2561563544747
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว45424658ทำแล้ว 24/11/25594876242121
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7118118110ทำแล้ว 15/11/255957111011
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8897877ทำแล้ว 31/10/2559165525150
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7142151152ทำแล้ว 14/05/25622144302222
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว7198198200ทำแล้ว 25/11/25596955393938
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7301301301ทำแล้ว 23/12/25592536272524
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7186181172ทำแล้ว 30/04/25611328999
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7232232233ทำแล้ว 19/10/2561779221815
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7929293ทำแล้ว 06/12/255949313131
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6113114112ทำแล้ว 30/11/25594051494949
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7200200200ทำแล้ว 09/08/2561154262626
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว5144113114ทำแล้ว 25/12/25615948251817
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว6599599599ทำแล้ว 31/10/2559270126989084
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6216216216ทำแล้ว 31/10/256135481733
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7312301299ทำแล้ว 28/10/255912615755
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว71098780ทำแล้ว 21/11/25591771515049
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว5227214202ทำแล้ว 31/10/25611569282016
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว7643643643ทำแล้ว 11/06/2562116141412
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7324297274ทำแล้ว 25/11/2559188110686563
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7305305305ทำแล้ว 22/12/25597321377
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7463463463ทำแล้ว 31/10/255929544
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว9142145140ทำแล้ว 01/11/2559275432
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว5281286281ทำแล้ว 21/11/255911833232323
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6276270270ทำแล้ว 23/07/256122662191919
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว71327675ทำแล้ว 10/08/25612597646359
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7352336368ทำแล้ว 11/03/2562279474745
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7198162107ทำแล้ว 28/11/255951252524
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว5223241244ทำแล้ว 31/10/255953424242
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4291292292ทำแล้ว 18/04/2561507710107
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8197181176ทำแล้ว 31/10/255914210171717
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7168163167ทำแล้ว 16/12/255911775
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7178182182ทำแล้ว 08/10/256151323230
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว9269272271ทำแล้ว 28/10/255954111676766
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7244229227ทำแล้ว 31/10/25612047555
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7150146146ทำแล้ว 31/07/25611050373333
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 08/11/255945191919
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว6268268267ทำแล้ว 09/10/25616675525251
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7217204194ทำแล้ว 31/10/25592063333025
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว6178181182ทำแล้ว 08/01/25621248111010
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7120138117ทำแล้ว 30/10/25612942222119
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว7928181ทำแล้ว 31/10/25592438363635
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7249243288ทำแล้ว 14/12/25613625666
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6747474ทำแล้ว 31/10/2559325181615
รวม 101 อปท.10167724,65924,41924,1421015,1576,9923,4693,1573,081
ข้อมูล ณ 06/08/2563