รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6799747684ทำแล้ว 17/01/25621,9321,2511,2431,0001,200
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว10249233214ทำแล้ว 15/11/2559303267240235224
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว9247230221ทำแล้ว 31/10/25596490646463
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6241201153ทำแล้ว 10/11/2559102128404039
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6808787ทำแล้ว 31/10/2559116457579
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว11170160156ทำแล้ว 27/10/2559127163352828
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว6236202188ทำแล้ว 26/06/256121144128124118
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7167118114ทำแล้ว 15/11/25591292241069291
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5222189190ทำแล้ว 849383533
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว5186186186ทำแล้ว 30/11/255994120453634
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4209282281ทำแล้ว 10/11/255989107645452
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว9199198181ทำแล้ว 31/10/25593689706968
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7258266261ทำแล้ว 22/02/2561347134616160
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6458457437ทำแล้ว 29/11/255913277616161
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว51189897ทำแล้ว 168604646
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว5909793ทำแล้ว 31/10/255949323229
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5347347347ทำแล้ว 23/11/2561168105848382
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5240231226ทำแล้ว 30/11/25592574534953
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว782114118ทำแล้ว 11/05/25611293544747
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว6164185187ทำแล้ว 13/08/25611104575454
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6195197197ทำแล้ว 09/11/255911722111010
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5139140140ทำแล้ว 10/08/2561599838383
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว6755958ทำแล้ว 31/10/25595273211714
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 31/10/25595766626262
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5155149137ทำแล้ว 31/10/25592051403838
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 31/10/255931191666562
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว5551550551ทำแล้ว 25/11/255922181818
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6115111114ทำแล้ว 13/10/2559371605553
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6508505505ทำแล้ว 28/11/255911622222222
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว5138142141ทำแล้ว 10/11/25594170525150
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6878081ทำแล้ว 30/11/25593169413939
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6766967ทำแล้ว 27/10/2559138313030
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7111121119ทำแล้ว 22/08/25611540282624
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว6114107101ทำแล้ว 19/11/256122109928680
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5116115114ทำแล้ว 11/05/2561354464140
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5163163163ทำแล้ว 10/11/2559121103676361
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6334338338ทำแล้ว 31/10/25594485727272
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7157155143ทำแล้ว 20/07/25619160353434
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว8270249251ทำแล้ว 28/11/2559145152472121
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5207207207ทำแล้ว 15/11/25594067161010
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5166175170ทำแล้ว 01/10/25611749383832
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว7253246243ทำแล้ว 13/05/256254112858077
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6260393398ทำแล้ว 31/10/25596163131119116
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6188188188ทำแล้ว 25/07/25611067181614
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว7123124124ทำแล้ว 27/08/25612939181818
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5184167160ทำแล้ว 15/11/25595516011510088
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว8636461ทำแล้ว 25/09/2560137272626
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว6114110105ทำแล้ว 31/10/2559870595958
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5220220220ทำแล้ว 27/10/255940148100100100
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6148134117ทำแล้ว 31/10/25593662242423
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5210210211ทำแล้ว 31/10/25596548282520
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4483480480ทำแล้ว 31/10/255922103625959
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 15/10/256123840171717
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว7168160134ทำแล้ว 10/11/2559752211919
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว517571134ทำแล้ว 18/11/25598142232320
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5183194194ทำแล้ว 31/10/25593559823
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5612611611ทำแล้ว 24/11/25593560393939
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5336349349ทำแล้ว 23/11/255921515610
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6979395ทำแล้ว 3378494948
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว6153116102ทำแล้ว 01/08/25612383585854
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5149149149ทำแล้ว 20/11/2561149353434
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6213208206ทำแล้ว 31/10/255976767676
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5493490489ทำแล้ว 15/11/2559344156815857
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว5162163150ทำแล้ว 31/10/255991165848484
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7537537537ทำแล้ว 14/11/2559291777777
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4103115115ทำแล้ว 17/10/256198565655
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว6200186185ทำแล้ว 27/02/2561581423637
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5236192178ทำแล้ว 27/12/25617796535352
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว8398398398ทำแล้ว 30/11/255954118878787
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว5158128117ทำแล้ว 15/11/255913084595958
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว5250250251ทำแล้ว 28/10/255978585856
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว8240241241ทำแล้ว 09/11/2559292532363635
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว875140132ทำแล้ว 30/08/25613989724443
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7140169169ทำแล้ว 28/09/2561140434343
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5106113110ทำแล้ว 24/05/25611598828276
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว7837573ทำแล้ว 15/11/255941332319
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6130118105ทำแล้ว 01/10/25601255262626
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6147135133ทำแล้ว 31/10/2559880626161
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว6445050ทำแล้ว 31/10/255960101686666
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5144146144ทำแล้ว 31/10/25593168332625
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว6189127118ทำแล้ว 29/08/2561587595149
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7203203203ทำแล้ว 31/10/2559169332929
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว68713196ทำแล้ว 25/11/25593892838372
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5228206193ทำแล้ว 28/10/255928115858473
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7154148139ทำแล้ว 01/07/2559103116797970
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6136132140ทำแล้ว 26/04/2561113130808080
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5928484ทำแล้ว 10/11/255930272726
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว6206253253ทำแล้ว 18/09/2561204190189186
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4488488488ทำแล้ว 10/11/255923077191314
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว67311095ทำแล้ว 31/10/2561578626262
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6114111111ทำแล้ว 31/10/255978103515050
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว6229229229ทำแล้ว 04/11/255914255413940
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 31/10/2559145363434
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว6210174164ทำแล้ว 05/02/2561371363630
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6334358358ทำแล้ว 12932202019
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5168169165ทำแล้ว 29/11/25591059353535
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6999392ทำแล้ว 28/10/25592172565043
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว8196196196ทำแล้ว 07/11/255910467323231
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว8114105105ทำแล้ว 15/11/25592074645548
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6723710710ทำแล้ว 30/11/2559273333
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว8175197159ทำแล้ว 16/11/25591521331088583
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7278312323ทำแล้ว 28/10/255915127127127127
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว5107165119ทำแล้ว 05/08/25613080747474
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว4173152151ทำแล้ว 15/11/25591962424039
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว6200143142ทำแล้ว 30/11/255997117858583
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว5808181ทำแล้ว 19/10/2561281333231
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6208211211ทำแล้ว 31/10/25591679785678
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว655335834ทำแล้ว 26/11/25612065161616
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5136135136ทำแล้ว 01/10/256111625171717
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว5908787ทำแล้ว 08/11/25594426232321
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5909090ทำแล้ว 04/05/256190555555
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5140135131ทำแล้ว 15/11/255912579524546
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว5595355ทำแล้ว 29/10/25614629191717
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว5123121127ทำแล้ว 15/11/255934212019
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6117126121ทำแล้ว 12/11/25612492727170
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว621719899ทำแล้ว 29/11/25596964525247
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5196152152ทำแล้ว 31/10/25597380606060
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว610210589ทำแล้ว 14/12/2559771413838
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5367328328ทำแล้ว 04/07/256170383838
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว8233235236ทำแล้ว 15/11/25591869464546
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5187169172ทำแล้ว 15/11/25594966312626
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5130172155ทำแล้ว 31/10/25592862626262
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว5185165154ทำแล้ว 30/11/255957141413
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6176178180ทำแล้ว 03/08/2561432292929
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว6208206192ทำแล้ว 20/07/256189103727272
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว8204220213ทำแล้ว 15/11/255983103846880
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5102106105ทำแล้ว 24/07/256165442927
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6194155146ทำแล้ว 15/11/25596457454444
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5128228228ทำแล้ว 01/10/2561441202019
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6233233234ทำแล้ว 31/10/25594066292828
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว6937979ทำแล้ว 13/06/25621778242424
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6126128127ทำแล้ว 09/11/2559570392525
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5147149149ทำแล้ว 03/08/2561135106807978
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5857189ทำแล้ว 30/10/25612232241919
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว676135136ทำแล้ว 31/10/2559454383838
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4147142158ทำแล้ว 28/10/25593294737271
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว5253265259ทำแล้ว 25/10/2559137102646262
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว5163235222ทำแล้ว 10/11/25597123121121121
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 15/11/25596987737269
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว41189794ทำแล้ว 31/10/2559250383837
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 19/06/2561168114231817
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6139137136ทำแล้ว 15/02/25612677605959
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5207184183ทำแล้ว 28/10/255915595505045
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว7348348348ทำแล้ว 31/10/25594256666
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว810510196ทำแล้ว 31/10/25614582373636
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว6152152152ทำแล้ว 31/10/25592134303030
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว8237183177ทำแล้ว 15/11/255976393519
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว6969085ทำแล้ว 15/06/2561451515151
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว6207168152ทำแล้ว 03/04/256240118949494
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5989599ทำแล้ว 01/10/25616272161613
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว6296218209ทำแล้ว 01/08/2561183757369
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6169146146ทำแล้ว 30/10/2561138135135134
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7333367320ทำแล้ว 29/11/2559180645449
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว5193188177ทำแล้ว 13/02/25621842272727
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4268293254ทำแล้ว 15/02/256244113868682
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7217216207ทำแล้ว 30/05/2561111104104103
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5248263263ทำแล้ว 31/10/2559107101666464
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5263263263ทำแล้ว 24/08/256158415832109
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว8101102102ทำแล้ว 31/10/25598977545352
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5170171171ทำแล้ว 14/11/256147119119118118
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6132158152ทำแล้ว 31/10/25591984656565
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว68695102ทำแล้ว 26/07/2561104100806262
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว61278283ทำแล้ว 01/08/256198139989895
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว6103113114ทำแล้ว 31/10/2560764555555
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7986742ทำแล้ว 27/07/256155312927
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6799891ทำแล้ว 31/10/25595294888680
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว5223208221ทำแล้ว 25/11/25598958303030
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 31/10/2559758343432
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7939898ทำแล้ว 28/06/2561699848483
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว6110155187ทำแล้ว 15/08/256138112888887
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7190166140ทำแล้ว 28/10/25595282757370
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6154155155ทำแล้ว 03/11/25617156443736
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4107112108ทำแล้ว 2454515150
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว61325049ทำแล้ว 28/10/255917394414139
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว5215216216ทำแล้ว 21/02/256112555323232
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว7155145104ทำแล้ว 31/10/25592142134134134
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว5169209229ทำแล้ว 28/10/25596590665148
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว6296155250ทำแล้ว 23/09/256124695383838
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5108115111ทำแล้ว 01/11/25611460515046
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว856163269ทำแล้ว 30/11/2559436303030
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7104105114ทำแล้ว 09/11/255910772706250
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6359364366ทำแล้ว 19/09/2561143282222
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว8114105110ทำแล้ว 31/10/25592465181818
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว5160128112ทำแล้ว 15/08/256157158888
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61148980ทำแล้ว 06/08/25611157323232
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7123117132ทำแล้ว 31/10/255964144144144142
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว875197193ทำแล้ว 1374575756
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7999999ทำแล้ว 31/10/255976472297
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6467467467ทำแล้ว 24/11/2559344228169167164
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว6168167167ทำแล้ว 14/10/25621543888
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว6200205213ทำแล้ว 15/08/256112310734613
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5116119108ทำแล้ว 31/10/2559434222219
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5211250252ทำแล้ว 31/10/25594169474240
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5265265265ทำแล้ว 23/11/255918889565554
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 31/10/25594455554749
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6103165165ทำแล้ว 15/11/2559270636262
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5280279279ทำแล้ว 14/06/256215141414
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว6207242242ทำแล้ว 11/06/256111889757567
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว5115100119ทำแล้ว 28/10/255948122969695
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5888888ทำแล้ว 31/10/255958262626
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว79910290ทำแล้ว 30/05/25611145353531
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว6166170170ทำแล้ว 31/10/25592986595857
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว8424223ทำแล้ว 10/10/25616754353333
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว4216215215ทำแล้ว 09/02/256127421620274199
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว4182176173ทำแล้ว 14/11/25592263515151
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5235244244ทำแล้ว 31/10/25592372323232
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6370370370ทำแล้ว 31/10/25591258252525
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว8181171165ทำแล้ว 28/10/2559169454545
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7143114115ทำแล้ว 31/10/25593284766666
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7237237236ทำแล้ว 29/09/2561115999
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว6141140131ทำแล้ว 31/10/25596795888688
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว51019896ทำแล้ว 31/10/25593054393939
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7135132120ทำแล้ว 17/07/256011162393938
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7169269171ทำแล้ว 21/09/256163505050
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7240240240ทำแล้ว 31/10/25605162545454
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6141135134ทำแล้ว 31/05/2561394595653
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5175157152ทำแล้ว 31/10/255960112917772
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว8115128122ทำแล้ว 28/10/255952136104102100
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว6178172170ทำแล้ว 31/10/255974525150
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7268144127ทำแล้ว 01/10/2561113833
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว51184842ทำแล้ว 23/04/2561385777674
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5121125131ทำแล้ว 15/11/25601103909090
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6144126126ทำแล้ว 01/10/25614690575756
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6134122120ทำแล้ว 28/10/2559336161313
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว61449290ทำแล้ว 19/07/256183605656
รวม 225 อปท.2251,33342,30441,70440,58522514,32020,30413,63412,59712,611
ข้อมูล ณ 07/08/2563