รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4265263257ทำแล้ว 03/12/2561657136888
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4198163162ทำแล้ว 31/10/255922941375
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4384344332ทำแล้ว 22/02/2561589222
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว6189181180ทำแล้ว 4077121212
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4174231229ทำแล้ว 26/03/2562138104727171
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7456457457ทำแล้ว 25/07/256189120322
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว8205202201ทำแล้ว 31/10/2559153131878782
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4218208215ทำแล้ว 31/10/255919582133
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7107109103ทำแล้ว 10/11/25591350464645
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6251252252ทำแล้ว 30/03/2561642222215
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41249689ทำแล้ว 30/11/2559557444343
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว4354371342ทำแล้ว 17/10/256120199523021
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 29/06/2561265191919
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4387385382ทำแล้ว 31/10/255974115909084
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4408421522ทำแล้ว 31/10/256178238148148148
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7205217117ทำแล้ว 08/11/25619186272727
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4415397394ทำแล้ว 29/11/2559363353535
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว5156139134ทำแล้ว 25/11/25596099474745
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6292298303ทำแล้ว 07/05/25622534433
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว41217972ทำแล้ว 24/05/25618066373734
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว5242199210ทำแล้ว 20/07/2561640201818
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4484487487ทำแล้ว 23/12/25599459341815
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6227250181ทำแล้ว 21/11/2559464494949
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว48063145ทำแล้ว 07/06/25614333131313
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4353535ทำแล้ว 11/07/25612048151514
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4189226226ทำแล้ว 02/08/25617999656564
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4377377377ทำแล้ว 20/11/2561114601099
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7203198199ทำแล้ว 23/02/2560237777
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4371433414ทำแล้ว 17/05/25614452161616
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว555221221ทำแล้ว 19/09/256153531533
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว5127231231ทำแล้ว 13/07/2561127202017
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว4455458458ทำแล้ว 30/11/25594352201917
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4123124124ทำแล้ว 28/10/25593323222
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว6248111116ทำแล้ว 01/08/25617109703938
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4233205205ทำแล้ว 10/05/25611327121010
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4129129128ทำแล้ว 19/09/25621549272321
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว4237240240ทำแล้ว 16/11/25591955888
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4528529529ทำแล้ว 11/11/2559302830444140
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5144163167ทำแล้ว 14/11/25592146343434
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4378377377ทำแล้ว 31/10/25592681616159
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4147146146ทำแล้ว 09/04/256133332727
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7197202202ทำแล้ว 27/03/2561964414139
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว4233223221ทำแล้ว 12/09/25621520111
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4179171262ทำแล้ว 09/11/25597222
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41918040ทำแล้ว 11/11/25591061414140
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4179185153ทำแล้ว 10/08/25619280606056
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4239239239ทำแล้ว 31/10/25593992626061
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4362369329ทำแล้ว 14/11/256166132555
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว4248224230ทำแล้ว 03/04/25614358424242
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5328328328ทำแล้ว 30/11/255914111
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 04/01/2560117151310
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว4255254256ทำแล้ว 01/09/25612570616159
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4145143125ทำแล้ว 15/11/25593056454242
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4315270186ทำแล้ว 18/11/2559617222
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4201240150ทำแล้ว 06/08/25615991402928
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7215191207ทำแล้ว 28/10/25593180222018
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4115117118ทำแล้ว 15/02/2561271595859
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว4193189188ทำแล้ว 28/10/255964474747
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4223223223ทำแล้ว 01/10/2561910888
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6201135119ทำแล้ว 166302828
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว6145125124ทำแล้ว 13/11/256165443127
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41165151ทำแล้ว 11/06/25612875483333
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4158143132ทำแล้ว 18/11/25593642333326
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4283283283ทำแล้ว 30/11/255966712712
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4261261261ทำแล้ว 22/10/25611170534646
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4554043ทำแล้ว 26/11/256142462711
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4737373ทำแล้ว 25/09/2561140201919
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว71078590ทำแล้ว 28/10/25594169262626
รวม 68 อปท.6832215,51515,23714,970683,2565,2382,2261,9871,913
ข้อมูล ณ 07/08/2563